DiM – LA PIZARRA DIGITAL

 

CATALÀ 3r DE PRIMÀRIA

Juan Miguel Muñoz

 

 

Tema 1:

 

·         Text narratiu: el còmic

 

Pàgina pensada i realitzada amb afany purament didàctic segons el propi autor, a partir del còmic i el seu llenguatge.

http://www.xtec.es/~pribas/projecte/text.htm

 

Autor / Patrocinador: pribas@pie.xtec.es

Any:

Descriptors: el còmic

 

 

Tema 2:

 

 

Totes les lletres de l’alfabet en majúscula, minúscula i la seva pronúncia:

http://www.ub.es/slc/autoaprenentatge/gramatik/alfabet.htm

 

Autor / Patrocinador: Universitat de Barcelona / Servei de Llengua Catalana
Any:

Descriptors: l’alfabet català

 

 

Una pàgina molt interessant que proposa una sèrie de 30 exercicis interactius, tipus formulari, i relacionats amb l’alfabet.

http://personal5.iddeo.es/santajm/tests/orto0002c.htm

 

Autor / Patrocinador: Phantomas7

Any: 2000

Descriptors: Ortografia. Les lletres i els dígrafs 1

 

 

 

Explicació de homonimia i polisemia, diferències i exemples:

http://www.catalaonline.com/certificatD/d39.htm

 

Autor / Patrocinador: catalaonline.com
Any:

Descriptors: polisemia i homonimia

 

 

Tema 3:

 

 

La màgia de les paraules és una pàgina molt creativa d’Educàlia per motivar als alumnes a llegir i escriure contes.

http://www.educalia.org/externs/sj02/c/index.htm

 

Autor / Patrocinador: © Fundació La Caixa

Any: 2002 - 2003

Descriptors: fabrica contes

 

 

Aquesta pàgina és molt similar a l’anterior però amb una impressionant col·lecció de contes de tota mena i de tot arreu.

http://www.bibgirona.net/salt/contes/index.htm

 

Autor / Patrocinador: Biblioteca Jaume Ministral i Masià / Secció Infantil / Ajuntament de Salt

Any: 2003

Descriptors: per llegir i escriure contes

 

 

Aquí se’ns presenta un tractat bastant complet i elevat sobre la prosa narrativa, les seves característiques, les tècniques narratives, l’estructura de la trama, el punt de vista, el narrador, els personatges, el temps, l’espai i els gèneres narratius:

http://www.institucio.org/lafarga/alumnes/mrllengua/textliterari.htm#narrativa

 

Autor / Patrocinador: Institució Familiar d’Educació

Any:

Descriptors: la prosa narrativa, tècniques narratives, la trama, el punt de vista, el narrador, els personatges, el temps narratiu, l’espai narratiu, els gèneres narratius.

 

 

Exemples per a treballar el text narratiu alhora que es recull la tradició popular o de l'escola
http://www.xarxa.infomataro.net/mem/telemat/festes/index.html

 

Autor / Patrocinador: MEM (Moviment Educatiu del Maresme)

Any:

Descriptors: text narratiu i tradició popular

 

 

 

 

Unitat MUD (Mini Unitat Didàctica) per repassar el concepte de síl·laba i saber quantes síl·labes té una paraula.

Hi ha una part explicativa, una pràctica i una autoevaluació:

http://www.edu365.com/primaria/muds/catala/sillabes/index.htm

 

Autor / Patrocinador: REVERSIBLE. Grup de treball: Domènec Garrido, Maria Pujade, Joan Salamó i Josep Vives.

Any:

Descriptor: comptar síl·labes

 

Unitat MUD (Mini Unitat Didàctica) per practicar i saber quina és la síl·laba tònica de les paraules. Hi ha una part explicativa, una pràctica i una autoevaluació:

http://www.edu365.com/primaria/muds/catala/tonica/index.htm

 

Autor / Patrocinador: REVERSIBLE. Grup de treball: Domènec Garrido, Maria Pujade, Joan Salamó i Josep Vives.

Any:

Descriptor: la síl·laba tònica

 

 

Nombre de síl·labes d’una paraula.

http://www.lenguaje.com/herramientas/guionizador/default.htm

Una eina per a sil·labejar i guionitzar paraules (en castellà)

 

Autor / Patrocinador: SIGNUM®

Any: 1997 / 2003

Descriptor: eina per separar una paraula en síl·labes

 

 

 

Tipus d’accent i regles d’accentuació amb exemples i excepcions:

http://cv.uoc.es/UOC/a/varis/web_llengua/2-criteris/2-1-questions/accentuacio/

 

Autor / Patrocinador: UOC (Universitat Oberta de Catalunya)

Any:

Descriptors: tipus d’accents, regles d’accentuació i excepcions.

 

 

Tema 4:

 

 

En aquesta impressionant pàgina hi ha un bon recull sobre temes poètics: 176 autors, 799 poemes originals, INÈDITS: 24 poetes, 123 poemes, 8 traduccions; 37 poemes traduïts a l'anglès, 40 retrats, 42 biografies:

http://www.uoc.edu/lletra/especials/folch/index.html

 

Autor / Patrocinador: Albert Folch i Folch (afolch@u.washington.edu) / Lletra (Universitat Oberta de Catalunya), d'Editorial Empúries, d'Edicions 62 i d'Edicions Proa.

Any: 1995 /2000

Descriptors: selecció de poesia catalana.

 

 

Aquesta pàgina presenta una antologia de poesia per cicles, en aquest cas per cicle mitjà de Primària.  També hi ha un apartat anomenat “Digues poesia” en el qual es pot fer un muntatge poètic, s’anima a l’alumne a fer poesia amb exercicis d'imatges poètiques i exercicis de mètrica: ritme i rima.

http://www.mallorcaweb.com/mag-teatre/quaderns/mitja.html

 

Autor / Patrocinador: © MallorcaWeb  i  Antoni Artigues

Any:

Descriptors: poesia a l’escola.

 

 

Tema 5:

 

 

Explicació i exemples sobre què és la descripció, tipus i exemples.

http://sic.uji.es/serveis/slt/cal/fitxes/descripcio.thtml

 

Autor / Patrocinador: Servei de Llengües i Terminologia / Universitat Jaume I

Any: 1996

Descriptors: la descripció

 

 

Taula explicativa de la correspondència entre grafia i so de les vocals

http://www.ub.es/slc/autoaprenentatge/gramatik/vocals.htm

 

Autor / Patrocinador: Universitat de Barcelona / Servei de Llengua Catalana.

Any: 2003

Descriptors: correspondència grafia – so de les vocals en català.

 

 

Tema 6:

 

 

Aquí trobem un impressionant recull de dites populars catalanes classificades per temes:

http://www.arrakis.es/~francesc/index.html

 

Autor / Patrocinador: Francesc Roig i Feliu.

Any: 2003

Descriptors: dites populars catalanes.

 

 

Molt interessant i ampli recull de frases fetes sobre el cos humà:

http://webemili.galeon.com/

 

Autor / Patrocinador: © Emili Escolà.

Any: 2003

Descriptors: frases fetes del cos humà.

 

 

Un diccionari de proverbis que més que diccionari és un llistat, classificat per ordre alfabètic:

http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/4045/lldcprov.html#F

 

Autor / Patrocinador: C. M. Perpinyà / Eix@mple Web

Any: 2003

Descriptors: diccionari de proverbis

 

 

Dites catalanes sobre els mesos de l’any:

http://www.xtec.es/~dsantama/meteo/pagines/dites.htm

 

Autor / Patrocinador: Damià Santamaria

Any: 2002-03

Descriptors: dites sobre els mesos de l’any

 

 

Els autors d’aquesta pàgina volen recopilar frases populars o interessants, refranys, dites, proverbis, etc. per ajudar a enriquir el patrimoni refranyer, popular... dels catalans. Hi ha una immensitat de frases i disposa d’un cercador:

http://www.polseguera.com/dites.htm

 

Autor / Patrocinador: © Polseguera

Any: 2003

Descriptors: frases populars, refranys, dites, proverbis...

 

 

 

Tema 7:

 

 

 

Explicació i exercicis en línia sobre el nom comú i el nom propi:

http://www4.upf.es/gl-cgi/3242/programes/ensenyarmodel10.cgi?nom=EMS03010

 

Autor / Patrocinador: Servei d’Autoformació en Llengua Catalana

Any:

Descriptors: nom comú i nom propi.

 

 

 

Exercicis per formar el femení d’una sèrie de noms:

http://www4.upf.es/gl-cgi/3242/programes/ensenyarmodel1.cgi?nom=EMS03009

 

Autor / Patrocinador: Servei d’Autoformació en Llengua Catalana

Any:

Descriptors: exercicis de formació del femení.

 

 

Exercicis per passar del masculí al femení i viceversa:

http://www4.upf.es/gl-cgi/3242/programes/ensenyarmodel1.cgi?nom=EMS03012

 

Autor / Patrocinador: Servei d’Autoformació en Llengua Catalana

Any:

Descriptors: exercicis de masculí i femení.

 

 

 

Exercicis per passar grups de paraules del plural al singular.

http://www4.upf.es/gl-cgi/3242/programes/ensenyarmodel6.cgi?nom=EMS03005

 

Autor / Patrocinador: Servei d’Autoformació en Llengua Catalana

Any:

Descriptors: exercicis de formació del singular.

 

 

Exercicis per passar grups de paraules al plural.

http://www4.upf.es/gl-cgi/3242/programes/ensenyarmodel6.cgi?nom=EMS03006

 

Autor / Patrocinador: Servei d’Autoformació en Llengua Catalana

Any:

Descriptors: exercicis de formació del plural

 

 

 

Explicació, exemples, exercicis i autocorreció sobre les vocals catalanes i la vocal neutra:

http://www.xarxabcn.net/torrelles/cursdecatala/tema4catala.htm

 

Autor / Patrocinador: Associació cap a un Torrelles Actiu

Any:

Descriptors: la vocal neutra

 

 

Tema 8:

 

 

Explicació genèrica sobre els adjectius: què són, classes: qualificatius i determinats

http://www.gueb-estudio.info/more.php?id=165_0_1_0_M

 

Autor / Patrocinador: GuebEstudio

Any: 2003

Descriptors: Morfologia: adjectiu (gènere i nombre)

 

 

 

Conjunt de tres taules explicatives de com es forma el nombre i gènere dels substantius i dels adjectius:

http://www.ub.es/slc/autoaprenentatge/gramatik/

 

Autor / Patrocinador: Universitat de Barcelona / Servei de Llengua Catalana
Any:

Descriptors: gènere i nombre dels substantius i adjectius

 

 

 

Breu i senzilla explicació sobre la o/u àtones (nom i adjectius)

http://www.gueb-estudio.info/more.php?id=159_0_1_0_M

 

Autor / Patrocinador: GuebEstudio

Any: 2003

Descriptors: o/u àtones (nom i adjectius)

 

 

 

Tema 9:

 

 

Explicació i exemples de què són paraules sinònimes i antònimes:

http://www.catalaonline.com/certificatD/d40.htm

 

Autor / Patrocinador: catalaonline.com

Any:

Descriptors: sinònims i antònims.

 

 

Un senzill i pràctic exercici per buscar sinònims de paraules destacades dins d’un text:

http://www.xtec.es/~jsors/sinoni01.htm

 

Autor / Patrocinador: Josep Sors i Sala

Any: 2003

Descriptors: sinònims.

 

 

Tema 10:

 

 

 

Explicació, exemples sobre els determinants, l’article i la contracció.

http://www.catalaonline.com/certificatD/d7.htm

 

Autor / Patrocinador: catalaonline.com

Any:

Descriptors: sinònims i antònims.

 

 

Tema 11:

 

 

Dictats. L'aplicació Dictats pretén oferir una oportunitat per a la pràctica de l'escriptura en llengua catalana, que ajudi en la identificació del so i la grafia de les paraules.

http://www.edu365.com/eso/muds/catala/dictats/index.htm

 

Una sèrie de dictats per practicar amb diferents nivell de dificultat. Són interactius: s’escolta, s’escriu i es corregeix:

http://www.edu365.com/eso/muds/catala/dictats/index.htm

 

Autor / Patrocinador: Edu365

Any:

Descriptors: dictats en català

 

 

Tema 12:

 

 

 

Taula resum dels pronoms personals:

http://www.ub.es/slc/autoaprenentatge/gramatik/

 

Autor / Patrocinador: Universitat de Barcelona / Servei de Llengua Catalana
Any:

Descriptors: els pronoms personals

 

 

Unitat MUD (Mini Unitat Didàctica) per practicar i saber els pronoms personals:

http://www.edu365.com/primaria/muds/catala/pronompl/index.htm

 

Autor / Patrocinador: REVERSIBLE. Grup de treball: Domènec Garrido, Maria Pujade, Joan Salamó i Josep Vives

Any:

Descriptors: els pronoms personals

 

 

Tot i que està més pensada per a alumnes de Cicle Superior de Primària, aquesta activitat del portal educatiu edu365.com proposa una alternativa per aprendre a conjugar els verbs en català.

Per arribar-hi s’ha d'enllaçar amb "les activitats amb el diccionari Didac" del nivell de primària i un cop allà trobeu "La família del verb", un exercici didàctic per dominar d'una vegada els temps verbals en català.

Es tracta de completar els quadres amb la conjugació del temps verbal. Després de fer l'exercici cal comprovar el resultat

http://www.grec.net/home/cel/didac/bal/index.jsp

 

Autor / Patrocinador: Edu365.com
Any:

Descriptors: exercicis per conjugar verbs

 

 

 

Tema 13:

 

 

Aquesta pàgina conté molts contes digitals fets per alumnes de  diferents edats i exposats en formes diferents.
http://www.xarxa.infomataro.net/mem/telemat/contes/index.html

 

Contes bojos: Contes gramaticalment correctes però amb disbarats en el seu significat. Abans de llegir-los cal omplir un formulari en el que cal tenir uns coneixements mínims de gramàtica, la qual cosa obliga als alumnes a fixar-se més i a aprendre gramàtica sense adonar-se. Les respostes al formulari formaran part del conte.

http://www.xarxa.infomataro.net/mem/infantil/contesb/index.html

 

Autor / Patrocinador: Pilar Codina (coordinació) / MEM (Moviment Educatiu del Maresme)

Any:

Descriptors: text narratiu i tradició popular.

 

 

 

Tema 14:

 

 

Exemples de com treballar el text instructiu:

http://www.xarxa.infomataro.net/mem/telemat/receptes/index.html

 

Autor / Patrocinador: MEM (Moviment Educatiu del Maresme)

Any:

Descriptors: text instructiu.

 

 

 

Activitats d’endevinar la paraula que correspon a les definicions donada en línia, amb possibilitat de correcció immediata:

http://www4.upf.es/gl-cgi/3252/programes/ensenyarmodel1.cgi?nom=ML06003

 

Tot un seguit d’activitats relacionades amb les paraules compostes:

http://www4.upf.es/gl-cgi/3252/programes/ensenyarmodel1.cgi?nom=ML06004

http://www4.upf.es/gl-cgi/3252/programes/ensenyarmodel6.cgi?nom=ML06005

http://www4.upf.es/gl-cgi/3252/programes/ensenyarmodel6.cgi?nom=ML06006

http://www4.upf.es/gl-cgi/3252/programes/ensenyarmodel6.cgi?nom=ML06007

http://www4.upf.es/gl-cgi/3252/programes/ensenyarmodel2.cgi?nom=ML06008

 

Autor / Patrocinador: Servei d’Autoformació en Llengua Catalana

Any:

Descriptors: exercicis de paraules compostes

 

 

Tema 15:

 

 

Taules resum amb tota la informació bàsica sobre el verb: conjugacions; modes i temps simples; models de la primera, segona i tercera conjugació;

http://www.ub.es/slc/autoaprenentatge/gramatik/

 

Autor / Patrocinador: Universitat de Barcelona / Servei de Llengua Catalana
Any:

Descriptors: els temps verbals.

 

 

Explicació amb exemples sobre què és un verb, les seves formes, nombre, persona, temps, mode, conjugació i formes compostes:

http://www.catalaonline.com/certificatD/d21.htm

 

Autor / Patrocinador: catalaonline.com

Any:

Descriptors: el verb.

 

 

 

Altres pàgines d’interès per ajudar a aprendre català

 

 

GEX

Programa d'aprenentatge de llengua catalana GEX que es pot descarregar i instal·lar a l’ordinador per fer activitats a casa, conté quatre blocs d'exercicis: ortografia, morfologia, sintaxi, lèxic. Cada bloc té, a més, les pàgines d'ajuda corresponents.

http://www.ub.es/slc/ffll/accgex.htm

 

Autor / Patrocinador: Universitat de Barcelona

Any: 1999

Descriptors: programa d'aprenentatge de llengua catalana: ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic.

 

Gran Enciclopedia Catalana

http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm

 

 

Interctat

Amb el nom Intercat s'han aplegat, en un mateix espai, tot un seguit de recursos per aprendre català mitjançant l'ús de les noves tecnologies: SpeakCat, Guia de conversa universitària i Sisplau.
A més, aquest espai també conté informació sobre la situació de la llengua a Catalunya i sobre els programes d'acollida cultural i d'intercanvi de llengües que ofereixen les universitats catalanes.
Intercat és una iniciativa dels serveis lingüístics de nou universitats catalanes i de la Direcció General d'Universitats, cofinançada per la Unió Europea i el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació i les universitats públiques catalanes.

http://www.intercat.gencat.es/Menu.html

 

Autor / Patrocinador: nou universitats catalanes i la Direcció General d'Universitats

Any:

Descriptors: recursos per aprendre català

 

 

 

Resum de gramàtica catalana bàsica:

http://www.ub.edu/slc/ffll/apren/gram.htm

 

Autor / Patrocinador: Servei de Llengua Catalana / Universitat de Barcelona

Any:

Descriptors: gramàtica bàsica