PROJECTE/RECERCA 2016-2017: CENTRES INNOVADORS - CATALUNYA

 

què pretenem?, què oferim? - què entenem per centre innovador? - les preguntes del qüestionari-2016 - centres participants - recursos en català - tornar al projecte global

¿Qué hacen los centros innovadores? INFORME-2018 - Qué fan els centres innovadors? INFORME-2016


FINALITAT DEL PROJECTE

Impulsar la innovació"a nivell de centre" i global, eficaç, eficient i continuada,
dirigida a
millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge i l'organització dels centres,
amb l'objectiu de millorar els aprenentatges i desenvolupment integral de tots els estudiants
i reduir significativament el fracàs escolar.

OBJECTIUS

1.- Determinar els principals àmbits en què es realitza innovació en els centres i l'impacte de millora en els processos i resultats educatius que s'obtenen.

2.- Elaborar guies per a una innovació educativa eficient, eficaç, continuada i orientada a la millora dels resultats. Els centres col·laboraran aportant les seves experiències i coneixement.

3.- Crear una xarxa de centres innovadors i oferir-los informació, orientació i canals per a l'intercanvi d'experiències.

4.- Crear una xarxa de formadors DIM-EDU que proporcionin seminaris gratuïts als centres.

COM APUNTAR-SE AL PROJECTE?

Els centres que vulguin participar poden contactar amb <pere.marques@uab.cat> i rebran l'enllaç del qüestionari on-line que emplenaran per a entrar en el PROJECTE.

QUÈ S'OFEREIX ALS CENTRES PARTICIPANTS?

Per a un centre estar al PROJECTE vol dir que proporciona informació (emplenant un qüestionari) sobre com està innovant, i així ajuda a elaborar INFORMES I ORIENTACIONS que després difondrem a tota la comunitat educativa per orientar i animar la innovació en els centres.

DIM-EDU proporciona a aquests centres:

1.- INFORMACIÓ, ORIENTACIONS personalitzades i en alguns casos SEMINARIS de formació al professorat de manera gratuïta.

2.- S'organitzen TROBADES de centres innovadors on si volen poden presentar comunicacions. També hi ha un FÒRUM on-line per compartir experiències i preguntes.

3.- Es facilita difondre les seves experiències a través de la REVISTA DIM.

4.- S'ofereixen seminaris de formació gratuita

FASES DEL PROJECTE

El projecte es desenvoluparà en varias fases, que s'aniran ajustant estratègicament per tal de facilitar l'assoliment dels objectius. Els centres participants poden col.laborar en les fases que siguin del seu interès.

- Primera fase (cursos 2015-18). Contacte amb centres innovadors, que indicaran en un qüestionari quines són les actuacions que estan realitzant.

- A les fases següents s'abordaran amb més profunditat aspectes com:

- Adequada integració de les TIC en els centres.

- Principals problemes amb què es troben els centres, i les seves actuacions per resoldre'ls o minimitzar-los.

- Estratègies que s'utilitzen per aconseguir que cada alumne aconsegueixi el màxim desenvolupament personal i acadèmic (amb especial atenció als alumnes d'altes capacitats i els estudiants en risc de fracàs escolar)

- Estratègies per ajustar la formació del professorat a les exigències del context de cada centre, considerant el canvi dels paradigmes educatiu i formatiu que s'ha produït en l'actual Era internet.


DIRECCIÓ I COORDINACIÓ:Dr. Pere Marquès Graells

 

EMPRESES QUE ACTUALMENT DONEN PATROCINI A LES ACTIVITATS DIM-EDU. GRÀCIES.

 

controlador de visitas
Para darse de alta en la RED SOCIAL DIM, registrarse en DIM-ning