DIM: LA PISSARRA DIGITAL

MATEMÀTIQUES. 6è - PRIMÀRIA

Josep M Comas

 

 

1.     NOMBRES NATURALS I OPERACIONS AMB NATURALS

 

Estimar!

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00062/toepassing.xml?style=rekenweb&language=en&use=game

Joc  interactiu on el jugador obté una puntuació més alta si estima el resultat d'un càlcul numèric d'una manera més ràpida i més precisa. Es poden variar les operacions, la velocitat de resposta i el nombre de qüestions plantejades per sessió

Autor: Freudenthal institute © rekennet 1999-2003. Michiel Doorman, and created in Java by Bert Ertman

Descriptors: estimar, naturals, càlcul

 

Learning about Number Relationships and Properties of Numbers Using Calculators and Hundred Boards: Patterns to 100 and Beyond

http://standards.nctm.org/document/eexamples/chap4/4.5/calc_full/part2.htm

Calculadora i taules de nombres per estudiar les relacions entre nombres i les seves característiques

Autors: Copyright © by The National Council of Teachers of Mathematics, Inc.

1906 Association Drive, Reston, VA 20191-9988 www.nctm.org

Any: 2000

Descriptors: calculadora, operacions combinades, càlcul, eina

 

Àlgebra con puntos

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00219/leerling_es.html

Aplicació que permet dibuixar amb punts de colors. Es pot fer servir per esbrinar regularitats en seqüències numèriques. Hi ha problemes per resoldre fent servir aquest a :http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00299/leerling_es.html

Autor: Freudenthal institute © rekennet 1999-2003

Descriptors: seqüència, sèrie, regularitat, àlgebra

 

Cintas de números

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00172/leerling_es.html

Màquines numèriques que admeten qualsevol operació combinada o formula. Adequat per treballar operacions combinades

Autor: Freudenthal institute © rekennet 1999-2003

Descriptors: càlcul, operacions combinades, enters

 

Multiplicar sense taules

http://www.arrakis.es/~fcalbet/mulrus1.html

Algoritme de la multiplicació russa. Càlcul de dobles i meitats.

Autor: Francesc Calbet

Descriptors: producte, multiplicació, algoritme, multiplicació russa

 

Estimació d'arrels quadrades

http://www.arrakis.es/~fcalbet/encerta.html

Aplicació apta per a l'estimació d'arrels quadrades

Autor: Francesc Calbet

Descriptors: estimació, arrel quadrada

 

 

2.     NOMBRES FRACCIONARIS I OPERACIONS

 

Fractions pieces

http://www.matti.usu.edu/nlvm/nav/frames_asid_274_g_3_t_1.html?open=activities

Peces per muntar i representar fraccions.

Autors: © MATTI Associates LLC. All Rights Reserved.

Any: 2003

Descriptors: fraccions, representació gràfica, eina

 

Factor tree

http://www.matti.usu.edu/nlvm/nav/frames_asid_202_g_3_t_1.html

Activitats de descomposició factorial de dos nombres

Autors: © MATTI Associates LLC. All Rights Reserved.

Any: 2003

Descriptors: fraccions, factor, càlcul, algoritme

 

Fractions Adding

http://www.matti.usu.edu/nlvm/nav/frames_asid_106_g_3_t_1.html

Activitats de suma de fraccions gràficament i numèricament amb la representació del comú denominador

Autors: © 2003 MATTI Associates LLC. All Rights Reserved.

Any: 2003

Descriptors: fraccions, suma, algoritme

 

Fractions Comparing

http://www.matti.usu.edu/nlvm/nav/frames_asid_159_g_3_t_1.html

Activitats de comparar fraccions. Reduint-les gràficament al mateix nombre de peces i escrivint les equivalents però amb el mateix denominador

Autors: © 2003 MATTI Associates LLC. All Rights Reserved.

Any: 2003

Descriptors: comparació, fraccions, fracció equivalent

 

Fractions Equivalent

http://www.matti.usu.edu/nlvm/nav/frames_asid_105_g_3_t_1.html

Activitat de recerca de fraccions equivalents a una donada amb ajut gràfic

Autors: © 2003 MATTI Associates LLC. All Rights Reserved.

Any: 2003

Descriptors: fracció, fracció equivalent

 

Percentages

http://www.matti.usu.edu/nlvm/nav/frames_asid_160_g_3_t_1.html?open=activities

Activitat de representació gràfica i càlcul de percentatges

Autors: © 2003 MATTI Associates LLC. All Rights Reserved.

Any: 2003

Descriptors: percentatges, fraccions, càlcul, %

 

Playing Fraction Track

http://standards.nctm.org/document/eexamples/chap5/5.1/index.htm

Joc per a dos jugadors sobre fraccions i fraccions equivalents.

Autors: Copyright © by The National Council of Teachers of Mathematics, Inc.

1906 Association Drive, Reston, VA 20191-9988 www.nctm.org

 Any: 2000

Descriptors: fraccions, fraccions equivalents

 

 

3.     DIVISIBILITAT

 

Multiple Windows

http://www.ies.co.jp/math/java/misc/Baisum/Baisum.html

Applet  que presenta gràficament els múltiples de tres nombres i el seu mínim comú múltiple

Autors: KOBAYASHI Ichiro, SATO Katsuhiko, TSUYUKI Shigeru, FUKUSHIMA Kazuhiro - Math Education and Technology, International Education Software

Any: 1996 actualitzat 2003

Descriptors: nombre, natural, múltiple, mínim comú múltiple

 

Sieve of Eratosthenes

http://www.matti.usu.edu/nlvm/nav/frames_asid_158_g_3_t_1.html?open=instructions

Garbell d'Eratòstenes fins el 200. La pàgina conté instruccions d'ús i activitats

Autors: © MATTI Associates LLC. All Rights Reserved.

Any: 2003

Descriptors: Eratòstenes, nombres primers, múltiples

 

Conjetura de Goldbach

http://nautilus.fis.uc.pt/mn/primos/index.html

Joc on s'han d'identificar d'un llistat dos nombres primers que multiplicats formen el nombre parell escollit. Dos nivells

Autors: Germano Martins, Jaime Silva, Joao Paiva i Ilidio Martins

Any: 2002

Descriptors: Goldbach, nombres primers

 

Mínim comú múltiple i màxim comú divisor

http://www.arrakis.es/~fcalbet/mcmmcd.html

Aplicació  que mostra el càlcul i els diagrames de Venn del mcm i del mcd de dos nombres

Autor: F Calbet

Descriptors: Mínim comú múltiple, mcm, màxim comú divisor, mcd, divisibilitat

 

 

4.     NOMBRES DECIMALS I OPERACIONS

 

Decimals

http://www.matti.usu.edu/nlvm/nav/frames_asid_152_g_4_t_2.html

Iteratiu per representar decimals amb blocs, plaques, barres i cubets. Activitats de representació gràfica d'un nombre decimal donat o a l'inrevés.

Autors: © MATTI Associates LLC. All Rights Reserved.

Any: 2003

Descriptors: decimals

 

Learning about Multiplication Using Dynamic Sketches of an Area Model

http://standards.nctm.org/document/eexamples/chap6/6.1/index.htm

Model iteratiu per clarificar gràficament conceptes sobre la multiplicació d'un enter per un nombre decimal major o menor que la unitat. Hi ha alumnes que creuen que pel fet de multiplicar el resultat ja ha d'ésser major  i que si divideixen el resultat ha de ser menor.

Autors: Copyright © by The National Council of Teachers of Mathematics, Inc.

1906 Association Drive, Reston, VA 20191-9988 www.nctm.org

Any: 2000

Descriptors: decimals, multiplicació

 

FXConverter - Convertidor de 164 Divisas

http://www.oanda.com/convert/classic?lang=es

Convertidor de divises segons el canvi del moment. Cal introduir els codis de les monedes i la quantitat de diners

Autor: OANDA Corporation.

Any: ©2000-2003

Descriptors: decimals, divises

 

 

5.     MESURA

 

Measuring Units Conversion Tables

http://convert.french-property.co.uk/index.htm

Convertidor de mesures en diferents unitats. Magnituds de longitud, àrea, volum, capacitat,  massa i temperatura.

Autor: © Copyright Internet French Property. All rights reserved.

Any: 1995-2002

Descriptors: mesura, unitats, longitud, àrea, volum, capacitat,  massa, temperatura.

 

Understanding Distance, Speed, and Time Relationships Using Simulation Software

http://standards.nctm.org/document/eexamples/chap5/5.2/index.htm

Simulació per estudiar gràfica i numèricament velocitat distància i temps

Autors: Trips software, Clements, Nemirovsky, and Sarama (1996). The activity was adapted with permission from Tierney et al. (1998) Copyright © 2000 by The National Council of Teachers of Mathematics, Inc.1906 Association Drive, Reston, VA 20191-9988 www.nctm.org

Any: 2000

Descriptors: velocitat, distància, funció, gràfica, mesura

 

Geoboard

http://www.matti.usu.edu/nlvm/nav/frames_asid_125_g_4_t_3.html

Simulació de geoplà  que calcula el perímetre i l'àrea de la figura o figures que s'han creat. També es pot fer servir per representar fraccions

Autors: © MATTI Associates LLC. All Rights Reserved.

Any: 2003

Descriptors: geoplà, perímetre, àrea, fraccions, geometria, mesura, eina

 

Conservation of Area

http://www.ies.co.jp/math/java/geo/cava/cava.html

La forma canvia però l'àrea es manté constant

Autors: KOBAYASHI Ichiro, SATO Katsuhiko, TSUYUKI Shigeru, FUKUSHIMA Kazuhiro - Math Education and Technology, International Education Software

Any: 1996  actualitzat 2003

Descriptors: geometria, àrea, mesura

 

Volume and Shape

http://www.matti.usu.edu/nlvm/nav/frames_asid_275_g_3_t_4.html

Activitat d'estimació de volums

Autors: © 2003 MATTI Associates LLC. All Rights Reserved.

Descriptors: volum, estimació, cossos geomètrics, prisma, piràmide, mesura

 

Density Laboratory

http://www.explorelearning.com/science/DensityLab/

Simulació de laboratori on s'ha de calcular la densitat de diversos cossos. Primer es pesa cada cos i després es calcula el volum amb una proveta. Després es comprova si s'enfonsa o no. Cal registrar-se per tenir-hi accés.

Autors: © ExploreLearning. All rights reserved. Gizmo and Gizmos are trademarks of Third Millennium Press, LLC.

Any: 2003

Descripció: mesura, volum, massa, densitat

 

Trencaclosques àlgebra

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00101/leerling_es.html

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00250/leerling_es.html

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00214/leerling_es.html

Applet preparat per estudiar figures equivalents. També pot estimular el desenvolupament de conceptes de geometria i combinatòria  quan es tracta de construir  un número màxim de triangles de la mateixa mida.

Autor: Freudenthal institute © rekennet 1999-2003

Descriptors: equivalent, congruent, combinatòria, àlgebra, mesura

 

Perspectiva

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/03009/toepassing.xml?style=rekenweb&language=en&use=game

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00338/toepassing.xml?style=rekenweb&language=en&use=game

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/02015/toepassing.xml?style=rekenweb&language=en&use=game

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00245/toepassing.xml?style=rekenweb&language=en&use=game

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/03010/toepassing.xml?style=rekenweb&language=en&use=game

Perspectiva i representació espaial. Activitats iteratives amb cubs

Autor: Freudenthal institute © rekennet 1999-2003

Descriptors: perspectiva, espai

 

 

6.     GEOMETRIA PLANA

 

Investigating the Concept of Triangle and the Properties of Polygons

http://standards.nctm.org/document/eexamples/chap4/4.2/index.htm#applet

Simulació d'un geoplà de xarxa quadrada. Es pot usar per construir i estudiar figures planes.

Autors: Copyright © by The National Council of Teachers of Mathematics, Inc.

1906 Association Drive, Reston, VA 20191-9988 www.nctm.org

Any: 2000

Descriptors: geoplà, geometria

 

Problem about Quadrilateral (Manipula Math with JAVA)

http://www.ies.co.jp/math/java/geo/midshkk/midshkk.html

Aplicació per al reconeixement de paral·lelograms

Autors: KOBAYASHI Ichiro, SATO Katsuhiko, TSUYUKI Shigeru, FUKUSHIMA Kazuhiro - Math Education and Technology, International Education Software

Any: 1996

Actualitzat 2003

Descriptors: geometria, quadrilàters, paral·lelograms

 

Angle d'un polígon

http://www.fi.uu.nl/wisweb/veelvlakken/vlakken/h2d1.htm

Aplicació que visualitza l'angle d'un polígon des de 3 a 20 costats i mostra la seva mida

Autor: Freudenthal institute © rekennet

Any: 1999-2003

Descriptors: polígon, angle, costats, geometria

 

Diagonals d'un polígon

http://www.fi.uu.nl/wisweb/veelvlakken/vlakken/h2d2.htm

Applet que mostra les diagonals d'un polígon des de 3 fins a 40 costats

Autor: Freudenthal institute © rekennet

Any: 1999-2003

Descriptors: polígon, diagonal, costats, geometria

 

The Sum of Outer Angles of a Polygon (Manipula Math with JAVA)

http://www.ies.co.jp/math/java/geo/gaikaku/gaikaku.html

Aplicació gràfica que suma els angles exteriors de qualsevol polígon un cop s'hagi traçat.

Autors: KOBAYASHI Ichiro, SATO Katsuhiko, TSUYUKI Shigeru, FUKUSHIMA Kazuhiro - Math Education and Technology, International Education Software

Any: 1996 actualitzat 2003

Descriptors: geometria, polígons, angles exteriors

 

Polygon Creator (Manipula Math with JAVA)

http://www.ies.co.jp/math/java/geo/logo/logo.html

Construcció de polígons regulars. Cal indicar: mida del costat, angle exterior i vegades que cal repetir l'acció. Proposa problemes a resoldre

Autors: KOBAYASHI Ichiro, SATO Katsuhiko, TSUYUKI Shigeru, FUKUSHIMA Kazuhiro - Math Education and Technology, International Education Software

Any: 1996 actualitzat 2003

Descriptors: geometria, polígons regulars, angles exteriors, polígons estrellats

 

Drawing star

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00035/student.html

Traçat de polígons estrellats i de polígons inscrits. Activitat de reflexió inclosa

Autor: Freudenthal institute © rekennet 1999-2003

Descriptors: polígons, polígons estrellats, divisor, angle, geometria

 

Transformació d'un pentàgon (Manipula Math with JAVA)

http://www.ies.co.jp/math/java/geo/gokaku/gokaku.html

Activitat que proposa transformar un pentàgon en diverses figures equivalents donades transformant triangles (part de la figura) en triangles equivalents que conserven la mateixa base i la mateixa altura. Concepte: triangles equivalents

Autors: KOBAYASHI Ichiro, SATO Katsuhiko, TSUYUKI Shigeru, FUKUSHIMA Kazuhiro - Math Education and Technology, International Education Software

Any: 1996

Actualitzat 2003

Descriptors: triangles, polígons equivalents, congruent, àrea, altura, base, geometria

 

 

7.     GEOMETRIA A L’ESPAI

 

Diagonals d'un cub

http://www.fi.uu.nl/wisweb/veelvlakken/vlakken/h3d2.htm

Traçat de les diagonals d'un cub. Es pot fer rotar el cub per millorar-ne la visió

Autor: Freudenthal institute © rekennet

Any: 1999-2003

Descriptors: cub, hexàedre, diagonal, aresta, cara, vèrtex, geometria

 

Prismes, piràmides i antiprismes

http://www.fi.uu.nl/wisweb/veelvlakken/vlakken/h4d1.htm

Aplicacions  que mostren aquests cossos geomètrics. Es pot canviar l'altura i el nombre de costats (fins 40). Es pot fer rotar el cos i fer invisibles les cares. Es poden traçar les diagonals dels prismes.

Autor: Freudenthal institute © rekennet

Any: 1999-2003

Descriptors: prisma, piràmide, antiprisma, diagonal, cara, vèrtex, aresta, geometria

 

Fórmula d'Euler

http://www.fi.uu.nl/wisweb/veelvlakken/vlakken/h5d1.htm

Comprovació de la formula d'Euler simulant les etapes de l'emplenat d'un cos i comptabilitzant arestes, cares i  vèrtexs a cada moment.

Autor: Freudenthal institute © rekennet

Any: 1999-2003

Descriptors: Euler, cara, vèrtex, aresta, geometria

 

Políedres regulars - els cossos platònics

http://www.fi.uu.nl/wisweb/veelvlakken/vlakken/h6d1.htm

Applets que mostren cares, vèrtexs, arestes, diagonals, desplegaments i relacions entre aquests cossos

Autor: Freudenthal institute © rekennet

Any: 1999-2003

Descriptors: Plató, cos, políedre, cara, vèrtex, aresta, diagonal, desplegament, geometria

 

 

8.     TRANSFORMACIONS GEOMÈTRIQUES

 

Understanding Congruence, Similarity, and Symmetry Using Transformations and Interactive Figures

http://standards.nctm.org/document/eexamples/chap6/6.4/index.htm

Col·lecció molt completa d'aplicacions de Principles and Standardards for school mathematics sobre transformacions geomètriques en el pla i la seva composició.

Autor: Copyright © 2000 by The National Council of Teachers of Mathematics, Inc.

1906 Association Drive, Reston, VA 20191-9988 www.nctm.org

Any: 2000

Descriptor: transformació geometrica, moviments en el pla, simetria, congruència, translació, semblança, composició, geometria

 

Ratio

http://www.ies.co.jp/math/java/geo/ratio/ratio.html

Raó de proporcionalitat entre mida de costat i àrea de figures semblants. La raó de les àrees és el quadrat de les dels costats

Autors: KOBAYASHI Ichiro, SATO Katsuhiko, TSUYUKI Shigeru, FUKUSHIMA Kazuhiro - Math Education and Technology, International Education Software

Any: 1996

Actualitzat 2003

Descriptors: transformacions geomètriques, semblança, raó, proporcionalitat, àrea, mesura, geometria

 

Pantograph

http://www.ies.co.jp/math/java/geo/panta/panta.html

Pantograf virtual per traç de figures semblants

Autors: KOBAYASHI Ichiro, SATO Katsuhiko, TSUYUKI Shigeru, FUKUSHIMA Kazuhiro - Math Education and Technology, International Education Software

Any: 1996

Actualitzat 2003

Descriptors: pantograf, geometria

 

 

9.     ESTADÍSTICA

 

Representing and Interpreting Data

http://standards.nctm.org/document/eexamples/chap5/5.5/part2.htm

Applet que permet introduir diverses dades reals sobre el temps meteorològic i  fer  diverses representacions gràfiques iteratives. Amb el càlcul de màxim, mínim i mitjana

Autor: Copyright © by The National Council of Teachers of Mathematics, Inc.

1906 Association Drive, Reston, VA 20191-9988 www.nctm.org

Any: 2000

Descriptors: representació gràfica, estadística, valors estadístics, histograma

 

Histogram Explorer

http://red.ratrat.com/histogram_explorer/

Eina per comprendre els histogrames. Popoup on es permet manipular directament un histograma. Premeu el botó Begin per activar la aplicació. Amb el ratolí es pot estirar o reduir cada columna S'hi pot assenyalar el valor mig,  la mitjana aritmètica  i el valor  mode entre d'altres característiques

Autor: Eric Scheide and was based on work by Benjamin F. Baab

Descriptors: histograma, estadística, mitjana, mode

 

Comparing Properties of the Mean and the Median through the use of Technology

http://standards.nctm.org/document/eexamples/chap6/6.6/index.htm

Applet per a diferenciar el punt mig i la mitjana aritmètica de diversos nombres. També es pot treballar el concepte de valor mode

Autor: Copyright © by The National Council of Teachers of Mathematics, Inc.

1906 Association Drive, Reston, VA 20191-9988 www.nctm.org

Any: 2000

Descriptors: estadística, mitjana, mode

 

 

10.  PROBABILITAT

 

Spinners

http://www.matti.usu.edu/nlvm/nav/frames_asid_186_g_3_t_1.html?open=activities

Ruleta que es pot reconfigurar respecte de colors, espais i noms. La web conté instruccions d'ús.

Autors: © 2003 MATTI Associates LLC. All Rights Reserved.

Descriptors: atzar, probabilitat, ruleta, eina

 

Tirages de boules sans remises

http://perso.wanadoo.fr/jpq/proba/simulationtirage/index.htm

Simulador de probabilitat entre boles de dos colors diferents

http://perso.wanadoo.fr/jpq/proba/jeu2PF/index.htm

Joc on cal veure si es avantatjosa o no estratègia escollida

Autor: Jean-Paul Quelen

Any d'actualització: 2003

Descriptors: probabilitat, estratègia

 

 

11.  ALTRES ( consulteu també els del nivell anterior, 5è EP)

 

Pentominoes

http://www.matti.usu.edu/nlvm/nav/frames_asid_114_g_3_t_2.html?open=activities

Joc de pentominos que es poden girar i tombar.

Autors: © MATTI Associates LLC. All Rights Reserved.

Any: 2003

Descriptors: pentominos

 

Triangle de Pascal

http://www.ies.co.jp/math/java/misc/PascalTriangle/PascalTriangle.html

Autors: KOBAYASHI Ichiro, SATO Katsuhiko, TSUYUKI Shigeru, FUKUSHIMA Kazuhiro - Math Education and Technology, International Education Software

Any: 1996 actualitzat 2003

Descriptors: triangle, Pascal

 

Make Three

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/03087/student.html

Joc del tres en ratlla amb nombres enters

 

Enters

http://www.matti.usu.edu/nlvm/nav/frames_asid_107_g_3_t_1.html

Activitat que presenta un seguit de problemes gràfics sobre sumes i restes que es resolen sobre la recta numèrica (Enters)

Autors: © MATTI Associates LLC. All Rights Reserved.

Any: 2003

Descriptors: enters, càlcul