DIM: LA PISSARRA DIGITAL

MATEMÀTIQUES. 5è - PRIMÀRIA

Josep M Comas

 

 

1.     SISTEMES DE NUMERACIÓ

 

Numeració: Nombres xinesos

http://nautilus.fis.uc.pt/mn/chinesa/chinesa.php

Joc que proposa l'escriptura de nombres amb el sistema de numeració xinesa donats nombres en sistema de numeració aràbiga i a l'inrevés.

Autors: Germano Martins, Jaime Silva, Joao Paiva i Ilidio Martins

Any: 2002

Descriptors: numeració, sistemes de numeració

 

Numeració: Nombres romans

http://nautilus.fis.uc.pt/mn/romana/index.html

Joc que proposa l'escriptura de nombres amb el sistema de numeració romana donats nombres en sistema de numeració aràbiga i a l'inrevés.

Autors: Germano Martins, Jaime Silva, Joao Paiva i Ilidio Martins

Any: 2002

Descriptors: numeració, sistemes de numeració,  numeració romana

 

Àbacus

http://www.matti.usu.edu/nlvm/nav/frames_asid_196_g_3_t_1.html?open=activities

Àbac per plantejar activitats sobre numeració i càlcul a tota la classe

Autors: © 2003 MATTI Associates LLC. All Rights Reserved.

Descriptors; àbac, càlcul, eina

 

Los sistemas de numeración al largo de la historia

http://thales.cica.es./rd/Recursos/rd97/Otros/SISTNUM.html

Breu història dels sistemes de numeració

Autor: Santiago Casado

 

 

2.     NOMBRES NATURALS I OPERACIONS AMB NATURALS

 

Estimar!

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00062/schatten/leerling_es.html

Joc  interactiu on el jugador obté una puntuació més alta si estima el resultat d'un càlcul numèric d'una manera més ràpida i més precisa.

Autor: Freudenthal institute © rekennet 1999-2003. Michiel Doorman and Bert Ertman

Descriptors: estimar, naturals, càlcul

 

Learning about Number Relationships and Properties of Numbers Using Calculators and Hundred Boards: Displaying Number Patterns

http://standards.nctm.org/document/eexamples/chap4/4.5/index.htm

Calculadora i taules de nombres per estudiar les relacions entre nombres i les seves característiques

Autors: Copyright © 2000 by The National Council of Teachers of Mathematics, Inc.

1906 Association Drive, Reston, VA 20191-9988 www.nctm.org

Descriptors: calculadora, càlcul, eina

 

Álgebra con puntos

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00219/leerling_es.html

Applet que permet dibuixar amb punts de colors. Es pot fer servir per esbrinar regularitats en seqüències numèriques. Hi ha problemes per resoldre fent servir aquest a :http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00299/leerling_es.html

Autor: Freudenthal institute © rekennet 1999-2003

Descriptors: seqüència numèrica, regularitat, sèries

 

Broken calculator

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00014/toepassing.xml?style=rekenweb&language=en&use=game

Activitat de càlcul. Obtenir un nombre donat sense poder usar totes les tecles de la calculadora virtual.

Autor: Freudenthal institute © rekennet 1999-2003 RekenWeb

Descriptors: càlcul, calculadora, operacions combinades, càlcul mental

 

Make five

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00091/toepassing.xml?style=rekenweb&language=en&use=game

Joc de cinc amb línia. Es pot escollir l'operació (suma, resta, multiplicació) i la dificultat

Autor: Freudenthal institute © rekennet 1999-2003 RekenWeb

Descriptors: càlcul, calculadora, operacions combinades, càlcul mental

 

Quadrats màgics

http://nautilus.fis.uc.pt/mn/quadrado/index.html

Joc de càlcul on s'han de completar quadrats màgics. Diversos nivells

Autors: Germano Martins, Jaime Silva, Joao Paiva i Ilidio Martins

Any: 2002

Descriptors: càlcul, quadrats màgics, naturals,

 

Màgia matemàtica

http://nautilus.fis.uc.pt/mn/formula/index.html

Presentació del joc "Pensa un nombre..." on es fan fer una sèrie de càlculs i s'endevina el nombre pensat

Autors: Germano Martins, Jaime Silva, Joao Paiva i Ilidio Martins

Any: 2002

Descriptors: càlcul, estretegies, naturals

 

 

3.     NOMBRES FRACCIONARIS I DECIMALS. OPERACIONS

 

Fractions pieces

http://www.matti.usu.edu/nlvm/nav/frames_asid_274_g_3_t_1.html?open=activities

Peces per muntar i representar fraccions.

Autors: © MATTI Associates LLC. All Rights Reserved.

Any: 2003

Descriptors: fraccions, representació gràfica, eina

 

Fractions Comparing

http://www.matti.usu.edu/nlvm/nav/frames_asid_159_g_3_t_1.html

Activitats de comparar fraccions. Reduint-les gràficament al mateix nombre de peces i escrivint les equivalents però amb el mateix denominador

Autors: © 2003 MATTI Associates LLC. All Rights Reserved.

 

Salón hogar

http://www.salonhogar.com/matemat/practica/fracciones.swf

Activitats de suma de fraccions pas a pas

Autor: Orozco Carmona Corp.

Descriptors: suma, fraccions

 

Fractions Equivalent

http://www.matti.usu.edu/nlvm/nav/frames_asid_105_g_3_t_1.html

Activitat de recerca de fraccions equivalents a una donada amb ajut gràfic

Autors: © 2003 MATTI Associates LLC. All Rights Reserved.

 

Xarxa triangular

http://ejad.best.vwh.net/java/patterns/patterns_j.shtml

Xarxa Triangular on es poden inserir unes figures donades. Apte per treballar fraccions, superfícies...

Autor: Copyright © Arcytech. All Rights Reserved

Any: 1998-2000

Descriptors: quadrícula, fraccions, geometria, figures geomètriques, eina

 

Decimals

http://www.matti.usu.edu/nlvm/nav/frames_asid_152_g_4_t_2.html

Iteratiu per representar decimals amb blocs, plaques, barres i cubets. Activitats de representació gràfica d'un nombre decimal donat o a l'inrevés.

Autors: © MATTI Associates LLC. All Rights Reserved.

Any: 2003

Descriptors: decimals

 

 

4.     DIVISIBILITAT

 

2002, és múltiple de 13? Què vol dir ser múltiple?

http://www.edu365.com/primaria/muds/matematiques/multiples/index.htm

Mini Unitat Didàctica (MUD) del portal edu365 de la Generalitat de Catalunya sobre múltiples

Autors: Jaume Bartrolí, Joan Jareño, Sílvia Margelí 

Any: 2002

Descriptors: divisibilitat, múltiple

 

Nombres primers

http://nautilus.fis.uc.pt/mn/goldbach/index.html

Autors: Germano Martins, Jaime Silva, Joao Paiva i Ilidio Martins

Any: 2002

Descriptors: nombres primers, divisibilitat

 

 

5.     MESURA

 

Learning Geometry and Measurement Concepts by Creating Paths and Navigating Mazes: Ladybug Mazes

http://standards.nctm.org/document/eexamples/chap4/4.3/index.htm

http://standards.nctm.org/document/eexamples/chap4/4.3/Part2.htm

http://standards.nctm.org/document/eexamples/chap4/4.3/Part3.htm

Per treballar la situació a l'espai. Es creen trajectòries usant conceptes geomètrics i de mesura. L'objectiu 1: amagar una marieta sota una fulla. Objectiu 2: dibuixar rectangles i d'altres figures. Objectiu 3 planificar trajectòries per tal de resoldre laberints

Autors: Copyright © by The National Council of Teachers of Mathematics, Inc.

1906 Association Drive, Reston, VA 20191-9988 www.nctm.org

Any: 2000

Descriptors: trajectòria, distància, angle, gir, estimar, mesura, rectangle, figura, laberint

 

Minigolf

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/03015/exercise1.html

Jocs de minigolf on cal estimar l'angle de tir. L'angle com a canvi de trajectòria

Autor: Freudenthal institute © rekennet 1999-2003

Descriptors: angle, estimació, classes d'angles

 

Wie maakt het mooiste mozaiek?

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/03036/taak1.html

Aplicació òptima per a la construcció de mosaics. Es pot fer treball sobre angles i relacions entre angles

Autor: Freudenthal institute © rekennet 1999-2003

Descriptors: mosaic, angles, superfície, teseles, eina

 

Geoboard

http://www.matti.usu.edu/nlvm/nav/frames_asid_125_g_4_t_3.html

Simulació de geopla  que calcula el perímetre i l'àrea de la figura o figures que s'han creat. També es pot fer servir per representar fraccions

Autors: © 2003 MATTI Associates LLC. All Rights Reserved.

Descripció: geoplà, perímetre, àrea, fracció, decimal, eina

 

Geoboard - Circular

http://www.matti.usu.edu/nlvm/nav/frames_asid_284_g_3_t_4.html?open=activities

Geoplà circular per treballar amb angles, sectors, elements de la circumferència

Autors: © MATTI Associates LLC. All Rights Reserved.

Any: 2003

Descrptors: geoplà, angle, sexagesimal, circumferència, cercle, eina

 

Local Times Around the World

http://www.hilink.com.au/times/

Llistat per regions mundials de l'hora local dels estats del món

Descriptors: hora, temps, sistema sexagesimal

 

Measuring Units Conversion Tables

http://convert.french-property.co.uk/index.htm

Convertidor de mesures en diferents unitats. Magnituds de longitud, àrea, volum, capacitat,  massa i temperatura.

Autor: © Copyright Internet French Property. All rights reserved.

Any: 1995-2002

Descriptors: mesura, unitats, longitud, àrea, volum, capacitat,  massa, temperatura.

 

Distance calculator

http://www.indo.com/distance/index.html

Calculador de distàncies entre ciutats del món

Autors: indo.com © AllRights Reserved

Any: 2000

Descripció: distància, longitud

 

 

6.     GEOMETRIA PLANA

 

Investigating the Concept of Triangle and the Properties of Polygons

http://standards.nctm.org/document/eexamples/chap4/4.2/index.htm#applet

Simulació d'un geoplà de xarxa quadrada. Es pot usar per construir i estudiar figures planes.

Autors: Copyright © by The National Council of Teachers of Mathematics, Inc.

1906 Association Drive, Reston, VA 20191-9988 www.nctm.org

Any: 2000

Descriptors: geoplà, figures, geometria, eina

 

Geometría  dinámica del triangulo

http://almez.pntic.mec.es/%7Ejdec0000/geometria_dinamica_del_triangulo/contenido.htm

Web amb moltes aplicacions sobre triangles: angles, construcció, àrea,  rectes i punts notables, triangles rectangles. Amb manual d'ús

Autor: ©Javier de la Escosura Caballero 

Any: 2002

Descriptors: geometria, triangle

 

Geometria: Una introducción a los triangulos

http://eos.cnice.mecd.es/mem2000/triangulo/index.htm

Web sobre triangles que amb l'ús d'applets  presenta diversos conceptes i proposa exercicis dels apartats: Elements d'un triangle - Descoberta de triangles - Aplicacions dels triangles - Baricentre - Càlcul de la superfície.

Autor:Jordi Achón Massana

Descriptors: geometria, triangle, superfície, baricentre

 

Quadrats, rombes i els seus amics. Com es classifiquen els quadrilàters?

http://www.edu365.com/primaria/muds/matematiques/quadrilaters/index.htm

Mini Unitat Didàctica (MUD) del portal edu365 de la Generalitat de Catalunya sobre identificació i classificació de quadrilàters

Autors: Jaume Bartrolí, Joan Jareño, Sílvia Margelí 

Descriptors: quadrilàter, quadrat, paral·lelogram, rectangle, trapezi, rombe, romboide, diagonal

 

Angle d'un polígon

http://www.fi.uu.nl/wisweb/veelvlakken/vlakken/h2d1.htm

Aplicació que visualitza l'angle d'un polígon des de 3 a 20 costats i mostra la seva mida

Autor: Freudenthal institute © rekennet 1999-2003

Descriptors: angle, polígon

 

Folding tape

http://www.ies.co.jp/math/java/geo/tapeoru/tapeoru.html

Activitat per identificar  les classes de triangles que es formen al doblar una banda o cinta sobre si mateixa

Autors: KOBAYASHI Ichiro, SATO Katsuhiko, TSUYUKI Shigeru, FUKUSHIMA Kazuhiro - Math Education and Technology, International Education Software

Any: 1996, actualitzat 2003

Descriptors: triangles

 

Polygon Creator (Manipula Math with JAVA)

http://www.ies.co.jp/math/java/geo/logo/logo.html

Construcció de polígons regulars. Cal indicar: mida del costat, angle exterior i vegades que cal repetir l'acció. Proposa problemes a resoldre

Autors: KOBAYASHI Ichiro, SATO Katsuhiko, TSUYUKI Shigeru, FUKUSHIMA Kazuhiro - Math Education and Technology, International Education Software

Any: 1996 actualitzat 2003

Descriptors: geometria, polígons regulars, angles exteriors, polígons estrellats

 

Diagonals d'un polígon

http://www.fi.uu.nl/wisweb/veelvlakken/vlakken/h2d2.htm

Aplicació que mostra les diagonals d'un polígon regular des de 3 fins a 40 costats.

Autor: Freudenthal institute © rekennet 1999-2003

Descriptors: diagonals, polígon

 

The Sum of Three Angles of a Triangle (Manipula Math with JAVA)

http://www.ies.co.jp/math/java/geo/san180/san180.html

Aplicació que mostra la suma dels angles d'un triangle per translació

Autors: KOBAYASHI Ichiro, SATO Katsuhiko, TSUYUKI Shigeru, FUKUSHIMA Kazuhiro - Math Education and Technology, International Education Software

Any: 1996, actualitzat 2003

Descriptors: triangles, angles, angles d'un polígon

 

Two tapes (Manipula Math with JAVA)

http://www.ies.co.jp/math/java/geo/twotapes/twotapes.html

Identificar  les classes de quadrilàters que es formen al doblar una banda o cinta sobre si mateixa

Autors: KOBAYASHI Ichiro, SATO Katsuhiko, TSUYUKI Shigeru, FUKUSHIMA Kazuhiro - Math Education and Technology, International Education Software

Any: 1996, actualitzat 2003

Descriptors: quadrilàters, paral·lelograms

 

7.     GEOMETRIA A L’ESPAI

 

Diagonals d'un cub

http://www.fi.uu.nl/wisweb/veelvlakken/vlakken/h3d2.htm

Visió d'un cub a l'espai. Es pot fer rotar i traçat de les seves diagonals.

Autor: Freudenthal institute © rekennet 1999-2003

Descriptors: geometria, cub, ortoedre, diagonal, espai

 

Poliedres

http://www.cs.mcgill.ca/~sqrt/unfold/unfolding.html

Aplets sobre alguns desenvolupament de poliedres.

Autor:François Labelle's

Any: 1999

Descriptors: geometria, políedres, desenvolupament

 

Prismes, piràmides i antiprismes

http://www.fi.uu.nl/wisweb/veelvlakken/vlakken/h4d1.htm

Aplicacions  que mostren aquests cossos geomètrics. Es pot canviar l'altura i el nombre de costats (fins 40). Es pot fer rotar el cos i fer invisibles les cares. Es poden traçar les diagonals dels prismes.

Autor: Freudenthal institute © rekennet 1999-2003

Descriptors: geometria, prisma, piràmide, antiprisma, base, altura, diagonal

 

 

8.     TRANSFORMACIONS GEOMÈTRIQUES

 

Mirror

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00056/student.html

Applet per activitats de simetra

Autor: Freudenthal institute © rekennet 1999-2003

Descriptors: simetria, transformació, eix

 

Papiroflexia

http://www.xtec.es/~xescanil/index.htm

Animacions de models pas a pas per construccions de papiroflexia

Autor; Xavier Escanilla

Actualització: 2003

Descriptors: geometria, papiroflexia

 

Understanding  Symmetry Using Transformations and Interactive Figures: Visualizing Transformations

http://standards.nctm.org/document/eexamples/chap6/6.4/index.htm

Applet per treballar la simetria, la translació i el gir

Autors: Copyright © by The National Council of Teachers of Mathematics, Inc.

1906 Association Drive, Reston, VA 20191-9988 www.nctm.org

Any: 2000

Descriptors: simetria, translació, gir

 

 

9.     ESTADÍSTICA  I  PROBABILITAT

 

Comparing Properties of the Mean and the Median through the use of Technology

http://standards.nctm.org/document/eexamples/chap6/6.6/index.htm

Applet per a diferenciar el punt mig i la mitjana aritmètica de diversos nombres. També es pot fer servir per treballar el valor mode

Autors: Copyright © 2000 by The National Council of Teachers of Mathematics, Inc.

1906 Association Drive, Reston, VA 20191-9988 www.nctm.org

 

Collecting and Examining Weather Data

http://standards.nctm.org/document/eexamples/chap5/5.5/index.htm

Applet que permet introduir diverses dades reals sobre el temps meteorològic i  fer  diverses representacions gràfiques iteratives.

Autors: Copyright © 2000 by The National Council of Teachers of Mathematics, Inc.

1906 Association Drive, Reston, VA 20191-9988 www.nctm.org

Descriptors: histograma, mitjana, mode, estadística

 

 

10.  RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

 

Calaiz +ie

http://www.xtec.es/~jjareno/

Un espai dedicat a les recreacions matemàtiques. Descàrregues de problemes, activitats de recreació, ressenyes de llibres i enllaços molt interessants

Any: s'actualitza cada tres mesos

Descriptors: problemes, llibres, activitats, descàrregues

 

Diversitat cultural i matemàtiques

http://www.xtec.es/~jcardena/Mates/imates.htm

Biografies, enllaços i resolució de problemes per 5è i per 6è (en format pdf, es poden imprimir)

Autor: J. Càrdena

 

Logic

http://www.plastelina.net/games/game2.html

Diferents jocs de passar el riu: l'1 el típic del llop, la cabra i la col. Tres caníbals i tres capellans...

Autors: plastelina.net

Any: 2002

Descriptors: lògica

 

Cilindres

http://www.matti.usu.edu/nlvm/nav/frames_asid_182_g_3_t_1.html

Joc que consisteix en intercanviar una certa quantitat de cilindres de lloc. És interessant esbrinar quina és l'estratègia que comporta la menor quantitat de moviments I estudiar quina relació té aquest nombre amb la quantitat de cilindres

Autors: © MATTI Associates LLC. All Rights Reserved.

Any: 2003

Descrptors: lògica

 

 

11.  ALTRES

 

Math - Calculations and computations

http://www.brainpop.com/math/seeall.weml

Animacions i qüestionaris molt específics sobre conceptes i procediments matemàtics.  Per visualitzar algunes animacions cal registrar-se, és gratuït. També conté animacions de tecnologia i Ciència

Autors: All contents copyright BrainPOP LLC.   All rights reserved.

Any: ©2000 - 2003

Descriptors: matemàtiques, animacions, qüestionaris, recurs

 

A+Math

http://www.aplusmath.com/

Web que té com a objectiu ajudar als alumnes a millorar les seves habilitats matemàtiques interativament amb l'ús de java. El contingut es divideix en FlashCards (Actividades en java relacionadas con adición, multiplicación, raíces cuadradas, redondeo. Existe la posibilidad de crear nuestras propias actividades: fracciones, prioridad de operaciones, álgebra, superficies, fracciones equivalentes ). Juegos (interactivos relacionados con las operaciones básicas). Ayuda para el trabajo en casa (suna, resta, división y división con resto). Hojas de trabajo (para imprimir con las respuestas relacionadas también con las operaciones básicas).

Autors: Copyright © 1998-2001 Aplusmath.com

 

El Quinzet

http://personal.iddeo.es/quinzet/

Autoqualificat com a Centre de Recursos No Institucional des d'aquesta pàgina podrem descarregar calendaris matemàtics, passar-ho bé amb jocs de màgia i altres divertiments i estar al corrent de les activitats i publicacions del grup "El Quinzet"

Autors: David Barba i Lluís Segarra

Any: 2002

Descriptors: càlcul mental, problemes, avaluació, estimació, enigmes, calendaris matemàtics

 

Matemáticas sin números

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate/

Els continguts  estan agrupats en 6 apartats: Lugares aritméticos, geométricos y algebraicos. - Imagina y razona. - De nombres y explicaciones. - Anécdotas, curiosidades y vidas de matemáticos. - El orden del caos - Algo más

Un dels aspectes més aconseguits de la web són els ponts i enllaços entre els continguts o activitats amb altres apartats relacionats amb el que estem mirant.

Autors: Concepción Ruíz Ruíz-Funes, Núria de Alva Ruíz y Alejandra García Castillo de RedEscolar

Any:

Descriptors: geometria, àlgebra, aritmètica, numeració, biografia