PIZARRA DIGITAL

 

CATALÀ 5è de Primària

Juan Miguel Muñoz

 

 

Unitat 1:

 

·         El text descriptiu d’un grup de persones

 

Un text que planteja interrogants sobre immigrants famosos o “estrangers” en el que a més a més de veure com és un text descriptiu ajuda a reflexionar sobre aquest tema tan actual.

http://www.xtec.es/escola/migracions/articles/ll/03ll.htm

 

Autor / Patrocinador: Escola Oberta XTEC

Any:

Descriptors: El text descriptiu i les migracions

 

·         La síl·laba

 

És una MUD (Mini Unitat Didàctica) on-line que ajuda a entre i comptar les síl·labes d’una paraula.

http://www.edu365.com/primaria/muds/catala/sillabes/index.htm

 

Autor / Patrocinador: REVERSIBLE. Grup de treball: Domènec Garrido, Maria Pujade, Joan Salamó i Josep Vives.

Any:

Descriptor: exercici per comptar síl·labes d’una paraula

 

 

És una MUD (Mini Unitat Didàctica) en línia que ajuda a identificar la síl·laba tònica d’una paraula.

http://www.edu365.com/primaria/muds/catala/tonica/#

 

Autor / Patrocinador: REVERSIBLE. Grup de treball: Domènec Garrido, Maria Pujade, Joan Salamó i Josep Vives.

Any:

Descriptor: exercici per identificar la síl·laba tònica.

 

 

Per aprendre a separar correctament les síl·labes a final de ratlla de les paraules:

http://cv.uoc.es/UOC/a/varis/web_llengua/2-criteris/2-1-questions/separacio/index.html

 

Autor / Patrocinador: UOC (Universitat Oberta de Catalunya)

Any:

Descriptor: separació de síl·labes a final de ratlla.

 

 

Unitat 2:

 

·         Les llengües de l’Estat espanyol.

 

Interessant material en forma de fitxa per a l’alumne elaborat per un Grup de treball de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre les llengües de l’estat espanyol.

http://dewey.uab.es/jaling/ForumBCN/Altres/LengEspa%F1/LenEstale.doc

 

Van acompanyades d’un material d’orientació pel professorat amb una programació molt completa:

http://dewey.uab.es/jaling/ForumBCN/Altres/LengEspa%F1/lenEstmaes.doc

 

Autor / Patrocinador: Grup de treball de la Universitat Autònoma de Barcelona: Enric Larreula i Artur Noguerol

Any: 1997

Descriptors: llengües de l’Estat espanyol.

 

 

·         Mots simples i mots compostos.

 

Una explicació clara sobre l’ús del guionet en els mots compostos.

http://cv.uoc.es/UOC/a/varis/web_llengua/2-criteris/2-1-questions/guionet/

 

Autor / Patrocinador: UOC (Universitat Oberta de Catalunya)

Any:

Descriptor: ús del guionet en els mots compostos.

 

·         Els dígrafs.

 

És una MUD (Mini Unitat Didàctica) on-line que explica com dues lletres formen un so.

http://www.edu365.com/primaria/muds/catala/digraf/

 

Autor / Patrocinador: REVERSIBLE. Grup de treball: Domènec Garrido, Maria Pujade, Joan Salamó i Josep Vives.

Any:

Descriptor: com es forma un dígraf.

 

 

Unitat 3:

 

·         L’oració.

 

Tots els tipus d’oracions amb una senzilla explicació i exemples:
http://www.catalaonline.com/certificatD/d32.htm

 

Autor / Patrocinador: catalaonline.com

Any:

Descriptors: l’oració

 

 

·         La derivació: prefixos i sufixos.

 

Sobre la formació de les paraules:

http://www.catalaonline.com/certificatD/d38.htm

 

Autor / Patrocinador: catalaonline.com

Any:

Descriptors: la derivació: prefixos i sufixos.

 

 

·         Diftongs i hiats

MUD (Mini Unitat Didàctica) on-line que, seguint les instruccions d’una granota, ens explica com es formen els diftongs.

http://www.edu365.com/primaria/muds/catala/diftong/index.htm

 

Autor / Patrocinador: REVERSIBLE. Grup de treball: Domènec Garrido, Maria Pujade, Joan Salamó i Josep Vives.

Any:

Descriptor: com es forma un diftong.

 

 

Unitat 4 :

 

·         La narració

 

Definició, explicacions i exemples de què és la narració

http://sic.uji.es/serveis/slt/cal/fitxes/narracio.thtml

 

Autor / Patrocinador: Universitat Jaume I / Servei de Llengües i terminologia

Any: 1996

Descriptors: la narració.

 

·         El nom.

 

Definició de nom o substantiu i del seu gènere i exemples:

http://www.catalaonline.com/certificatD/d5.htm

 

Autor / Patrocinador: catalaonline.com

Any:

Descriptors: el nom i el seu gènere.

 

·         Diminutius, augmentatius i despectius.

 

Una altra MUD del Portal Edu365 que ens presenta tres activitats: un exercici de la secció "practica" que permet triar l'augmentatiu de la paraula que correspon al dibuix. En la segona activitat s’ha d'escriure l'augmentatiu correcte. I finalment, a "avalua't", s’ha d’escollir una de les tres paraules i fer un clic a l'augmentatiu que indica la imatge.

http://www.edu365.com/primaria/muds/catala/augmentatius/index.htm#

 

Autor / Patrocinador: REVERSIBLE. Grup de treball: Domènec Garrido, Maria Pujade, Joan Salamó i Josep Vives.

Any:

Descriptor: augmentatius.

 

·         L’apòstrof i la contracció.

 

Tot i que és una pàgina de química, hi ha unes pàgines dedicades a les normes d’ortografia presentades de manera clara i sintètica, dins de qual trobem un apartat sobre l’apòstrof:

http://www.quimica.urv.es/~w3siiq/DALUMNES/01/siiq35/Ortografia%20.htm

 

Autor / Patrocinador: Jordi Anglès Frias, Joan Carles Forcat  i Castillo

Any:

Descriptors: l’apòstrof.

 

 

Tot i que és una pàgina de química, hi ha unes pàgines dedicades a les normes d’ortografia presentades de manera clara i sintètica, dins de qual trobem un apartat sobre la contracció:

http://www.quimica.urv.es/~w3siiq/DALUMNES/01/siiq35/orto3_1.htm

Aquí hi ha explicat el cas de la absència o trencament de la contracció:

http://www.quimica.urv.es/~w3siiq/DALUMNES/01/siiq35/orto3_2.htm

 

Autor / Patrocinador: Jordi Anglès Frias, Joan Carles Forcat  i Castillo

Any:

Descriptors: la contracció.

 

 

Unitat 5:

 

·         El text teatral.

 

En aquesta pàgina hi ha un recull de 509 documents en línia sobre obres literàries en català de tota mena:

http://www.wordtheque.com/owa-wt/new_wordtheque.wcom_literature.literaturea_page?lang=CA&letter=A&source=search&page=1

En aquesta, per exemple, tenim un recull important d’obres teatrals d’en Serafí Pitarra que permet descarregar-les a l’ordinador i fer còpies:

http://www.wordtheque.com/owa-wt/new_wordtheque.w6_home_author.home?code_author=848&lang=CA

 

Autor/ Patrocinador: © Logos Group

Any: 2003

Descriptors: obres literàries en català.

 

 

Revista de literatura infantil i juvenil:

http://www.andreusotorra.com/cornabou/

 

Autor / Patrocinador: © Escornalbou Digital

Any: 2003

Descriptors: Revista de literatura infantil i juvenil.

 

 

·         L’expressió corporal.

 

Una pàgina molt pràctica per fer jocs d’expressió corporal per fer amb material o sense material:

http://www.xtec.es/~jroca222/expressio.htm

 

Autor / Patrocinador: Jordi Roca i Font

Any: 2001

Descriptors: jocs d’expressió corporal.

 

 

Unitat 6:

 

·         L’auca

 

Espai dedicat a les auques sobre autors catalans i diferents temes en llengua catalana:

http://www.xtec.es/centres/a8033924/auques/index.htm

 

Autor / Patrocinador: Jordi Fons i Joan Vilamala

Any: 1997

Descriptors: auques d’autors catalans.

 

 

·         Els determinants: articles, demostratius i possessius.

 

Explicació, exemples sobre els determinants, l’article i la contracció.

http://www.catalaonline.com/certificatD/d7.htm

 

Autor / Patrocinador: catalaonline.com

Any:

Descriptors: els determinants, l’article, la contracció.

 

Els articles definits:

http://www.ub.edu/slc/autoaprenentatge/gramatik/artdef.htm

Els articles indefinits:

http://www.ub.edu/slc/autoaprenentatge/gramatik/artindef.htm

Els articles personals:

http://www.ub.edu/slc/autoaprenentatge/gramatik/artpers.htm

 

Autor / Patrocinador: Universitat de Barcelona / Servei de Llengua Catalana
Any:

Descriptors: tipus d’articles.

 

 

Breu i senzilla explicació amb exemples sobre els articles demostratius:

http://www.catalaonline.com/certificatD/d8.htm

 

Autor / Patrocinador: catalaonline.com

Any:

Descriptors: determinants demostratius.

 

 

Breu i senzilla explicació amb exemples sobre els articles possessius:

http://www.catalaonline.com/certificatD/d9.htm

 

Autor / Patrocinador: catalaonline.com

Any:

Descriptors: determinants possessius.

 

 

Unitat 7 :

 

·         Els sinònims i els antònims.

 

Explicació i exemples de què són sinònims i antònims:

http://www.catalaonline.com/certificatD/d40.htm

 

Autor / Patrocinador: catalaonline.com

Any:

Descriptors: sinònims i antònims.

 

 

Un senzill i pràctic exercici per buscar sinònims de paraules destacades dins d’un text:

http://www.xtec.es/~jsors/sinoni01.htm

 

Autor / Patrocinador: Josep Sors i Sala

Any: 2003

Descriptors: sinònims i contraris

 

·         El llenguatge no verbal.

 

Una curiosa pàgina per entendre les diferents formes del llenguatge no verbal a través de les campanes:

http://campaners.com/gcv/premsa/altres149.htm

 

Autor / Patrocinador: Gremi de campaners valencians.

Any: 1996 - 2003

Descriptors: el llenguatge de les campanes.

 

 

 

Unitat 8 :

 

·         L’enquesta.

 

Una enquesta als conductors de cotxes i als vianants de prop de l'escola sobre el dia sense cotxes. L'objectiu és sensibilitzar a la gent de la celebració d'aquest dia:

http://www.grn.es/ang/dsc/didactic.htm

 

Autor / Patrocinador: Associació de Naturalistes de Girona

Any: 2003

Descriptors: enquesta sobre el dia sense cotxes.

 

 

És una pàgina una mica complexa per a primària ja que és pensada per Batxillerat , però és interessant perquè explica el pas a pas de com es fa una enquesta que pot servir de pauta per elaborar-ne una de més senzilla:

http://www.edu365.com/aulanet/comsoc/Treballs%20de%20recerca/mostreig.htm

 

Autor / Patrocinador: Prof. Dr. Anna Pagès / Laboratori Virtual per Explorar la Complexitat Social i Ambiental

Any:

Descriptors:

 

 

Amb la fam com a tema es proposa als alumnes que facin una senzilla enquesta als avis sobre “De la fam, què en pensen els avis i les àvies?:

http://www.xtec.es/recursos/socials/fam/primaria.htm

 

Autor / Patrocinador: Servei d’Ordenació Curricular / Dpt. Ensenyament

Any: 2003

Descriptors: enquesta sobre la fam.

 

 

·         L’adjectiu.

 

Explicació genèrica sobre els adjectius: què són, classes: qualificatius i determinats

http://www.gueb-estudio.info/more.php?id=165_0_1_0_M

 

Autor / Patrocinador: GuebEstudio

Any: 2003

Descriptors: Morfologia: adjectiu (gènere i nombre)

 

 

Explicació i exemples sobre què és l’adjectiu:

http://www.upf.es/gl/salc/3/32/324/3241/324110/tms10001.htm

 

Autor / Patrocinador: Servei d’Autoformació en Llengua Catalana / Universitat Pompeu Fabra.

Any:

Descriptors: l’adjectiu

 

 

Sobre el nombre i gènere dels adjectius:

http://www.ub.es/slc/autoaprenentatge/gramatik/adjectot.htm

 

Autor / Patrocinador: Universitat de Barcelona / Servei de Llengua Catalana
Any:

Descriptors: nombre i gènere dels adjectius.

 

 

·         La polisèmia.

 

Explicació de homonímia i polisèmia, diferències i exemples:

http://www.catalaonline.com/certificatD/d39.htm

 

Autor / Patrocinador: catalaonline.com
Any:

Descriptors: polisèmia i homonímia

 

 

·         L’accentuació. Paraules agudes.

 

En aquesta pàgina l’autora ha recollit tres activitats clic per descarregar i treballar les síl·labes la  tonificació i l’accentuació:

http://weib.caib.es/Recursos/siltoacc/siltoacc.htm

 

Autor / Patrocinador: Neus Pascual Miralles al WEIB (Web Educatiu de les Illes Balears)

Any:

Descriptors: síl·labes, tonificació i accentuació.

 

 

Unitat 9:

 

·         La notícia.

 

Regles fonamentals per redactar una notícia i moltes més coses sobre la notícia:

http://www.diba.es/plajove/netreporter/default.asp#5w

 

Autor / Patrocinador: Diputació de Barcelona / Premi Net Reporter 2003-11-23

Any: 2003

Descriptors: la construcció i difusió de la notícia.

 

 

Per trobar i treballar amb notícies d’actualitat de qualsevol secció o tipus aquesta és la web de l'Agència Catalana de Notícies que serveix regularment informació tant a mitjans convencionals com electrònics, gabinets de comunicació públics i privats, etc.:

http://www.intracatalonia.com:8889/acn/OWA/intracatalonia.html

 

Autor / Patrocinador: Intracatalònia, S.A.

Any: 2003

Descriptors: notícies permanentment.

 

 

·         L’adjectiu. Concordança amb el nom i el determinant.

 

La concordança entre el nom i l’adjectiu:

http://www2.upc.es/slt/fl/fitxa62.htm

 

Autor / Patrocinador: Marta de Blas, Jordi Giner / Servei de Llengües i Terminologia UPC

Any: 2001

Descriptors: La concordança entre el nom i l'adjectiu

 

 

·         L’accent en les paraules planes i esdrúixoles. El diacrític.

 

Pàgina molt clara per ajudar a entendre l’accent diacrític:

http://www.ub.es/slc/ffll/fitxes/Fitxa30.html

 

Autor / Patrocinador: Universitat de Barcelona / Servei de Llengua Catalana
Any:

Descriptors: l’accent diacrític.

 

 

Una altra del mateix tema:

http://web.salleurl.edu/~is05654/personal/apunts/apunts12.htm

 

Autor / Patrocinador: Natxo Belda i Reig

Any:

Descriptors: l’accent diacrític.

 

 

I una més:

http://www.upf.es/gl/salc/3/32/323/3231/32313/to03034.htm

 

Autor / Patrocinador: Servei d’Autoformació en Llengua Catalana / Universitat Pompeu Fabra.

Any:

Descriptors: l’accent diacrític.

 

 

 

Unitat 10:

 

·         El diari personal.

 

Notes explicatives sobre les característiques i trets diferencials del conte, la novel·la, el teatre, la poesia, la biografia, el diari i les memòries:

http://www.catalaonline.com/certificatD/d65.htm

 

Autor / Patrocinador: catalaonline.com

Any:

Descriptors: el conte, la novel·la, el teatre, la poesia, la biografia, el diari, les memòries.

 

 

·         Els pronoms personals.

 

Aquesta web del portal educatiu edu365.com invita a practicar amb uns personatges l’ús de pronoms catalans com ara em, ens, et, us, el... L’alumne s’ha de fixar bé en el que diuen. En els apartats "practica" i "avalua't" es pot comprovar el que s’ha après. Si encara tenen dubtes podran consultar el "quadre sobre la posició dels pronoms”.

http://www.edu365.com/primaria/muds/catala/pronompl/index.htm

 

Autor / Patrocinador: REVERSIBLE. Grup de treball: Domènec Garrido, Maria Pujade, Joan Salamó i Josep Vives.

Any:

Descriptors: els pronoms personals.

 

 

MUD del portal Edu365 en el que l’alumne pot practicar omplint uns buits i clicant la icona de l'interrogant per comprovar si ho ha fet bé. També es poden avaluar, jugant al dòmino.

http://www.edu365.com/primaria/muds/catala/pronomfort/index_b.htm

 

Autor / Patrocinador: REVERSIBLE. Grup de treball: Domènec Garrido, Maria Pujade, Joan Salamó i Josep Vives.

Any:

Descriptors: els pronoms personals.

 

 

En aquesta pàgina, a part del joc del penjat (aquí es diu “el titella mort”), hi ha el "Tren dels pronoms", en el que s’ha d’arrossegar el pronom corresponent damunt el vagó del tren que destaqui més per substituir-ne la paraula pel pronom escollit:

http://www.grec.net/home/escolar/15/3.htm

 

Autor / Patrocinador: Gran Enciclopèdia Catalana

Any:

Descriptors: els pronoms personals

 

 

·         La dièresi.

 

Explicació i exemples sobre la dièresi en català:

http://www.upf.es/gl/salc/3/32/323/3231/32314/to04006.htm

 

Autor / Patrocinador: Servei d’Autoformació en Llengua Catalana

Any:

Descriptors: la dièresi

 

Explicació i exemples sobre la dièresi en català:

http://www.cult.gva.es/dgoiepl/salt/salt_asse_grama_dieresi.htm

 

Autor / Patrocinador: Servei d’Assessorament Lingüístic i Traducció / Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana

Any:

Descriptors: la dièresi.

 

 

Unitat 11:

 

·         La definició.

 

Pàgina per aprendre a construir definicions amb dues parts diferenciades:  introducció teòrica mínima i una altra pràctica per aprendre a definir:

http://www.xtec.es/~lvallmaj/taller/definir.htm

 

Autor / Patrocinador: Llorenç Vallmajó Riera

Any: 2003

Descriptors: com construir definicions.

 

 

·         El verb: nombre, persona i mode.

 

Sobre els verbs, modes, conjugacions, models, temps simples i compostos:

http://www.ub.es/slc/ffll/apren/gram.htm#ELS%20VERBS

 

Autor / Patrocinador: Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona

Any: 2003

Descriptors: el verb

 

 

Activitat del portal educatiu edu365.com que proposa una alternativa per aprendre a conjugar els verbs en català.

Per arribar-hi s’ha d'enllaçar amb "les activitats amb el diccionari Dídac" del nivell de primària i un cop allà trobeu "La família del verb", un exercici didàctic per dominar d'una vegada els temps verbals en català.

Es tracta de completar els quadres amb la conjugació del temps verbal. Després de fer l'exercici cal comprovar el resultat

http://www.grec.net/home/cel/didac/bal/index.jsp

 

Autor / Patrocinador: Edu365.com
Any:

Descriptors: exercicis per conjugar verbs

 

 

Una eina per conjugar en línia verbs en molts idiomes del món, entre ells el català:

http://www.verbix.com/languages/catalan.shtml

 

Autor / Patrocinador: Verbix Conjugator.

Any: 1995 - 2002

Descriptor: conjugador del verbs en línia.

 

 

·         Expressions i frases fetes.

 

Aquí trobem un impressionant recull de dites populars catalanes classificades per temes:

http://www.arrakis.es/~francesc/index.html

 

Autor / Patrocinador: Francesc Roig i Feliu.

Any: 2003

Descriptors: dites populars catalanes.

 

 

Dites catalanes sobre els mesos de l’any:

http://www.xtec.es/~dsantama/meteo/pagines/dites.htm

 

Autor / Patrocinador: Damià Santamaria

Any: 2002-03

Descriptors: dites sobre els mesos de l’any

 

 

Els autors d’aquesta pàgina volen recopilar frases populars o interessants, refranys, dites, proverbis, etc. per ajudar a enriquir el patrimoni refranyer, popular... dels catalans. Hi ha una immensitat de frases i disposa d’un cercador:

http://www.polseguera.com/dites.htm

 

Autor / Patrocinador: © Polseguera

Any: 2003

Descriptors: frases populars, refranys, dites, proverbis...

 

 

Unitat 12:

 

·         L’argumentació.

 

Exercici per aprendre a argumentar:

http://www.edualter.org/material/dona/estefi.htm

 

Autor / Patrocinador: Edualter

Any:

Descriptors: activitat per aprendre a raonar i argumentar.

 

 

·         El verb: temps simples i temps compostos.

 

Aquesta activitat del portal educatiu edu365.com proposa una alternativa per aprendre a conjugar els verbs en català.

Per arribar-hi s’ha d'enllaçar amb "les activitats amb el diccionari Didac" del nivell de primària i un cop allà trobeu "La família del verb", un exercici didàctic per dominar d'una vegada els temps verbals en català.

Es tracta de completar els quadres amb la conjugació del temps verbal. Després de fer l'exercici cal comprovar el resultat

http://www.grec.net/home/cel/didac/bal/index.jsp

 

Autor / Patrocinador: Edu365.com
Any:

Descriptors: exercicis per conjugar verbs

 

 

·         Els gentilicis.

Definició de gentilicis de l’Enciclopèdia Wikipedia, l’enciclopèdia lliure:

http://ca.wikipedia.org/wiki.cgi?Gentilici

 

Autor / Patrocinador: Wikipedia

Any:

Descriptors: gentilicis.

 

 

Unitat 13:

 

·         Els anuncis.

 

Aquesta web explica una experiència sobre: Els anuncis de la tele (vídeo digital):

http://www.xtec.es/audiovisuals/pagines/experiencies8.html

 

Autor / Patrocinador: Sergi Gomez / Escola Magòria

Any:

Descriptors: els anuncis de la tele.

 

·         El verb: les formes no personals.

 

El verb i les formes no personals del verb:

http://www.upf.es/gl/salc/3/32/324/3241/324115/tms15009.htm

 

Autor / Patrocinador: Servei d’Autoformació en Llengua Catalana

Any:

Descriptors: el verb i les formes no personals.

 

 

 

Unitat 14:

 

·         L’ús de la forma haver-hi.

 

Els errors més freqüents del verb haver-hi:

http://www2.upc.es/slt/fl/fitxa42.htm

 

Autor/ Patrocinador: Servei de Llengües i Terminologia / Universitat Jaume I

Any: 1996

Descriptors: errors més freqüents del ver haver-hi.

 

 

Explicació general sobre el verb amb un apartat sober el verb haver-hi

http://web.salleurl.edu/~is05654/personal/apunts/apunts11.htm

 

Autor / Patrocinador: Natxo Belda i Reig

Any:

Descriptors: el verb

 

 

·         Les abreviatures, les sigles i els acrònims.

 

Pàgina que explica les abreviacions: abreviatures, signes/acrònims i símbols, amb exercicis i solucionari:

http://www.geocities.com/Athens/Agora/6491/cc68.htm

 

Autor / Patrocinador: GIRCAT, el web de la llengua catalana.

Any:

Descriptors: les abreviatures, les sigles, els acrònims i els símbols.

 

 

Definició, classificació i exemples de les abreviacions:

http://cv.uoc.es/UOC/a/varis/web_llengua/2-criteris/2-4-convencions/abreviacions/

 

Autor / Patrocinador: UOC (Universitat Oberta de Catalunya)

Any:

Descriptors: les abreviatures, les sigles i acrònims i els símbols

 

 

Unitat 15:

 

 

·         Les vinyetes.

 

En aquesta pàgina ens expliquen com es fa un còmic, els recursos per a crear-ne un (la llum, les vinyetes, el text, el color) i com es poden fer servir, amb diversos exemples:
http://www.xtec.es/~pribas/projecte/projecte.htm

 

Autor / Patrocinador: pribas@pie.xtec.es

Any:

Descriptors: el còmic

 

 

Una pàgina molt completa, clara i pràctica per entendre i aprendre a fer còmics, l’anàlisi dels elements compositius, expressius i gràfics del còmic. Inclou una cronologia del còmic i bibliografia recomanada.

http://www.xtec.es/~imagrans/comic.htm

 

Autor / Patrocinador: I. Magrans

Any:

Descriptors: el còmic

 

 

·         El cartutx, les bafarades i el delta.

 

Experiència d’un centre de Primària sobre la el llenguatge del còmic:

http://www.xtec.es/~aperafit/e/ex23.htm

http://www.xtec.es/audiovisuals/sav/saip/sessio2/expe/ses2exp2.htm

 

Autor / Patrocinador: Isabel Masgrau / CEIP L’Aulet

Any: 2001 - 2002

Descriptors: elaboració d’un còmic

 

 

Senzill exercici en el que cal endevinar quina bafarada correspon a cadascun de cinc personatges:

http://www.liceubarcelona.com/p.infantil/Guies%20Didactiques/webbarber/didactica/act06_bafarades.htm

 

Autor / Patrocinador: Gran Teatre del Liceu de Barcelona

Any: 2003

Descriptors: bafarades.

 

 

·         El guió tècnic.

 

Unitat didàctica sobre el guió tècnic molt clara i completa desenvolupada pas a pas:

http://www.indexnet.santillana.es/rcs2/guiotecnic/guiotecnic.htm

 

Autor / Patrocinador: Jordi Biendicho Vidal i Joaquim Biendicho Vidal / Indexnet, Santillana

Any: 2003

Descriptors: el guió tècnic.

 

 

 

Altres pàgines d’interès per ajudar a aprendre català

 

 

GEX

Programa d'aprenentatge de llengua catalana GEX que es pot descarregar i instal·lar a l’ordinador per fer activitats a casa, conté quatre blocs d'exercicis: ortografia, morfologia, sintaxi, lèxic. Cada bloc té, a més, les pàgines d'ajuda corresponents.

http://www.ub.es/slc/ffll/accgex.htm

 

Autor / Patrocinador: Universitat de Barcelona

Any: 1999

Descriptors: programa d'aprenentatge de llengua catalana: ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic.

 

 

Gran Enciclopedia Catalana

http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm

 

 

Interctat

Amb el nom Intercat s'han aplegat, en un mateix espai, tot un seguit de recursos per aprendre català mitjançant l'ús de les noves tecnologies: SpeakCat, Guia de conversa universitària i Sisplau.
A més, aquest espai també conté informació sobre la situació de la llengua a Catalunya i sobre els programes d'acollida cultural i d'intercanvi de llengües que ofereixen les universitats catalanes.
Intercat és una iniciativa dels serveis lingüístics de nou universitats catalanes i de la Direcció General d'Universitats, cofinançada per la Unió Europea i el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació i les universitats públiques catalanes.

http://www.intercat.gencat.es/Menu.html

 

Autor / Patrocinador: nou universitats catalanes i la Direcció General d'Universitats

Any:

Descriptors: recursos per aprendre català

 

 

Resum de gramàtica catalana bàsica:

http://www.ub.edu/slc/ffll/apren/gram.htm

 

Autor / Patrocinador: Servei de Llengua Catalana / Universitat de Barcelona

Any:

Descriptors: gramàtica bàsica

 

 

Enllaços sobre teatre

Impressionant relació de recursos de tota mena relacionats amb el món del teatre:

http://webs.ono.com/usr000/platea/enlla%E7os.htm

 

Autor / Patrocinador: PLATEA, Agrupació d’espectadors de teatre.

Any:

Descriptors: Agrupació d’espectadors de teatre.