RECERCA: EL CURRÍCULUM BIMODAL A CATALUNYA
“Millorar els resultats acadèmics mitjançant el curriculum bimodal i la cooperació en els aprenentatges"

Des del 2011 centenars de professors han aplicat el CURRICULUM BIMODAL en més de 70 centres d'Espanya i Llatinoamèrica, i els resultats obtinguts avalen una notable millora en els aprenentatges dels estudiants en general i un significatiu augment en les seves qualificacions acadèmiques, fins i tot en el cas dels alumnes que habitualment suspenien (VEURE MÉS INFORMACIÓ).

El curs 2013-2014 la SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA va desenvolupar una recerca en 13 centres pilot de primària i secundària de Catalunya, on també es varem poder comprovar les millores en els aprenentatges i els resultats acadèmics dels alumnes. (VEURE INFORME 2013-14 ). Els professors (mínim 10 per centre) vàrem rebre seminaris formatius trimestrals "in situ" i al final es van presentar els resultat en una jornada.

El curs 2014-15 van ser 15 els centres pilot a Catalunya (i 98 els professors) (VEURE INFORME 2014-15 ) en el marc d'una recerca internacional on han participat 47 centres y 387 professors.

I el curs 2015-16 van ser 16 els centres pilot a Catalunya (i 149 els professors) (VEURE INFORME 2015-16) en el marc d'una recerca internacional on han participat 27 centres y 178 professors. En aquest curs la formació dels professors i l'estudi no s'ha centrat només en l'aplicació del CURRICULUM BIMODAL (que com sempre inclou una especial atenció a la tutoria i a la realització de moltes activitats amb avaluació compartida amb els alumnes); s'han considerar també altres principis del NOU PARADIGMA FORMATIU de l'Era Internet, especialment:

- Incloure projectes interdisciplinars entre les activitats de les assignatures
- L'aplicació de l'aprenentatge servei a l'aula
- I opcionalmenr l'ús de les TIC
(pissarres digitals, dispositius digitals mòbils...)

 

 

Després de 5 anys de recerques que ens han permès identificar els millors models d'aplicació del CURRÍCULUM BIMODAL en els diversos cursos i assignatures,
i probada la seva alta eficacia per a reduir significativament el fracàs escolar i assolir una millora dels aprenentetges de quasiTOTS els estudiants,
tanquem aquí el cicle de investigacions.

Ara ens centrarem en la seva difusió a tota la comunitat educativa (a través de les xarxes educatives, mitjans de comunicació social, jornades, cursos...)
i proporcionarem assessorament i formació a professors i centres que vulguin implementar-ho.
CONTACTAR AMB: <peremarques@pangea.org>

Curs sobre l'aplicació del Currículum Bimodal a l'Aula.
Universitat de Vic. Campus Miramarges
Data: 4 d'octubre de 2016, 21 de gener i 22 d'abril de 2017
Durada: 15 hores (10 hores presencials + 5 hores de treball personal)
Horari: Dimarts, de 18 a 21h i dissabtes, de 9.30 a 13h


¿EN QUÉ CONSISTEIX APLICAR EL CURRÍCULUM BIMODAL?

Aplicar el CURRICULUM BIMODAL suposa que com sempre els alumnes hauran de memoritzar vocabulari i adquirir experiència, però totes les activitats pràctiques les faran amb el support dels seus apunts, i opcionalment també d'Internet.

I  a més a més suposa aplicar alguns dels altres principis del NOU PARADIGMA FORMATIU (veure tots els principis del nou paradigma), especialment:

 

- REALITZAR MOLTS EXERCICIS SIGNIFICATIUS i projectes, individuals i en grup col.laboratiu, on els alumnes / actors desenvolupin diversos rols: professors, periodistes, cercadors de recursos...

- AVALUACIÓ CONTÍNUA AMB SUPORT DELS ALUMNES (aprenentatge servei a l'escola centrat en la cooperació en els aprenentatges: "els alumnes que saben, ensenyen als que no saben"): autoavaluació, correcció entre alumnes, presentació i correcció pública a la pissarra digital, portafoli, companys tutors ... i exàmens-control periòdics del professor.

- TUTORIA, especialment la detecció precoç de dificultats. Motivació i suport a l'alumne. Orientació per al desenvolupament integral considerant: autoestima, emocions, intel·ligències múltiples ...

- I si és possible: L'ÚS INTENSIU DE LES TIC (en funció del nivell educatiu, assignatures i dotacions disponibles): per facilitar els aprenentatges i que els estudiants desenvolupin la seva competència digital.


MATERIALS DE SUPORT

DOCUMENT BÀSIC: Vols millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar?

- Guia del curriculum bimodal

- Bases para un nuevo paradigma formativo en la era Internet

- Web del curriculum bimodal de l'escola Dr. Trueta (Viladecans)

-Veure més documents sobre el curriculum bimodal a "Técnicas didácticas con TIC"


CENTRES QUE S'INTEGREN A LA RECERCA 2015-16 SOBRE L'APLICACIÓ DEL CURRÍCULUM BIMODAL

NOUS CENTRES PILOT
pre-SEM
SEM-1
SEM-2
SEM-3
Escola la Monjoia v(Sant Bartomeu del Grau, Osona) Maria Cobos <mcobos1@xtec.cat>
3-9
22-2
3-5
 
Escola Sant Bonaventura v(Vilanova i la Geltrú). Xavier Soler <xsolevng@gmail.com> <xavier.soler@santbonaventura.cat>
2-6
7-9
16-2
31-5
 
Escola Mare de Déu del Roser v (Riudecols, Tarragona) Raquel Camacho <rcamacho@xtec.cat>
10-9
15-1
22-6
 
Collegi Singuerlin v(Sta. Coloma de Gramanet) Alba García <a8027559@xtec.cat>
5-5
21-10
12-1
 

ALTRES CENTRES QUE S'INTEGREN A LA RECERCA

- INS Castelló d'Empúries (Empúries, Girona)
CONTACTE
(1) M.Luisa Pintó <luisa.pinto865@gmail.com> y Isabel Ramírez <iramirez@xtec.cat>
SEMINARI:

* Institut Euclides (Pineda de Mar, Barcelona) http://agora.xtec.cat/ies-euclides/intranet/
CONTACTE (4,3): Anna Rodón <arodon1@xtec.cat>, Joan Ariaca <jariaca@xtec.cat> dtor. E + B
SEMINARI:

*INS Castellbisbal (Castellbisbal, BCN) http://agora.xtec.cat/iescastellbisbal/intranet/ E
CONTACTE (2,1): Lourdes Soler Riera <solerrieralourdes@gmail.com>;
<inscastellbisbal@xtec.cat>
SEMINARI: 8-9-2014

I els 28 centres del FEDAC: PROJECTE D'INNOVACIÓ DEL FEDAC

 

CENTRES PILOT DE LA RECERCA 2014-15 SOBRE L'APLICACIÓ DEL CURRÍCULUM BIMODAL que el segueixen aplicat el curs 2015-16

***Col.legi Fundació Llor (Sant Boi de Llobregat) http://www.fundaciollor.es/ P, E
Coordinador local de l'experiència: Rosa Satorras <rosasatorras@fundaciollor.cat>
Coordinadora local de l'experiència a la ESO (22): Anna Salvà <annasalva@fundaciollor.cat> Science i Socials de 1r, 2n i 3r d'ESO.

***Col.legi Sant Pau Apòstol (Tarragona) http://www.colsantpau.com/ E
Coordinador local de l'experiència (6): Cinta Sebastià <cintasebastia@colsantpau>

***FEDAC Lleida-ESO -Lleida (Lleida) http://www.fedac.cat/lleida/ E
Coordinador local de l'experiència (16): Òscar Rodón Grau <orodon@fedac.cat> i Mª Cristina Rourera <crourera@fedac.cat>

*** CIC Batxillerats (Barcelona) <http://www.iccic.edu> B
Coordinador local de l'experiència (7): Josep Palau <jpalau@iccic.edu>

*** Col.legi La Vall (Bellaterra) <http://www.institucio.org/lavall> E
Coordinador local de l'experiència (6): Gemma Codina <gcodina@la-vall.org>

*** Escola Dr. Trueta (Viladecans) <http://www.xtec.cat/ceipdoctortrueta> <web del curriculum bimodal> lP
Coordinador local de l'experiència (10): Roger Moreno <rmoren22@xtec.cat> i Agustí Martí <amarti32@xtec.cat>

*** Escola Les Roques Blaves (Esparreguera) <http://phobos.xtec.cat/lcasanov/> P
Coordinador local de l'experiència (6): Empar González <empar.gtir@gmail.com> i Lourdes Casanovas <a8059354@xtec.cat>

***Escola Pineda (Hospitalet de Llobregat) <http://www.pineda.es> E
Coordinador local de l'experiència (4): Marta Postigo <martapostigo@pineda.es> i Teresa Roquet <teresaroquet@pineda.es>

***Escola Virolai (Barcelona) <http://www.virolai.com> P, E
Coordinador local de l'experiència (12): Mª José Miranda <mjosemiranda@virolai.com> i Coral Regí <cregi2@xtec.net>

***INS Andreu Nin (El Vendrell) <http://insandreunin.cat/> E
Coordinador local de l'experiència: Ferran Barri <fbarri@xtec.cat>

*** INS Anna Gironella de Mundet (Barcelona) <http://http://www.agmundet.es/> E
Coordinador local de l'experiència (3): Lidia Gutiérrez <lidia@agmundet.es>

***SINS Bages Sud (Castellbell i el Vilar) <http://www.sesbagessud.com> E
Coordinador local de l'experiència (20):
Enrique Llácer <ellacer@xtec.cat>

*** SINS Dosrius (Dosrius) <http://institutdosrius.cat/> E
Coordinador local de l'experiència (10): Lourdes Gil <a8062730@xtec.cat> ; Ana Iñíguez <ainiguez@institutdosrius.cat>


OBJECTIUS DE LA INVESTIGACIÓ: aplicació del curriculum bimodal i la cooperació en els aprenentatges

- Facilitar als professors i als centres interessats la progressiva implementació del currículum bimodal i de les altres bases del nou paradigma formatiu.

- Identificar els millors activitats educatives que es poden aplicar en el marc del nou paradigma formatiu. - Identificar les problemàtiques que poden es presentar, i establir els procediments a seguir per minimitzar-les. - Identificar els avantatges que aquest sistema pot proporcionar al professorat i a l'alumnat en els seus processos d'ensenyament i aprenentatge.

- Comprovar el seu impacte en la millora dels aprenentatges i de les qualificacions escolars dels estudiants.

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ:Dr. Pere Marquès

Coordinació de centres l'etapa 2013-2015: Dra. Laia Benito, Prof. Enrique Llácer, Dr. Josep Palau, Prof. Roger Rey, Prof. Noemí Santiveri, Dr. Martí Teixidó.