PROJECTE D'INNOVACIÓ A LES ESCOLES DEL FEDAC
“Currículm bimodal, aprenentatge servei a l'aula, treball per projectes i TIC"

Des del 2011 centenars de professors han aplicat el CURRICULUM BIMODAL en més de 70 centres d'Espanya i Llatinoamèrica, i els resultats obtinguts avalen una notable millora en els aprenentatges dels estudiants en general i un significatiu augment en les seves qualificacions acadèmiques, fins i tot en el cas dels alumnes que habitualment suspenien (VEURE MÉS INFORMACIÓ).

El curs 2013-2014 la SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA va desenvolupar una recerca en 13 centres pilot de primària i secundària de Catalunya, on també es varem poder comprovar les millores en els aprenentatges i els resultats acadèmics dels alumnes. (VEURE INFORME 2013-14 ).

I el curs 2014-15 van ser 15 els centres pilot a Catalunya (i 98 els professors) (VEURE INFORME 2014-15 ) en el marc d'una recerca internacional on han participat 47 centres y 387 professors.

Aquest curs 2015-16 hem desenvolupat un nou estudi, dirigit pel Dr. Pere Marquès, a les escoles del FEDAC centrat en l'aplicació del CURRICULUM BIMODAL (que com sempre inclou una especial atenció a la tutoria i a la realització de moltes activitats amb avaluació compartida amb els alumnes) i també en els altres principis del NOU PARADIGMA FORMATIU de l'Era Internet, especialment:

- Incloure projectes interdisciplinars entre les activitats de les assignatures
- L'aplicació de l'aprenentatge servei a l'aula
- I opcionalmenr l'ús de les TIC
(pissarres digitals, dispositius digitals mòbils...)

Aquí es pot consultar una síntesi dels resultats a les escoles FEDAC, que estan en consonància amb els obtinguts a les altres recerques sobre l'aplicació del CURRÍCULUM BIMODAL (veure informe sintètic recerques 2011-2016)


Aplicar el CURRICULUM BIMODAL suposa que com sempre els alumnes hauran de memoritzar vocabulari i adquirir experiència, però totes les activitats pràctiques les faran amb el support dels seus apunts, i opcionalment també d'Internet.

I  a més a més suposa aplicar alguns dels altres principis del NOU PARADIGMA FORMATIU (veure tots els principis del nou paradigma), especialment:

 

- REALITZAR MOLTS EXERCICIS SIGNIFICATIUS i projectes, individuals i en grup col.laboratiu, on els alumnes / actors desenvolupin diversos rols: professors, periodistes, cercadors de recursos...

- AVALUACIÓ CONTÍNUA AMB SUPORT DELS ALUMNES (aprenentatge servei a l'escola centrat en la cooperació en els aprenentatges: "els alumnes que saben, ensenyen als que no saben"): autoavaluació, correcció entre alumnes, presentació i correcció pública a la pissarra digital, portafoli, companys tutors ... i exàmens-control periòdics del professor.

- TUTORIA, especialment la detecció precoç de dificultats. Motivació i suport a l'alumne. Orientació per al desenvolupament integral considerant: autoestima, emocions, intel·ligències múltiples ...

- I si és possible: L'ÚS INTENSIU DE LES TIC (en funció del nivell educatiu, assignatures i dotacions disponibles): per facilitar els aprenentatges i que els estudiants desenvolupin la seva competència digital.


PLA BÀSIC DE TREBALL

- Seminari-1, a principi de curs. S'explicarà a tots els professors participants de cada centre com aplicar el CURRÍCULUM BIMODAL amb els seus alumnes, considerant les diverses assignatures i cursos.

- Seminari-2, entre desembre/gener. Cada professor explicarà què ha fet, quines activitats ha realitzat, què ha anat molt bé, quins problemes ha tingut... El "coordinador de centre" veurà d'aportar solucions a les problemàtiques, i oferirà nova formació.

- Seminari-3, després de Setmana Santa (maig). Els professors emplenaran el qüestionari de valoració final i comentaran la seva valoració de la experiència.

- Jornada final. A final de curs es veurà de fer una jornada on tots els centres participants a la recerca del currículum bimodal podran presentar públicament la seva experiència.

 

CENTRES DEL FEDAC QUE PARTICIPEN EN EL PROJECTE 2015-15

CENTRES
pre-SEM
SEM-1
SEM-2
SEM-3
Ripollet (Barcelona) - Virgínia González Arévalo <vgonzalez@fedac.cat>
2-9 (9:00)
26-1 (17:15)
14-6
 
Sant Andreu. Immaculada Domènech <idomenech@fedac.cat> , Jaume Fabró <jfabro@fedac.cat>
2-9
25-1
27-4
 
Sant Feliu de Codines (Barcelona) - Adelfina Mayordomo <amayordomo@fedac.cat>
3-9
13-1
5-5
 
Manresa (Barcelona) - Mª José Arévalo <mjarevalo@fedac.cat>
4-9
15-2
setembre
 
Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) - Ada Sanmartí Guardiola <asanmarti@fedac.cat> + Súria, Prats, Gironella
1-6
4-9
2-2
17-5
 
Amílcar. El Roser (Barcelona) - Nicolàs R. Espuña Tarrafeta <nespuna@fedac.cat>
8-9
1-2
11-4
 
Lleida - primaria- Óscar Rodón Grau<orodon@fedac.cat> - Cristina Rourera <crourera@fedac.cat>
27-5
9-9
10-2
8-6
 
Sant Narcís (Girona) - Laura Burgos <lburgos@fedac.cat
9-9

7-10

20-1
11-5
 
Cerdanyola (Barcelona) - Jordi Gallardo Oña <jgallardo@fedac.cat>-
25-6
17-9
14-1
28-4
 
Guissona (Lleida) - Georgina Pujol Argelagós <gpujol@fedac.cat>
26-5
23-9
27-1
4-5
 
Castellar del Vallès. Charo Martínez Ródenas <rmartinezr@fedac.cat>   28-9
11-1
18-4
 
Salt (Girona) - Victòria i Fina. <fedac.salt@fedac.cat> + Anglès + Pont Major
25-6
14-10
21-1 24-5  
Pineda de Mar, Paqui Torres Morales <ptorres@fedac.cat> + Canet   10-11 28-1 Canet 26-5  
Santa Coloma, Montse Onate <monate@fedac.cat> INICI:
set-2016
28-9 25-1 10-5  
Horta Àngel Gangonells <agangonells@fedac.cat>

INICI:
set-2016
(previ: 6-7)

 
 

 

MATERIALS DE SUPORT

DOCUMENT BASIC: Vols millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar?

- Guia del curriculum bimodal

- Bases para un nuevo paradigma formativo en la era Internet

- Portal del currículum bimodal

-Veure més documents sobre el curriculum bimodal a "Técnicas didácticas con TIC"