CREACIÓ  DE  PÀGINES WEB AMB WORD
Pere Marquès - 8/11/03

VEURE TAMBÉ: creació de pàgines web amb Word (Eulàlia Murtra)


És molt fàcil, només cal fer un document amb el Word

i guardar-lo des del menú "Archivo" amb l'opció "Guardar como página web"

- "Guardar en": seleccionareu el disquet-A (o la carpeta del disc on voleu fer la web)

- "Nombre de archivo": màxim 8 lletres, sense espais

- "Guardar  como tipo": que posi "página web" o HTM. (I feu clic a "Guardar")

>XULETA PER A INSERTAR UNA IMATGE

1.- Cal tenir preparada la imatge (format JPG o GIF) prèviament al disquet-A (o a la carpeta del disc on voleu fer la web).

2.- Situeu el ratolí al lloc on voleu posra la imatge

3.- Des del menú  "Insertar" feu l'opció  "Imagen" - "desde archivo" i seleccioneu la imatge que voleu posar

- "Buscar en": seleccionareu el disquet-A (o la carpeta del disc on voleu fer la web)

- "Tipo de archivo": que posi "todas las imágenes"

- I de les imatges disponibles seleccioneu la que voleu posar (i feu clic a "Insertar")

XULETA PER A POSAR UN HIPERVINCLE EXTERN

1.- Seleccioneu amb el ratolí el text o el dibuix de la vostra web que voleu hipertextualitzar

2.- Des del menú  "Insertar" feu l'opció  "Hipervínculo"

3.- A la línia editora "Escriba el nombre del archivo o página web" de la finestra que s'obre,  escriviu l'adreça URL de la pàgina web externa que voleu enllaçar amb la vostra  (i feu clic a "Aceptar")

XULETA PER A POSAR UN HIPERVINCLE A UN ALTRA PÀGINA NOSTRA

1.- Seleccioneu amb el ratolí el text o el dibuix de la vostra web que voleu hipertextualitzar

2.- Des del menú  "Insertar" feu l'opció  "Hipervínculo"

3.- Feu clic al botó "Archivo" o "Explorar"

4.- Seleccioneu l'arxiu que voleu enllaçar (i feu clic a "Aceptar").

<XULETA PER A POSAR UN HIPERVINCLE INTERN

1ª FASE: POSAR UNA MARCA:

1.- Situeu el  ratolí al  lloc de la pàgina que voleu sigui DESTÍ d'un enllaç

2.- Des del menú  "Insertar" feu l'opció  "Marcador"

3.- Escriviu un nom (una única paraula) pel marcador  (i feu clic a "Agregar")

2ª FASE: ENLLAÇAR

1.- Seleccioneu amb el ratolí el text o el dibuix de la vostra web que voleu hipertextualitzar

2.- Des del menú  "Insertar" feu l'opció  "Hipervínculo"

3.- Feu clic al botó "Marcador"

4.- Seleccioneu el "marcador" que voleu enllaçar  (i feu clic a "Aceptar")