LA INNOVACIÓ PEDAGÒGICA AMB EL SUPORT DE LES TIC
Pere Marquès Graells
(2003)
Departament de Pedagogia Aplicada, Facultat d'Educació, UAB


1.- On estem? El nou escenari de la Societat de la Informació.

... Els motors de l'emergent Societat de la Informació. Com és la societat actual? http://peremarques.net/si.htm Què són les TIC?

2.- Per què avui són tan importants les TIC? Les aportacions de les TIC a la societat. L'Era Internet.

... Què ens aporten les TIC? Avantatges i inconvenients. http://peremarques.net/tic.htm Ara vivim en 3 móns! http://peremarques.net/ tresmundos.htm

3.- Què canvia al món educatiu? L'impacte dels "mass media" i de les TIC.

... L'aparició de noves necessitats educatives i nous mitjans formatius. Quines són les noves bases tecnològiques que avui necessiten els centres docents? http://peremarques.net/impacto.htm

4.- Com podem aprofitar la màgia de la pissarra digital?

... Què és una pissarra digital? Quins avantatges aporta a l'aula? Models per a la seva utilització. http://peremarques.net/pizarra.htm

5.- Com podem aprofitar les funcionalitats de la intranet i de la web del nostre centre?

... Quins serveis proporciona una intranet de centre? Y un web de centre? Fórmules organitzatives eficients pel seu ús pedagògic i per a la gestió. http://peremarques.net/intranets.htm

6.- 10 bones maneres d'usar el Ciberespai amb els nostres alumnes.

... El ciberespai proporciona una infinitat de recursos educatius FÀCILS d'utilitzar si disposem de les infrastructures adequades. Què més aporta el ciberespai als processos d'ensenyament i aprenentatge?

7.- El nou paradigma de l'ensenyament.

... "Quo vadis" escola? http://peremarques.net/perfiles.htm

8.- Quina és la formació tècnico-didàctica que necessitem avui els docents?

... Molt aviat, qui no sàpiga LLEGIR a través de les fonts d'informació digitals, ESCRIURE amb els editors informàtics i COMUNICAR-SE a través dels canals telemàtics serà un analfabet. http://peremarques.net/competen.htm

... Els docents, a més a més d'aquestes alfabetització digital bàsica en TIC, necessiten altres competències relacionades amb la seva labor educativa. http://peremarques.net/docentes.htm

9.- I per acabar... parlem de les dificultats de tot això? Y de les possibles solucions, és clar!

... Però això serà el dia 9 de setembre, al torn de paraules d'aquesta ponència. Fins aleshores!


http//peremarques.net