DiM – LA PIZARRA DIGITAL

 

CATALÀ 4t DE PRIMÀRIA

Juan Miguel Muñoz

 

 

Tema 1:

 

·     Text narratiu: el conte.

 

Aquesta pàgina és molt similar a l’anterior però amb una impressionant col·lecció de contes de tota mena i de tot arreu.

http://www.bibgirona.net/salt/contes/index.htm

 

Autor / Patrocinador: Biblioteca Jaume Ministral i Masià / Secció Infantil / Ajuntament de Salt

Any: 2003

Descriptors: per llegir i escriure contes

 

Aquesta pàgina conté molts contes digitals fets per alumnes de  diferents edats i exposats en formes diferents.
http://www.xarxa.infomataro.net/mem/telemat/contes/index.html

 

Contes bojos: Contes gramaticalment correctes però amb disbarats en el seu significat. Abans de llegir-los cal omplir un formulari en el que cal tenir uns coneixements mínims de gramàtica, la qual cosa obliga als alumnes a fixar-se més i a aprendre gramàtica sense adonar-se. Les respostes al formulari formaran part del conte.

http://www.xarxa.infomataro.net/mem/infantil/contesb/index.html

 

Autor / Patrocinador: Pilar Codina (coordinació) / MEM (Moviment Educatiu del Maresme)

Any:

Descriptors: text narratiu i tradició popular

 

·     Els diferents tipus de frases.

 

Un munt de jocs per treballar la llengua: mots encreuats, aparellar, completar frases fetes i un trencaclosques:

http://www.cavallfort.es/jocs/index.html

Autor / Patrocinador: Cavall Fort.
Any: 2002.
Descriptors: frases fetes, jocs, lèxic.

 

·     Identificació dels signes d’admiració i interrogació.

 

La interrogació: definició, norma, ús i exemples:

http://www.blues.uab.es/gab-llengua-catalana/signes/pagines/interrogacio.html

 

Autor / Patrocinador: Gabinet de Llengua Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Any: 2003
Descriptors: la interrogació.

 

 

L’admiració: definició, norma, ús i exemples:

http://www.blues.uab.es/gab-llengua-catalana/signes/pagines/admiracio.html

 

Autor / Patrocinador: Gabinet de Llengua Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Any: 2003
Descriptors: l’admiració.

 

 

·     Identificació del guionet en els diàlegs.

 

Tot sobre el guió i el guionet, inclòs l’ús del guionet en els diàlegs:

http://www.blues.uab.es/gab-llengua-catalana/signes/pagines/guio.html

 

Autor / Patrocinador: Gabinet de Llengua Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Any: 2003
Descriptors: el guió i el guionet.

 

 

Tema 2:

 

·     El text expositiu.

 

Explicació i exemples sobre la lectura i anàlisi de textos expositius:

http://www.catalaonline.com/certificatD/d64.htm

 

Autor / Patrocinador: catalaonline.com

Any:

Descriptors: textos expositius.

 

 

·     L’alfabet. L’ordre alfabètic.

 

L’alfabet, majúscules, minúscules i la seva pronúncia:

http://www.ub.es/slc/autoaprenentatge/gramatik/alfabet.htm

 

Autor / Patrocinador: Universitat de Barcelona / Servei de Llengua Catalana
Any:

Descriptors: l’alfabet català

 

 

·     El diccionari.

 

Tot i que està més pensada per a alumnes de Cicle Superior de Primària, aquesta activitat del portal educatiu edu365.com proposa una alternativa per aprendre a conjugar els verbs en català.

Per arribar-hi s’ha d'enllaçar amb "les activitats amb el diccionari Didac" del nivell de primària i un cop allà trobeu "La família del verb", un exercici didàctic per dominar d'una vegada els temps verbals en català.

Es tracta de completar els quadres amb la conjugació del temps verbal. Després de fer l'exercici cal comprovar el resultat

http://www.grec.net/home/cel/didac/bal/index.jsp

 

Autor / Patrocinador: Edu365.com
Any:

Descriptors: exercicis per conjugar verbs

 

 

·     Les paraules homònimes.

 

 

Explicació de homonimia i polisemia, diferències i exemples:

http://www.catalaonline.com/certificatD/d39.htm

 

Autor / Patrocinador: catalaonline.com
Any:

Descriptors: polisemia i homonimia

 

Tema 3:

 

 

·     El text narratiu.

 

Aquí se’ns presenta un tractat bastant complet i elevat sobre la prosa narrativa, les seves característiques, les tècniques narratives, l’estructura de la trama, el punt de vista, el narrador, els personatges, el temps, l’espai i els gèneres narratius:

http://www.institucio.org/lafarga/alumnes/mrllengua/textliterari.htm#narrativa

 

Autor / Patrocinador: Institució Familiar d’Educació

Any:

Descriptors: la prosa narrativa, tècniques narratives, la trama, el punt de vista, el narrador, els personatges, el temps narratiu, l’espai narratiu, els gèneres narratius.

 

 

Exemples per a treballar el text narratiu alhora que es recull la tradició popular o de l'escola
http://www.xarxa.infomataro.net/mem/telemat/festes/index.html

 

Autor / Patrocinador: MEM (Moviment Educatiu del Maresme)

Any:

 

·     El conte popular i la llegenda.

 

Aquesta pàgina conté molts contes digitals fets per alumnes de  diferents edats i exposats en formes diferents.
http://www.xarxa.infomataro.net/mem/telemat/contes/index.html

 

Contes bojos: Contes gramaticalment correctes però amb disbarats en el seu significat. Abans de llegir-los cal omplir un formulari en el que cal tenir uns coneixements mínims de gramàtica, la qual cosa obliga als alumnes a fixar-se més i a aprendre gramàtica sense adonar-se. Les respostes al formulari formaran part del conte.

http://www.xarxa.infomataro.net/mem/infantil/contesb/index.html

 

Autor / Patrocinador: Pilar Codina (coordinació) / MEM (Moviment Educatiu del Maresme)

Any:

Descriptors: text narratiu i tradició popular

 

 

·     L’accent obert i tancat.

 

Taula explicativa de la correspondència entre grafia i so de les vocals

http://www.ub.es/slc/autoaprenentatge/gramatik/vocals.htm

 

Autor / Patrocinador: Universitat de Barcelona / Servei de Llengua Catalana.

Any: 2003

Descriptors: correspondència grafia – so de les vocals en català.

 

·     L’accent en les paraules agudes, planes i esdrúixoles.

 

Un resum molt resumit de llengua de 4t de Primària, entre el que es troba la classificació de les paraules segons la seva síl·laba tònica:

http://www.geocities.com/paparres/llengua.htm

 

Autor / Patrocinador: Núria Paret.

Any: 2003

Descriptors: la síl·laba tònica.

 

·     El so de la e oberta i tancada. El so de la o oberta i tancada.

 

Taula-resum de la correspondència entre grafia i so de les vocals en català:

http://www.ub.es/slc/autoaprenentatge/gramatik/vocals.htm

 

Autor / Patrocinador: Universitat de Barcelona / Servei de Llengua Catalana
Any:

Descriptors: correspondència grafia – so de les vocals en català

 

·     La dièresi.

 

Explicació i exemples sobre la dièresi en català:

http://www.upf.es/gl/salc/3/32/323/3231/32314/to04006.htm

 

Autor / Patrocinador: Servei d’Autoformació en Llengua Catalana

Any:

Descriptors: la dièresi

 

Explicació i exemples sobre la dièresi en català:

http://www.cult.gva.es/dgoiepl/salt/salt_asse_grama_dieresi.htm

 

Autor / Patrocinador: Servei d’Assessorament Lingüístic i Traducció / Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana

Any:

Descriptors: la dièresi

 

 

Tema 4:

 

 

·     Introducció a la idea de subjecte i predicat.

 

Exercici autocorrectiu en línia en el que s’han d’identificar entre totes les frases duna llista les que siguin oracions, i després destriar el subjecte del predicat. A més a més hi ha una part teòrica que explica el tema abans de fer l’activitat:

http://www4.upf.es/gl-cgi/3242/programes/ensenyarmodel1.cgi?nom=MMS01006

 

Aquest exercici és molt semblant a l’anterior i de la mateixa tipologia, la diferència és que s’ha d’omplir un buit on hi ha d’haver el verb i posteriorment dividir-la en subjecte i predicat:

http://www4.upf.es/gl-cgi/3242/programes/ensenyarmodel10.cgi?nom=MMS01009

 

Autor / Patrocinador: Servei d’Autoformació en Llengua Catalana

Any:

Descriptors: subjecte i predicat

 

 

·     La coma com a separació dels elements de la mateixa categoria gramatical.

 

Aquesta web és una guia ben eficaç i completa, amb teoria i pràctica en línia de tots els signes de puntuació. Si feu clic al manual, us apareixerà un submenú inferior. Aquest, us permetrà navegar a través de la teoria dels signes de puntuació. Per exemple, si trieu la "coma", enllaçareu amb 11 temes que us informen de l'ús correcte de la coma":

http://www.blues.uab.es/gab-llengua-catalana/signes/pagines/entrada.htm

 

Autor / Patrocinador: Manel Riera i Marta Estella / Gabinet de Llengua Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona

Any: 1993

Descriptors: el signes de puntuació.

 

 

Tema 5:

 

·     El text poètic.

 

Recull de poesies catalanes, amb classificació per autors clàssics, contemporanis i novells:

http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/1467/

 

Autor / Patrocinador: © Mercè Rodriguez

Any: 1997

Descriptors: recull de poesia catalana.

 

 

·     L’endevinalla.

 

En aquestes pàgines trobareu 171 endevinalles classificades en 6 blocs i en 3 nivells de dificultat:

http://www.xtec.es/~aperafit/p/endevina/

 

Autor / Patrocinador: varis

Any: 2003

Descriptors: recull d’endevinalles.

 

 

Més endevinalles:

http://www.xarxa.infomataro.net/mem/infantil/endevina/endevi1.htm

 

Autor / Patrocinador: MEM (Moviment Educatiu del Maresme)

Any:

Descriptors: recull d’endevinalles.

 

 

·     Els noms individuals i col·lectius.

 

Un resum molt resumit de llengua de 4t de Primària, entre el que es troben els noms individuals i col·lectius:

http://www.geocities.com/paparres/llengua.htm

 

Autor / Patrocinador: Núria Paret.

Any: 2003

Descriptors: noms individuals i col·lectius.

 

 

·     El gènere dels noms: masculí i femení.

 

Exercicis per formar el femení d’una sèrie de noms:

http://www4.upf.es/gl-cgi/3242/programes/ensenyarmodel1.cgi?nom=EMS03009

 

Autor / Patrocinador: Servei d’Autoformació en Llengua Catalana

Any:

Descriptors: exercicis de formació del femení.

 

 

Exercicis per passar del masculí al femení i viceversa:

http://www4.upf.es/gl-cgi/3242/programes/ensenyarmodel1.cgi?nom=EMS03012

 

Autor / Patrocinador: Servei d’Autoformació en Llengua Catalana

Any:

Descriptors: exercicis de masculí i femení.

 

 

·     El nombre dels noms: singular i plural.

 

Exercicis per passar grups de paraules del plural al singular.

http://www4.upf.es/gl-cgi/3242/programes/ensenyarmodel6.cgi?nom=EMS03005

 

Autor / Patrocinador: Servei d’Autoformació en Llengua Catalana

Any:

Descriptors: exercicis de formació del singular.

 

 

Exercicis per passar grups de paraules al plural.

http://www4.upf.es/gl-cgi/3242/programes/ensenyarmodel6.cgi?nom=EMS03006

 

Autor / Patrocinador: Servei d’Autoformació en Llengua Catalana

Any:

Descriptors: exercicis de formació del plural

 

 

Tema 6:

 

 

·     El conte popular.

 

Pàgina amb una impressionant col·lecció de contes de tota mena i de tot arreu:

http://www.bibgirona.net/salt/contes/index.htm

 

Autor / Patrocinador: Biblioteca Jaume Ministral i Masià / Secció Infantil / Ajuntament de Salt

Any: 2003

Descriptors: per llegir i escriure contes

 

 

Web amb una selecció de rondalles dels països catalans:

http://www.uv.es/~sillam/RondallaNet/rondcat/mapappcc.htm


Autor / Patrocinador: Amaia Iturraspe i Josep V. Silla

Any:

Descriptors: rondalles dels països catalans.

 

 

·     Les frases fetes i les maneres de dir. Les dites o refranys.

 

Aquí trobem un impressionant recull de dites populars catalanes classificades per temes:

http://www.arrakis.es/~francesc/index.html

 

Autor / Patrocinador: Francesc Roig i Feliu.

Any: 2003

Descriptors: dites populars catalanes.

 

 

Dites catalanes sobre els mesos de l’any:

http://www.xtec.es/~dsantama/meteo/pagines/dites.htm

 

Autor / Patrocinador: Damià Santamaria

Any: 2002-03

Descriptors: dites sobre els mesos de l’any

 

 

Els autors d’aquesta pàgina volen recopilar frases populars o interessants, refranys, dites, proverbis, etc. per ajudar a enriquir el patrimoni refranyer, popular... dels catalans. Hi ha una immensitat de frases i disposa d’un cercador:

http://www.polseguera.com/dites.htm

 

Autor / Patrocinador: © Polseguera

Any: 2003

Descriptors: frases populars, refranys, dites, proverbis...

 

 

Tema 7:

 

·     El text instructiu.

 

Explicació i models de textos instructius per treballar en tres sessions:

http://www.ravalnet.org/xer/textinstruc_alum.htm

 

Autor / Patrocinador: Xarxa Educativa del Raval

Any:

Descriptors: el text instructiu.

 

 

Exemples de com treballar el text instructiu:

http://www.xarxa.infomataro.net/mem/telemat/receptes/index.html

 

Autor / Patrocinador: MEM (Moviment Educatiu del Maresme)

Any:

Descriptors: text instructiu.

 

Exemple molt senzill i pràctic de com es fa un text instructiu:

http://www.xtec.es/centres/c5003238/pet_escrip/text_instruc/text_instruc.htm

 

Autor / Patrocinador: CEIP de Butsènit d'Urgell

Any:

Descriptors: exemple de text instructiu.

 

 

 

·     L’adjectiu.

 

Explicació genèrica sobre els adjectius: què són, classes: qualificatius i determinats

http://www.gueb-estudio.info/more.php?id=165_0_1_0_M

 

Autor / Patrocinador: GuebEstudio

Any: 2003

Descriptors: Morfologia: adjectiu (gènere i nombre)

 

 

 

·     El gènere i el nombre de l’adjectiu.

 

Conjunt de tres taules explicatives de com es forma el nombre i gènere dels substantius i dels adjectius:

http://www.ub.es/slc/autoaprenentatge/gramatik/

 

Autor / Patrocinador: Universitat de Barcelona / Servei de Llengua Catalana
Any:

Descriptors: gènere i nombre dels substantius i adjectius

 

 

·     El so de la o en posició àtona.

 

Unitat MUD (Mini Unitat Didàctica) per practicar i saber els pronoms personals:

http://www.edu365.com/eso/muds/catala/accent0/

 

Autor / Patrocinador: REVERSIBLE. Grup de treball: Montse Corrius i M. Josep Simó.

Any:

Descriptors: la o en posició àtona.

 

 

·     La vocal neutra.

 

Explicació, exemples, exercicis i autocorreció sobre les vocals catalanes i la vocal neutra:

http://www.xarxabcn.net/torrelles/cursdecatala/tema4catala.htm

 

Autor / Patrocinador: Associació cap a un Torrelles Actiu

Any:

Descriptors: la vocal neutra

 

 

Tema 8:

 

·     El còmic i la seva relació text-imatge.

 

Pàgina pensada i realitzada amb afany purament didàctic segons el propi autor, a partir del còmic i el seu llenguatge.

http://www.xtec.es/~pribas/projecte/text.htm

 

Autor / Patrocinador: pribas@pie.xtec.es

Any:

Descriptors: el còmic

 

·     Les onomatopeies.

 

Pàgina que explica què són les onomatopeies amb exemples i inclús dona la possibiltat de crear’ne  les pròpies:

http://www.program-nesquik.com/catalan/abril/onomatopeia.htm

 

Autor / Patrocinador: Program Nesquik

Any: 2002-2003

Descriptors: onomatopeies.

 

És un web que recull una curiosa col·lecció d'onomatopeies i sons de tot el món. Sons de vehicles, com ara el tren o el camió de bombers i d'animals com la gallina, l'ovella, el gat i el lleó, per citar només d'alguns dels sons disponibles. Quan premis sobre cadascuna de les figures podràs descobrir les onomatopeies en els seus diferents idiomes:

http://www.flat33.com/bzzzpeek/index1.html#

 

Autor / Patrocinador: copyright FL@33, london / agathe jacquillat + tomi vollauschek

Any: 2002

Descriptors: onomatopeies de vehicles i animals.

 

·     Els determinants.

 

Explicació, exemples sobre els determinants, l’article i la contracció.

http://www.catalaonline.com/certificatD/d7.htm

 

Autor / Patrocinador: catalaonline.com

Any:

Descriptors: sinònims i antònims.

 

 

·     L’article.

 

Els articles definits:

http://www.ub.edu/slc/autoaprenentatge/gramatik/artdef.htm

Els articles indefinits:

http://www.ub.edu/slc/autoaprenentatge/gramatik/artindef.htm

Els articles personals:

http://www.ub.edu/slc/autoaprenentatge/gramatik/artpers.htm

 

Autor / Patrocinador: Universitat de Barcelona / Servei de Llengua Catalana
Any:

Descriptors: tipus d’articles.

 

 

·     Els demostratius.

 

Breu i senzilla explicació amb exemples sobre els articles demostratius:

http://www.catalaonline.com/certificatD/d8.htm

 

Autor / Patrocinador: catalaonline.com

Any:

Descriptors: determinants demostratius.

 

 

·     Els possessius.

 

Breu i senzilla explicació amb exemples sobre els articles possessius:

http://www.catalaonline.com/certificatD/d9.htm

 

Autor / Patrocinador: catalaonline.com

Any:

Descriptors: determinants possessius.

 

 

·     L’apòstrof.

 

Tot i que és una pàgina de química, hi ha unes pàgines dedicades a les normes d’ortografia presentades de manera clara i sintètica, dins de qual trobem un apartat sobre l’apòstrof:

http://www.quimica.urv.es/~w3siiq/DALUMNES/01/siiq35/Ortografia%20.htm

 

Autor / Patrocinador: Jordi Anglès Frias, Joan Carles Forcat  i Castillo

Any:

Descriptors: l’apostrof.

 

 

Tema 9:

 

·     Les vinyetes com a element per representar imatges seqüenciades.

En aquesta pàgina ens expliquen com es fa un còmic, els recursos per a crear-ne un (la llum, les vinyetes, el text, el color) i com es poden fer servir, amb diversos exemples. http://www.xtec.es/~pribas/projecte/projecte.htm

Autor / Patrocinador: pribas@pie.xtec.es

Any:

Descriptors: el còmc

 

 

Una pàgina molt completa, clara i pràctica per entendre i aprendre a fer còmics, l’anàlisi dels elements compositius, expressius i gràfics del còmic. Inclou una cronologia del còmic i bibliografia recomanada.

http://www.xtec.es/~imagrans/comic.htm

 

Autor / Patrocinador: I. Magrans

Any:

Descriptors: el còmc

 

 

 

·     Tipologies de bafarades.

 

Senzill exercici en el que cal endevinar quina bafarada correspon a cadascun de cinc personatges:

http://www.liceubarcelona.com/p.infantil/Guies%20Didactiques/webbarber/didactica/act06_bafarades.htm

 

Autor / Patrocinador: Gran Teatre del Liceu de Barcelona

Any: 2003

Descriptors: bafarades.

 

 

Tema 10:

 

·     El text expositiu.

 

Lectura i anàlisi de textos expositius:

http://www.catalaonline.com/certificatD/d64.htm

 

Autor / Patrocinador: catalaonline.com

Any:

Descriptors: text expositiu

 

 

Una amplia explicació sobre el text explicatiu I expositiu, amb estructura, recursos... (més aviat amb idees pel professorat)

http://sic.uji.es/serveis/slt/cal/fitxes/explic.thtml

 

Autor / Patrocinador: Servei de Llengües i Terminologia / Universitat Jaume I

Any: 1996

Descriptors: el text explicatiu

 

 

·     El resum.

 

Senzilla explicació de com es fa un resum, dins de l’apartat “preguntes amb resposta” de la pàgina de llengua catalana de l’Edu365:

http://www.edu365.com/primaria/muds/catala/#

 

Autor / Patrocinador: Edu365

Any:

Descriptors: com es fa un resum.

 

 

·     Els sinònims i els contraris.

 

Explicació i exemples de què són paraules sinònimes i antònimes:

http://www.catalaonline.com/certificatD/d40.htm

 

Autor / Patrocinador: catalaonline.com

Any:

Descriptors: sinònims i antònims.

 

 

Un senzill i pràctic exercici per buscar sinònims de paraules destacades dins d’un text:

http://www.xtec.es/~jsors/sinoni01.htm

 

Autor / Patrocinador: Josep Sors i Sala

Any: 2003

Descriptors: sinònims i contraris

 

 

·     Introducció a l’accent diacrític.

 

Pàgina molt clara per ajudar a entendre l’accent diacrític:

http://www.ub.es/slc/ffll/fitxes/Fitxa30.html

 

Autor / Patrocinador: Universitat de Barcelona / Servei de Llengua Catalana
Any:

Descriptors: l’accent diacrític.

 

 

Una altra del mateix tema:

http://web.salleurl.edu/~is05654/personal/apunts/apunts12.htm

 

Autor / Patrocinador: Natxo Belda i Reig

Any:

Descriptors: l’accent diacrític.

 

I una més:

http://www.upf.es/gl/salc/3/32/323/3231/32313/to03034.htm

 

Autor / Patrocinador: Servei d’Autoformació en Llengua Catalana / Universitat Pompeu Fabra.

Any:

Descriptors: nom comú i nom propi.

 

 

Tema 11:

 

 

·     La diferència de significat entre les paraules: em/hem; ha/a; oh/ho/o.

 

Unitat didàctica MUC del portal Edu365 amb explicació i exercicis sobre les paraules hem / em

http://www.edu365.com/primaria/muds/catala/hemem/index.htm

 

Autor / Patrocinador: REVERSIBLE. Grup de treball: Domènec Garrido, Maria Pujade, Joan Salamó i Josep Vives.

Any:

Descriptor: exercicis amb les paraules hem / em

 

 

 

Tema 12:

 

·     El text conversacional: l’entrevista.

 

Explicació publicada a La Vanguardia per ajudar a fer entrevistes als participants en el projecte “Fem la guia humana de Barcelona a Internet”

http://www.lavanguardia.es/cgi-bin/noticialvd.pl?noticia=entrevista&seccion=emili

amb exemples de treballs fets per alumnes participants en l’esmentat projecte, com ara aquesta:

http://www.lavanguardia.es/cgi-bin/noticialvd.pl?noticia=santa220102&seccion=emili

 

Autor / Patrocinador: La Vanguardia

Any:

Descriptors: com fer una entrevista. Exemple d’entrevista.

 

 

·     Els pronoms personals.

 

Taula resum dels pronoms personals:

http://www.ub.es/slc/autoaprenentatge/gramatik/

 

Autor / Patrocinador: Universitat de Barcelona / Servei de Llengua Catalana
Any:

Descriptors: els pronoms personals

 

 

Unitat MUD (Mini Unitat Didàctica) per practicar i saber els pronoms personals:

http://www.edu365.com/primaria/muds/catala/pronompl/index.htm

 

Autor / Patrocinador: REVERSIBLE. Grup de treball: Domènec Garrido, Maria Pujade, Joan Salamó i Josep Vives

Any:

Descriptors: els pronoms personals

Tema 13:

 

·     Text narratiu.

 

Aquí se’ns presenta un tractat bastant complet i elevat sobre la prosa narrativa, les seves característiques, les tècniques narratives, l’estructura de la trama, el punt de vista, el narrador, els personatges, el temps, l’espai i els gèneres narratius:

http://www.institucio.org/lafarga/alumnes/mrllengua/textliterari.htm#narrativa

 

Autor / Patrocinador: Institució Familiar d’Educació

Any:

Descriptors: la prosa narrativa, tècniques narratives, la trama, el punt de vista, el narrador, els personatges, el temps narratiu, l’espai narratiu, els gèneres narratius.

 

 

Exemples per a treballar el text narratiu alhora que es recull la tradició popular o de l'escola
http://www.xarxa.infomataro.net/mem/telemat/festes/index.html

 

Autor / Patrocinador: MEM (Moviment Educatiu del Maresme)

Any:

Descriptors: text narratiu i tradició popular

 

 

·     El conte.

 

Aquesta pàgina conté molts contes digitals fets per alumnes de  diferents edats i exposats en formes diferents.
http://www.xarxa.infomataro.net/mem/telemat/contes/index.html

 

Contes bojos: Contes gramaticalment correctes però amb disbarats en el seu significat. Abans de llegir-los cal omplir un formulari en el que cal tenir uns coneixements mínims de gramàtica, la qual cosa obliga als alumnes a fixar-se més i a aprendre gramàtica sense adonar-se. Les respostes al formulari formaran part del conte.

http://www.xarxa.infomataro.net/mem/infantil/contesb/index.html

 

Autor / Patrocinador: Pilar Codina (coordinació) / MEM (Moviment Educatiu del Maresme)

Any:

Descriptors: text narratiu i tradició popular.

 

 

 

Tema 14:

 

·     El text narratiu: la notícia.

 

Explicació i exemples sobre el llenguatge periodístic i concretament aquí tracten la notícia:

http://sic.uji.es/serveis/slt/cal/fitxes/noticia.thtml

 

Autor / Patrocinador: Servei de Llengües i Terminologia / Universitat Jaume I

Any: 1996

Descriptors: la notícia de diari.

 

 

Plantilla molt pràctica que explica tot el procés per elaborar una notícia:

http://www.enxarxat.org/plantillesnoticia.htm

 

Autor / Patrocinador: Enxarxat

Any: 2002

Descriptors: aprèn a escriure la notícia.

 

 

·     Els mitjans de comunicació escrita: la premsa.

 

Pàgina sobre els mitjans de comunicació. En aquest apartat parla de la premsa:

http://www.xtec.es/aulanet/ud/catala/mcomunicacio/la_premsa.htm

 

Autor / Patrocinador: Mònica Ricart i Llach

Any: 2002

Descriptors: la premsa.

 

 

·     Els diminutius.

 

Unitat MUD del portal Edu365 sobre els diminutius:

http://www.edu365.com/primaria/muds/catala/diminutius/index.htm

 

Autor / Patrocinador: REVERSIBLE. Grup de treball: Domènec Garrido, Maria Pujade, Joan Salamó i Josep Vives.

Any:

Descriptor: diminutius.

 

 

Teoria i exercicis sobre diminutius:

http://www4.upf.es/gl-cgi/3252/programes/ensenyarmodel1.cgi?nom=EL05028

 

Autor / Patrocinador: Servei d’Autoformació en Llengua Catalana / Universitat Pompeu Fabra.

Any:

Descriptors: diminutius.

 

 

 

Teoria i exercicis sobre augmentatius i diminutius:

http://www4.upf.es/gl-cgi/3252/programes/ensenyarmodel1.cgi?nom=EL05022

 

Autor / Patrocinador: Servei d’Autoformació en Llengua Catalana / Universitat Pompeu Fabra.

Any:

Descriptors: augmentatius i diminutius.

 

 

 

·     Els augmentatius.

 

Unitat MUD del portal Edu365 sobre els augmentatius:

http://www.edu365.com/primaria/muds/catala/augmentatius/

 

Autor / Patrocinador: REVERSIBLE. Grup de treball: Domènec Garrido, Maria Pujade, Joan Salamó i Josep Vives.

Any:

Descriptor: augmentatius.

 

 

 

·     Les paraules compostes.

 

Un bon recull de teoria i exercicis sobre les paraules compostes:

http://www4.upf.es/gl-cgi/3252/programes/ensenyarmodel1.cgi?nom=ML06003

http://www4.upf.es/gl-cgi/3252/programes/ensenyarmodel1.cgi?nom=EL06002

http://www4.upf.es/gl-cgi/3252/programes/ensenyarmodel1.cgi?nom=ML06004

http://www4.upf.es/gl-cgi/3252/programes/ensenyarmodel6.cgi?nom=ML06006

http://www4.upf.es/gl-cgi/3252/programes/ensenyarmodel6.cgi?nom=ML06007

 

I sobre els mots compostos:

http://www4.upf.es/gl-cgi/3252/programes/ensenyarmodel6.cgi?nom=EL06013

http://www4.upf.es/gl-cgi/3252/programes/ensenyarmodel6.cgi?nom=EL06014

http://www4.upf.es/gl-cgi/3252/programes/ensenyarmodel13.cgi?nom=EL06015

http://www4.upf.es/gl-cgi/3252/programes/ensenyarmodel6.cgi?nom=EL06017

http://www4.upf.es/gl-cgi/3252/programes/ensenyarmodel1.cgi?nom=EL06018

 

Autor / Patrocinador: Servei d’Autoformació en Llengua Catalana / Universitat Pompeu Fabra.

Any:

Descriptors: paraules i mots compostos.

 

 

 

 

Tema 15:

 

·     El teatre.

 

En aquesta pàgina trobem una obra de teatre sencera per fer amb alumnes de Cicle Mitjà o Superior de Primària: “Llar, dolça llar”:

http://www.xtec.es/~jvillare/projecte/obracm.htm

 

Autor / Patrocinador: Asun Martí Avilés

Any:

Descriptors: obra de teatre per a Cicle Mitjà i Superior.

 

 

·     El text teatral, actes, escenes, acotacions.

 

Completa pàgina sobre teatre, amb tota mena de detalls sobre com fer l’obra: el guió, els decorats i fins i tot la publicitat i el “packaging” de l’obra.

http://www.xtec.es/dttarragona/teatre/teatre/exemples.htm

 

Autor / Patrocinador: SGTI Tarragona

Any:

Descriptors: exemple de com muntar una obra de teatre a l’escola.

 

·     El verb.

 

Tot i que està més pensada per a alumnes de Cicle Superior de Primària, aquesta activitat del portal educatiu edu365.com proposa una alternativa per aprendre a conjugar els verbs en català.

Per arribar-hi s’ha d'enllaçar amb "les activitats amb el diccionari Didac" del nivell de primària i un cop allà trobeu "La família del verb", un exercici didàctic per dominar d'una vegada els temps verbals en català.

Es tracta de completar els quadres amb la conjugació del temps verbal. Després de fer l'exercici cal comprovar el resultat

http://www.grec.net/home/cel/didac/bal/index.jsp

 

Autor / Patrocinador: Edu365.com
Any:

Descriptors: exercicis per conjugar verbs

 

Una eina per conjugar en línia verbs en molts idiomes del món, entre ells el català:

http://www.verbix.com/languages/catalan.shtml

 

Autor / Patrocinador: Verbix Conjugator.

Any: 1995 - 2002

Descriptor: conjugador del verbs en línia.

 

 

·     Els temps verbals: present, passat i futur.

 

El Quídam té com a objectiu facilitar l’estructuració de la frase en etapes inicials de l’adquisició del llenguatge.
Utilitza un diccionari d'accions en imatges i la síntesi de veu UPCTV que facilita a l’alumnat treballar de manera autònoma amb l’ordinador.

El projecte QUÍDAM pren l’acció(verb) com unitat d’informació fonamental en la comunicació.

http://www.xtec.es/recursos/prg_educ/quidam.htm

http://www.xtec.es/~mfortun4/Quidam.htm

 

Autor / Patrocinador: Margarita Fortuny i Balcells

Any: 2003

Descriptors: estructuració del llenguatge

 

 

 

Els temps verbals a les oracions condicionals. Unitat MUD del portal Edu365:

http://www.edu365.com/eso/muds/catala/condicional/

 

.

Autor / Patrocinador: REVERSIBLE. Grup de treball: Montse Corrius i M. Josep Simó

Any:

Descriptors: els temps verbals a les oracions condicionals.

 

 

 

Altres pàgines d’interès per ajudar a aprendre català

 

 

GEX

Programa d'aprenentatge de llengua catalana GEX que es pot descarregar i instal·lar a l’ordinador per fer activitats a casa, conté quatre blocs d'exercicis: ortografia, morfologia, sintaxi, lèxic. Cada bloc té, a més, les pàgines d'ajuda corresponents.

http://www.ub.es/slc/ffll/accgex.htm

 

Autor / Patrocinador: Universitat de Barcelona

Any: 1999

Descriptors: programa d'aprenentatge de llengua catalana: ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic.

 

Gran Enciclopedia Catalana

http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm

 

 

Interctat

Amb el nom Intercat s'han aplegat, en un mateix espai, tot un seguit de recursos per aprendre català mitjançant l'ús de les noves tecnologies: SpeakCat, Guia de conversa universitària i Sisplau.
A més, aquest espai també conté informació sobre la situació de la llengua a Catalunya i sobre els programes d'acollida cultural i d'intercanvi de llengües que ofereixen les universitats catalanes.
Intercat és una iniciativa dels serveis lingüístics de nou universitats catalanes i de la Direcció General d'Universitats, cofinançada per la Unió Europea i el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació i les universitats públiques catalanes.

http://www.intercat.gencat.es/Menu.html

 

Autor / Patrocinador: nou universitats catalanes i la Direcció General d'Universitats

Any:

Descriptors: recursos per aprendre català

 

 

 

Resum de gramàtica catalana bàsica:

http://www.ub.edu/slc/ffll/apren/gram.htm

 

Autor / Patrocinador: Servei de Llengua Catalana / Universitat de Barcelona

Any:

Descriptors: gramàtica bàsica