PROJECTE/RECERCA 2016-2017: CENTRES INNOVADORS - CATALUNYA

 

què pretenem?, què oferim? - què entenem per centre innovador? - les preguntes del qüestionari-2016 - centres participants - recursos en català - tornar al projecte global

¿Qué hacen los centros innovadores? INFORME-2018 - Qué fan els centres innovadors? INFORME-2016


QUÈ ENTENEM PER CENTRE INNOVADOR?

 

 

Considerem que un centre innovador és el que s'ha adonat que "els temps han canviat" i que avui dia convé ACTUALITZAR-i integrar les tecnologies i incloure nous temes i competències en el currículum (perquè l'alumne els necessitarà molt aviat a la vida) i renovar les metodologies didàctiques (perquè disposem de recursos més eficaços i adequats als temps).

I conscient d'això, ha esbossat un pla d'innovació global a diversos anys en què s'impliquen tots (o gairebé tots) els professors.

 

 

És a dir, considerem centres innovadors als que han decidit ACTUALITZAR-se, posar-se al dia.
I treballen en aquest sentit.

Les innovacions puntuals dutes a terme en els centres per grups de professors innovadors estan bé, i han de facilitar-se, però si el que es vol és millorar l'acció formativa del centre i millorar el desenvolupament personal i els aprenentatges de tots els estudiants llavors es requereix una innovació global a nivell de tot el centre.

Innovacions segons la seva extensió:

- Professor innovador
- Grup de professors innovadors
- "A nivell centre" (implica a tota la comunitat educativa)

Innovacions segons la seva amplitut:

- Puntual (sobre aspectes concrets)
- Global (amb un pla d'actualització curricular, metodològica, tecnològica...)

 

I MICA A MICA ELS CENTRES INNOVADORS ES VAN CONVERTINT EN CENTRES DE REFERÈNCIA

 

Els centres innovadors "de referència" són els centres que porten diversos anys innovant (generalment més de 5 anys), ja s'han actualitzat (o gairebé) i han aconseguit notables millores en els aprenentatges i rendiment dels estudiants i en la satisfacció i desenvolupament de tota la seva comunitat educativa.

Constitueixen bons exemples que poden proporcionar orientacions (sobre què han fet ?, com ho han fet?). als centres que estan iniciant el seu procés d'innovació / ACTUALITZACIÓ.

 

Alguns d'ells a més són també centres innovadors "d'investigació i prospectiva", centres que ja s'han actualitzat i ara a més investiguen noves tècniques, nous recursos a la llum dels últims avenços centífics (Neurociència, Tecnologia ...).

 

 

 

 

EMPRESES QUE ACTUALMENT DONEN PATROCINI A LES ACTIVITATS DIM-EDU. GRÀCIES.

 

controlador de visitas
Para darse de alta en la RED SOCIAL DIM, registrarse en DIM-ning