LES POSSIBILITATS DE LES NTIC A L'ENSENYAMENT DE LA LLENGUA I LA LITERATURA.
Pere Marquès Graells
(2002)
Departament de Pedagogia Aplicada, Facultat d'Educació, UAB


1.- La societat de la informació i les aportacions de les NTIC: quin ha estat el seu impacte al món educatiu?

... On estem? Com és la societat actual? Vivim entre 3 móns? http://peremarques.net/si.htm ; http://peremarques.net/tresmundos.htm

... Per què les TIC ara són imprescindibles? http://peremarques.net/tic.htm

... Quin ha estat l'impacte de les TIC a l'educació? Quins han estat els grans canvis que s'han produït? http://peremarques.net/impacto.htm

2.- Les NTIC a l'ensenyament: funcions i limitacions

... Nous continguts curriculars: l'alfabetització digital http://peremarques.net/competen.htm

... La importància creixent de l'educació informal http://peremarques.net/eparalel.htm

... Funcions i limitacions de les TIC a l'educació http://peremarques.net/siyedu.htm

... Els canvis que s'estan produint als centres: estructures i recursos, organització (coordinació TIC...), metodologies didàctiques http://peremarques.net/centros.htm

... Noves necessitats de formació del professorat http://peremarques.net/docentes.htm

3.- Aplicacions de les NTIC a l'ensenyament de la llengua i la literatura: quines són les claus de la seva eficàcia didàctica?

... Expressió: processadors de textos, editors de pàgines web, editors de presentacions multimèdia... (expressió escrita, audiovisual, hipertextual...): dictats amb corrector, narració col.laborativa (hipertextual)...

... Correcció oral y escrita: correctors, traductors, diccionaris...

... Cerca d'informació: enciclopèdies multimèdia, Internet: premsa electrònica, enciclopèdies on-line...

... Notícies d'actualitat: premsa, portals...

... Comunicació: e-mail, xats, videoconferències, fòrums diversos

... Material didàctics tutorials i d'exercitació: MUD, software educatiu divers...

... Propostes didàctiques: Plan lessons, WebQuest...

... Treball col.laboratiu a la Xarxa: e-mail, disc virtual, fòrums... http://peremarques.net/buenidea.htm

... Treballs en grup: fer una revista digital, fer un portal a Internet...

... La web docent del professor

... La pissarra digital a l'aula http://peremarques.net/pizarra.htm

... Activitats individualitzades a l'aula informàtica http://peremarques.net/multiori.htm

4.- Recursos

... La web de Tecnologia Educativa

... Els millors multimèdia educatius (grup DIM)

... La comunitat virtual de professors amb web docent (grup DIM)

... Software educatiu gratuït


http//peremarques.net