DIM: LA PIZARRA DIGITAL

LLENGUA CATALANA. 3- ESO
Bea Marín

TEMES:

1.- GRAMÁTICA

· El senyor i la senyora paraula http://www.grec.net/home/cel/didac/bal/index.jsp
Web interactiva per jugar amb el gènere i el nombre de les paraules. Disposa de diccionari per fer consultes. Dóna la solució i podem tornar a jugar moltes vegades amb altres paraules que surten aleatòriament.

Autor/Patrocinador: Grup Enciclopèdia Catalana. Sense data.

· La família del verb http://www.grec.net/home/cel/didac/bal/index.jsp
Web interactiva per jugar amb les conjugacions verbals. Disposa de diccionari per fer consultes. Dóna la solució i podem tornar a jugar moltes vegades amb altres paraules que surten aleatòriament.

Autor/Patrocinador: Grup Enciclopèdia Catalana. Sense data.

Descriptors: diccionari, verbs, gènere, nombre, jocs lingüístics.

 

2.- LÈXIC

· Dites en català: http://www.edu365.com/eso/muds/catala/frasesfetes2/index.htm
Mini Unitats Didàctiques amb só i escriptura per a aprendre a utilitzar frases fetes.

Autor/Patrocinador: Montse Corrius i M. Josep Simó. Sense data.

· Els numerals en català http://web.salleurl.edu/~is05654/personal/apunts/apunts08.htm
Web descriptiva amb explicació, taules i exemples sobre l’ús dels numerals en català. Es pot imprimir.

Autor/Patrocinador: Natxo Belda i Reig. Sense data.

Descriptors: frases fetes, numerals, lèxic, adjectius, dites.

 

3.- ORTOGRAFIA: ÚS DEL DICCIONARI

· Gran Diccionari de la llengua catalana: http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm
Web de consulta en línia molt pràctica pel alumnat. 

Autor/Patrocinador: Grup Enciclopèdia Catalana. 1997-2003-

· Portal de Dades lingüístiques http://pdl.iec.es/entrada/diec.asp
Excel-lent web de consulta en línia, que permet explicar què és un diccionari i les fases de la seva utilització. 

Autor/Patrocinador: Institut d’estudis catalans. Sense data.

· Català en línia: http://www.edu365.com/escriptori/clinia/index.htm
Consulta en línia per resoldre dubtes i per explicar altres tipus de diccionaris digitals.

Autor/Patrocinador: Edu365. Sense data.

Descriptors: ortografia, diccionari, enciclopèdia.

 

4.- RECERCA DE DADES

· Hiperenciclopèdia: http://www.grec.net/home/cel/main.HTM
Proposta d’escriptura pautada per tipologies textuals. Pàgina atractiva i fàcil de seguir.

Autor/Patrocinador: Enciclopèdia Catalana. 1997-2002.

· Biblioteca Lluís Vives: http://www.lluisvives.com/
Per estudiar el funcionament d’una biblioteca virtual i la seva consulta. L’objectiu és digitalitzar tot el fons clàssic català.

Autor/Patrocinador: Universitat d’Alacant. Sense data.

· Premsa en català: http://lupus.worldonline.es/xcaixalb/portal/premsa/catala.html
Un portal d’entrada a cinc diaris digitals en català: Avui, El Periódico, Vilaweb (edició Tarragona), Diari de Barcelona i El diari de Tarragona.

Autor/Patrocinador:  X. Caixa. Sense data.

Descriptors: enciclopèdia, biblioteca virtual, premsa, diari.

 

5.- LLENGUA I SOCIETAT

· El català en el mon: http://www.cercat.com/lincaweb/htm/estat.html
Web que tracta de les llengües en el món. Pertany a un projecte de recerca que intenta definir la situació actual de les llengües minoritàries de la Unió Europea.

Autor/Patrocinador: Universitat Oberta de Catalunya. Sense data.

· Idescat: http://www.idescat.es/scripts/perform.dll?TC=888&V0=1+2&V1=8
Gràfics i estadístiques sobre l’ús del català amb consulta interactiva per anys. Bon pretext per treballar interpretació de gràfics i reflexió sobre l’estat del català.

Autor/Patrocinador: Idescat. Sense data.

· Institucions que vetllen pel us del català: http://www.cpnl.org/index.htm
La web del Consorci de Normalització lingüística, que té com objectiu la difusió del coneixement i l’ús del català en tots els àmbits.

Autor/Patrocinador: Consorci de Normalització Lingüística. Sense data.

Descriptors: llengües minoritàries, català, normalització lingüística.

 

 

6.- LA LITERATURA MEDIEVAL

 

· Poesia trobadoresca http://www.xtec.es/~malons22/trobadors/trobadors.htm

Els trobadors i el seu món. Informació, mapes i il·lustracions. Inclou una antologia de textos.

 

Autor/Patrocinador: Miquel Alonso. Sense data.

 

· Ausias March http://www.xtec.es/ausias/
Web d’ampliació de la literatura trobadoresca amb informació del autor, contextual i propostes didàctiques. Un bon material d’ampliació.

 

Autor/Patrocinador: Web de XTEC amb el suport de Fundació Propedagògic. Sense data.

 

Descriptors: trobador, ausias march, edat mitjana, poesia.

 

 

 

7.- LITERATURA FINS EL SEGLE XIX

· La Renaixença: http://www.xtec.es/~malons22/personal/
Una pàgina monogràfica amb un nivell rigorós i un llenguatge accessible. Inclou textos i activitats.  

Autor/Patrocinador: Miquel Alonso.2002.

· Narcís Oller http://www.xtec.es/~jpallas/
Una excel·lent pàgina on trobem, vida, obra, textos i propostes didàctiques.

Autor/Patrocinador: Josep Maria Pallas i Guasch. 2003.

Descriptors: renaixença, oller, literatura catalana, segle XIX,

 

 

8.- ALTRES LLENGUATGES: TEATRE, CINEMA I CÓMIC

· Angel Guimerà: http://www.escriptors.com/autors/guimeraa/index.html
Web sobre vida i obra del dramaturg més informació sobre la època.

Autor/Patrocinador: Associació d’Escriptors de Llengua Catalana. Sense data.

· Josep Maria Segarra: versos satírics: http://www.laberruga.com/galeria/segarra/
Pàgina amb una referència biogràfica i textos de la seva obra.

Autor/Patrocinador: Galeria d’humoristes. Sense data.

Descriptors: guimerà, segarra, sàtira, teatre català.

 

9.- SUPORT A LA LECTURA

 

· Mecanoscrit del segon origen http://www.xtec.es/~lrius1/pedrolo/contenidor.htm
Proposta de lectura informació sobre l’autor i ambient, tests interactius, activitats en línia i per imprimir. Hi ha solucionari. 

 

Autor/Patrocinador: Biblionet. Sense data.

· Interface amb mosca,  Joaquim Carbó http://www.edu365.com/eso/muds/catala/lectures/interfase/index.htm
Proposta de lectura informació sobre l’autor i ambient, tests interactius, activitats en línia i per imprimir. Hi ha solucionari. 

Autor/Patrocinador: Montserrat Fort.2002.

· Raquel, Isabel-Clara Simó: http://www.edu365.com/eso/muds/catala/lectures/raquel/index.htm
Proposta de lectura informació sobre l’autor i ambient, tests interactius, activitats en línia i per imprimir. Hi ha solucionari. 

Autor/Patrocinador Rosa Espinet.2002.

Descriptors: pedrolo, carbó, simó, guies de lectura, literatura catalana.

 

 

10.- SUPORT ALS NOUVINGUTS

· Vincles: http://www.edu365.com/eso/muds/catala/vincles/index.htm
 L'objectiu de Vincles és donar les eines d'aprenentatge suficients perquè l'alumnat de procedències culturals i geogràfiques diverses, que s'incorpora tardanament al sistema educatiu de Catalunya, adquireixi la competència bàsica en llengua catalana.

Autor/Patrocinador: M. Josep Simó i Peralta, amb la col·laboració de Dolors Juanola i Terradellas. Sense data.

· Dictats: http://www.edu365.com/eso/muds/catala/dictats/index.htm
Una pàgina amb dictats de nivells diferenciats. Els textos per a secundària són de les lectures suggerides pel Departament d'Ensenyament. Un recurs adequat per treballar amb tablets.

Autor/Patrocinador: Edu365. Sense data.

· Mots encreuats http://www.xtec.es/~jalins/
La pàgina acull jocs relacionats amb el llenguatge amb la intenció de jugar amb la llengua, en el bon sentit de la paraula.

Autor/Patrocinador: Jordi Alins. Sense data.

Descriptors: català per estrangers, nouvinguts, jocs de llengua, dictats.