PIZARRA DIGITAL

 

CATALÀ 6è de Primària

Juan Miguel Muñoz

 

Unitat 1:

 

·         Les síl·labes tòniques i àtones.

 

És una MUD (Mini Unitat Didàctica) en línia que ajuda a identificar la síl·laba tònica d’una paraula.

http://www.edu365.com/primaria/muds/catala/tonica/#

 

Autor / Patrocinador: REVERSIBLE. Grup de treball: Domènec Garrido, Maria Pujade, Joan Salamó i Josep Vives.

Any:

Descriptor: exercici per identificar la síl·laba tònica.

 

Una altra MUD (Mini Unitat Didàctica) en línia que ajuda a identificar la síl·laba tònica d’una paraula.

http://www.edu365.com/eso/muds/catala/tonica/#

 

Autor / Patrocinador: REVERSIBLE. Grup de treball: Montse Corrius i M. Josep Simó.

Any:

Descriptor: exercici per identificar la síl·laba tònica.

 

 

·         Els determinants definits.

 

Els articles definits:

http://www.ub.edu/slc/autoaprenentatge/gramatik/artdef.htm

 

Autor / Patrocinador: Universitat de Barcelona / Servei de Llengua Catalana
Any:

Descriptors: tipus d’articles.

 

 

Unitat 2:

 

·         L’adjectiu.

 

Explicació genèrica sobre els adjectius: què són, classes: qualificatius i determinats

http://www.gueb-estudio.info/more.php?id=165_0_1_0_M

 

Autor / Patrocinador: GuebEstudio

Any: 2003

Descriptors: Morfologia: adjectiu (gènere i nombre)

 

 

Explicació i exemples sobre què és l’adjectiu:

http://www.upf.es/gl/salc/3/32/324/3241/324110/tms10001.htm

 

Autor / Patrocinador: Servei d’Autoformació en Llengua Catalana / Universitat Pompeu Fabra.

Any:

Descriptors: l’adjectiu

 

 

Sobre el nombre i gènere dels adjectius:

http://www.ub.es/slc/autoaprenentatge/gramatik/adjectot.htm

 

Autor / Patrocinador: Universitat de Barcelona / Servei de Llengua Catalana
Any:

Descriptors: nombre i gènere dels adjectius.

 

 

·         Els determinants indefinits.

 

Els articles indefinits:

http://www.ub.edu/slc/autoaprenentatge/gramatik/artindef.htm

 

Autor / Patrocinador: Universitat de Barcelona / Servei de Llengua Catalana
Any:

Descriptors: tipus d’articles.

 

 

Unitat 3:

 

·         Els antònims.

 

Explicació i exemples de què són sinònims i antònims:

http://www.catalaonline.com/certificatD/d40.htm

 

Autor / Patrocinador: catalaonline.com

Any:

Descriptors: sinònims i antònims.

 

 

·         El text narratiu.

 

Definició, explicacions i exemples de què és la narració:

http://sic.uji.es/serveis/slt/cal/fitxes/narracio.thtml

 

Autor / Patrocinador: Universitat Jaume I / Servei de Llengües i terminologia

Any: 1996

Descriptors: la narració.

 

 

·         Les síl·labes tòniques i àtones.

 

És una MUD (Mini Unitat Didàctica) en línia que ajuda a identificar la síl·laba tònica d’una paraula.

http://www.edu365.com/primaria/muds/catala/tonica/#

 

Autor / Patrocinador: REVERSIBLE. Grup de treball: Domènec Garrido, Maria Pujade, Joan Salamó i Josep Vives.

Any:

Descriptor: exercici per identificar la síl·laba tònica.

 

 

·         Els adverbis de temps.

 

Llistat dels adverbis de temps més usuals:

http://www.ub.edu/slc/autoaprenentatge/gramatik/temps.htm

 

Autor / Patrocinador: Universitat de Barcelona / Servei de Llengua Catalana
Any:

Descriptors: adverbis de temps.

 

 

Tot sobre els adverbis: explicació, tipus, exemples i activitats:

http://www.upf.es/gl/salc/3/32/324/3241/324116/tms16065.htm

 

Autor / Patrocinador: Servei d’Autoformació en Llengua Catalana / Universitat Pompeu Fabra.

Any:

Descriptors: els adverbis.

 

 

Definició, tipus i exemples d’adverbis:

http://www.catalaonline.com/certificatD/d20.htm

 

Autor / Patrocinador: catalaonline.com
Any:

Descriptors: l’adverbi.

 

Unitat 4:

 

·         Els refranys.

 

Una bona e-revista de literatura catalana, que, entre d’altres temes interessants disposa de 556 refranys catalans classificats per lletres en ordre alfabètic:

http://gerald.interlodge.com/refranys/refranys.htm

 

Autor / Patrocinador: L'esbarjo

Any: 2003

Descriptors: refranys catalans.

 

 

Aquí trobem un impressionant recull de dites populars catalanes classificades per temes:

http://www.arrakis.es/~francesc/index.html

 

Autor / Patrocinador: Francesc Roig i Feliu.

Any: 2003

Descriptors: dites populars catalanes.

 

 

Els autors d’aquesta pàgina volen recopilar frases populars o interessants, refranys, dites, proverbis, etc. per ajudar a enriquir el patrimoni refranyer, popular... dels catalans. Hi ha una immensitat de frases i disposa d’un cercador:

http://www.polseguera.com/dites.htm

 

Autor / Patrocinador: © Polseguera

Any: 2003

Descriptors: frases populars, refranys, dites, proverbis...

 

 

·         Els sinònims.

 

Explicació i exemples de què són sinònims i antònims:

http://www.catalaonline.com/certificatD/d40.htm

 

Autor / Patrocinador: catalaonline.com

Any:

Descriptors: sinònims i antònims.

 

 

Un senzill i pràctic exercici per buscar sinònims de paraules destacades dins d’un text:

http://www.xtec.es/~jsors/sinoni01.htm

 

Autor / Patrocinador: Josep Sors i Sala

Any: 2003

Descriptors: troba sinònims.

 

 

Unitat 5:

 

·         Poemes i embarbussaments.

 

Recull de poemes d'autors reconeguts catalans i d'arreu del món:

http://www.geocities.com/nopotsermentida1/

 

Autor / Patrocinador: nopotsermentida

Any:

Descriptors: recull de poemes.

 

 

Recull de poesia catalana classificada: poetes clàssics, contemporanis i novells:

http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/1467/

 

Autor / Patrocinador: Mercè Rodríguez.

Any: 1997 - 2003

Descriptors: recull de poesia catalana.

 

 

Un racó de poesia amb poemes en català, en castellà, en altres llengües, i seccions dedicades als poetes novells i enllaços poètics. També es poden enviar poemes que queden recollits a la secció de poemes rebuts:
http://members.fortunecity.com/aindmerce/racodepoesia/portada.htm

 

Autor / Patrocinador: Racó de poesia.

Any: 2002

Descriptors: racó de poesia.

 

 

Impressionant col·lecció amb 5000 embarbussaments catalans classificats per temes que formen part del llibre "5.000 REFRANYS DE NOSTRA TERRA" d'Arola Editors, del qual és autor el mateix Josep Pujol i Vila:

http://www.fut.es/~jpv/

 

Autor / Patrocinador: Josep Pujol i Vila

Any: 2003

Descriptors: refranys catalans.

 

 

Una molt bona i àmplia col·lecció d’embarbussaments:

http://www.arrakis.es/~francesc/jocs.html

 

Autor / Patrocinador: Francesc Roig i Feliu

Any: 2003

Descriptors: embarbussaments i jocs de paraules.

 

 

Curiós, divertit i didàctic recull d'embarbussaments tradicionals catalans amb traducció a l'espanyol i a l'anglès:

http://www.uebersetzung.at/twister/ca.htm#O15

 

Autor / Patrocinador: © Michael Reck

Any: 1996-2003

Descriptors: embarbussaments.

 

 

·         La metàfora.

 

Definició i exemples sobre la metàfora i d’altres figures poètiques:

http://www.mallorcaweb.com/mag-teatre/escola/imatges.html#MET¿FORA

 

Autor / Patrocinador: Mag-Poesia / MallorcaWeb i  Antoni Artigues

Any:

Descriptors: imatges poètiques: ... la metàfora.

 

 

Unitat 6:

 

·         Fitxa de biblioteca.

 

Aquest pàgina explica d’una manera molt divertida i didàctica com s’organitza una biblioteca i els sistema de classificació dels llibres. Al final hi ha un petit exercici interactiu amb el qual l’alumne pot demostrar si ha entès el sistema de classificació:

http://chilias.diba.es/infoton/coneixements.htm

A més a més, disposa d’un sistema de cerca de llibres en centenars de biblioteques catalanes: “Catàleg col·lectiu de Xarxa de Biblioteques” que val la pena conèixer i provar...

http://gw24-vtls.diba.es/chilias/catalan/

 

Autor / Patrocinador: Biblioteca Virtual Chilias.

Any:
Descriptors: com s’organitza una biblioteca.

 

 

En aquesta pàgina podem veure quina és La informació bàsica que una fitxa de biblioteca ha de tenir:

http://www.xtec.es/crle/02/recerca/5.htm

 

Autor / Patrocinador: Mercè Bernaus, Lola Encabo, Rosa Pérez Bohigas / XTEC (Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya)

Any: 2000
Descriptors: informació bàsica d’una fitxa de biblioteca.

 

 

·         Reconeixement de la concordança  entre el subjecte i el predicat.

 

Fitxa d’explicació i exemples sobre la concordança entre el verb i el subjecte:

http://www2.upc.es/slt/fl/fitxa61.htm

 

Autor / Patrocinador: Marta de Blas, Jordi Giner

Any: 2000
Descriptors: concordança del verb i el subjecte.

 

 

Unitat 7:

 

·         La notícia.

 

Regles fonamentals per redactar una notícia i moltes més coses sobre la notícia:

http://www.diba.es/plajove/netreporter/default.asp#5w

 

Autor / Patrocinador: Diputació de Barcelona / Premi Net Reporter 2003-11-23

Any: 2003

Descriptors: la construcció i difusió de la notícia.

 

 

Per trobar i treballar amb notícies d’actualitat de qualsevol secció o tipus aquesta és la web de l'Agència Catalana de Notícies que serveix regularment informació tant a mitjans convencionals com electrònics, gabinets de comunicació públics i privats, etc.:

http://www.intracatalonia.com:8889/acn/OWA/intracatalonia.html

 

Autor / Patrocinador: Intracatalònia, S.A.

Any: 2003

Descriptors: notícies permanentment.

 

 

·         Els numerals: ordinals i cardinals.

 

Explicació, exemples sobre els cardinals, ordinals, partitius, multiplicatius i col·lectius :

http://www.catalaonline.com/certificatD/d11.htm

 

Autor / Patrocinador: catalaonline.com

Any:

Descriptors: determinants: els numerals.

 

 

·         L’entrevista.

 

 

Un exemple d’entrevista real d’una escola real, sobre una situació real:

http://www.xtec.es/centres/c5005260/alumnat/Intermon/Hagiy.htm

 

Autor / Patrocinador: Alumnes de l’IES Ribera del Sió, Agramunt.

Any:

Descriptors: entrevista.

 

 

Unitat 8:

 

·         Les contraccions.

 

Tot i que és una pàgina de química, hi ha unes pàgines dedicades a les normes d’ortografia presentades de manera clara i sintètica, dins de qual trobem un apartat sobre la contracció:

http://www.quimica.urv.es/~w3siiq/DALUMNES/01/siiq35/orto3_1.htm

Aquí hi ha explicat el cas de la absència o trencament de la contracció:

http://www.quimica.urv.es/~w3siiq/DALUMNES/01/siiq35/orto3_2.htm

 

Autor / Patrocinador: Jordi Anglès Frias, Joan Carles Forcat  i Castillo

Any:

Descriptors: la contracció.

 

 

 

 

·         Endevinalles.

 

Divuit endevinalles amb el corresponent solucionari:

http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/4045/llendevi.html

 

Autor / Patrocinador: Eixample Web

Any: 2003

Descriptors: endevinalles

 

 

Una col·lecció de 150 endevinalles, algunes d’elles inventades pels alumnes:

http://www.xarxa.infomataro.net/mem/infantil/endevina/

 

Autor / Patrocinador: MEM (Moviment Educatiu del  Maresme)

Any:

Descriptors: endevinalles

 

 

 

Unitat 9:

 

·         Els signes d’interrogació i d’admiració.

 

 

La interrogació. Norma general, usos, puntuació... amb exemples clarificadors:

http://www2.upc.es/slt/signes/interrogacio.html

 

Autor / Patrocinador: Serveis de Llengües i Terminologia /UPC (Universitat Politècnica de Catalunya)

Any:

Descriptors: la interrogació.

 

 

Un interessant document normatiu de l’ Institut d’Estudis Catalans sobre “Els signes d’interrogació i d’admiració” (Acord de l’11 de juny de 1993)

http://www.iecat.net/institucio/seccions/Filologica/llenguacatalana/documentsnormatius/docsf2.htm

 

Autor / Patrocinador: Institut d’Estudis Catalans

Any:

Descriptors: document normatiu sobre els signes d’interrogació.

 

 

·         Els adverbis de temps.

 

Alguns dels principals adverbis i locucions adverbials:

http://cv.uoc.es/UOC/a/varis/web_llengua/2-criteris/2-1-questions/adverbis/

 

Autor / Patrocinador: UOC (Universitat Oberta de Catalunya)

Any:

Descriptor: adverbis.

 

 

Definició, funció, classes, formes, exemples... d’adverbis

http://www.upf.es/gl/salc/3/32/324/3241/324116/tms16065.htm

 

Autor / Patrocinador: Servei d’Autoformació en Llengua Catalana / Universitat Pompeu Fabra.

Any:

Descriptors: els adverbis.

 

Unitat 10:

 

·         La carta.

 

Definició, criteris, idees i explicacions per fer una carta:

http://www.gencat.net/ptop/llengua/document/carta/cartateo.htm

 

Autor: Comissió Permanent de Llengua i Terminologia de la Construcció / Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunuya.

Any:

Descriptors: la carta.

 

Exercicis per treballar la carta més institucional:

http://www.gencat.net/ptop/llengua/document/carta/cartaexe.htm

 

Autor: Comissió Permanent de Llengua i Terminologia de la Construcció / Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunuya.

Any:

Descriptors: exercicis per fer una carta.

 

 

Unitat 11:

 

·         El text instructiu: les instruccions.

 

Explicació sobre què és un text instructiu o directiu:

http://sic.uji.es/serveis/slt/cal/fitxes/instruc.thtml

 

Autor / Patrocinador: Universitat Jaume I / Servei de Llengües i terminologia

Any: 1997

Descriptors: el text instructiu.

 

 

Un bon exemple per treballar el text instructiu a partir de la imatge d’un ràdiocaset, amb explicacions de com es fa un text instructiu i amb un model de text instructiu:

http://www.xtec.es/centres/c5003238/pet_escrip/text_instruc/text_instruc.htm#com

 

Autor / Patrocinador: CEIP de Butsènit d'Urgell. (ZER DEL SIÓ)

Any:

Descriptors: fem un text instructiu.

 

 

Un material molt gràfic i complet per treballar el text instructiu a partir de tres casos diferents per descriure:

http://www.ravalnet.org/xer/textinstruc_alum.htm

 

Autor / Patrocinador: Xarxa Educativa del Raval

Any:

Descriptors: per treballar el text instructiu en tres sessions.

 

Unitat 12:

 

·         L’obra de teatre.

 

Teatre a l’escola és una web amb idees, explicacions i recursos de jocs dramàtics, muntatge teatral, algunes obres de teatre per a al·lots, guió de titelles, titelles i ombres i cinema.

http://www.mallorcaweb.com/magpoesia/teatre/index.html

 

Autor / Patrocinador: MallorcaWeb  i  Antoni Artigues
Any:

Descriptors: jocs dramàtics, muntatge teatral, obres de teatre, titelles, ombres i cinema

 

 

En aquesta pàgina hi ha un recull de 509 documents en línia sobre obres literàries en català de tota mena:

http://www.wordtheque.com/owa-wt/new_wordtheque.wcom_literature.literaturea_page?lang=CA&letter=A&source=search&page=1

En aquesta, per exemple, tenim un recull important d’obres teatrals d’en Serafí Pitarra que permet descarregar-les a l’ordinador i fer còpies:

http://www.wordtheque.com/owa-wt/new_wordtheque.w6_home_author.home?code_author=848&lang=CA

 

Autor/ Patrocinador: © Logos Group

Any: 2003

Descriptors: obres literàries en català.

 

 

Revista de literatura infantil i juvenil:

http://www.andreusotorra.com/cornabou/

 

Autor / Patrocinador: © Escornalbou Digital

Any: 2003

Descriptors: Revista de literatura infantil i juvenil.

 

 

 

·         Els diminutius i augmentatius.

 

MUD (Mini Unitat Didàctica) del Portal Edu365 sobre els diminutius, amb activitats per aprendre, practicar i avaluar-se:

http://www.edu365.com/primaria/muds/catala/diminutius/index.htm

 

Autor / Patrocinador: REVERSIBLE. Grup de treball: Domènec Garrido, Maria Pujade, Joan Salamó i Josep Vives.

Any:

Descriptor: diminutius.

 

 

 

MUD (Mini Unitat Didàctica) del Portal Edu365 que ens presenta tres activitats: un exercici de la secció "practica" que permet triar l'augmentatiu de la paraula que correspon al dibuix. En la segona activitat s’ha d'escriure l'augmentatiu correcte. I finalment, a "avalua't", s’ha d’escollir una de les tres paraules i fer un clic a l'augmentatiu que indica la imatge.

http://www.edu365.com/primaria/muds/catala/augmentatius/index.htm#

 

Autor / Patrocinador: REVERSIBLE. Grup de treball: Domènec Garrido, Maria Pujade, Joan Salamó i Josep Vives.

Any:

Descriptor: augmentatius.

 

 

 

 

Altres pàgines d’interès per ajudar a aprendre català

 

 

GEX

Programa d'aprenentatge de llengua catalana GEX que es pot descarregar i instal·lar a l’ordinador per fer activitats a casa, conté quatre blocs d'exercicis: ortografia, morfologia, sintaxi, lèxic. Cada bloc té, a més, les pàgines d'ajuda corresponents.

http://www.ub.es/slc/ffll/accgex.htm

 

Autor / Patrocinador: Universitat de Barcelona

Any: 1999

Descriptors: programa d'aprenentatge de llengua catalana: ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic.

 

 

Gran Enciclopedia Catalana

http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm

 

 

Interctat

Amb el nom Intercat s'han aplegat, en un mateix espai, tot un seguit de recursos per aprendre català mitjançant l'ús de les noves tecnologies: SpeakCat, Guia de conversa universitària i Sisplau.
A més, aquest espai també conté informació sobre la situació de la llengua a Catalunya i sobre els programes d'acollida cultural i d'intercanvi de llengües que ofereixen les universitats catalanes.
Intercat és una iniciativa dels serveis lingüístics de nou universitats catalanes i de la Direcció General d'Universitats, cofinançada per la Unió Europea i el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació i les universitats públiques catalanes.

http://www.intercat.gencat.es/Menu.html

 

Autor / Patrocinador: nou universitats catalanes i la Direcció General d'Universitats

Any:

Descriptors: recursos per aprendre català

 

 

Resum de gramàtica catalana bàsica:

http://www.ub.edu/slc/ffll/apren/gram.htm

 

Autor / Patrocinador: Servei de Llengua Catalana / Universitat de Barcelona

Any:

Descriptors: gramàtica bàsica

 

 

Enllaços sobre teatre

Impressionant relació de recursos de tota mena relacionats amb el món del teatre:

http://webs.ono.com/usr000/platea/enlla%E7os.htm

 

Autor / Patrocinador: PLATEA, Agrupació d’espectadors de teatre.

Any:

Descriptors: Agrupació d’espectadors de teatre.