DIM: LA PIZARRA DIGITAL

LLENGUA CATALANA. 2- ESO
Bea Marín

TEMES:

1.- GRAMÁTICA

·  La família del verb http://www.grec.net/home/cel/didac/bal/1eso/familia/f1eso.htm
Web interactiva per jugar amb les conjugacions verbals. Disposa de diccionari per fer consultes. Dóna la solució i podem tornar a jugar moltes vegades amb altres paraules que surten aleatòriament.

Autor/Patrocinador: Grup Enciclopèdia Catalana.2003.

·  Hi vaig/Hi vinc  http://www.edu365.com/eso/muds/catala/hi/index.htm
Mini-aplicació didàctica en flash que explica de l'ús del pronom "hi". Pot ser útil per comentar les interferències amb els verbs anar i venir.

Autor/Patrocinador: Grup de treball: Montse Corrius i M. Josep Simó (Edu 365).2002.

Descriptors: verb, pronoms, interferències, diccionari.

 

2.- LÈXIC

·  La paraula perduda http://www.grec.net/home/cel/didac/bal/2eso/paraula/f2eso.htm
Web amb exercicis interactius. S'han d'omplir els buits amb unes paraules proposades. Disposa de diccionari. Dóna la solució i podem tornar a jugar moltes vegades amb altres paraules que surten aleatòriament.

Autor/Patrocinador: Grup Enciclopèdia Catalana.2003.

·  Una de dues http://www.grec.net/home/cel/didac/bal/2eso/una/f2eso.htm
Web amb exercicis interactius. S'ha de triar l'opció correcta d'entre dues proposades. Disposa de diccionari. Dóna la solució i podem tornar a jugar moltes vegades amb altres parelles que surten aleatòriament.

Autor/Patrocinador: Grup Enciclopèdia Catalana.2003.

·  Dits i recursos literaris: http://www.xtec.es/~mdomingo/stjordi/litera.htm
Pàgina amb dits i refranys, poemes, endevinalles, embarbussaments,  galindaines... tot del folklore català.

Autor/Patrocinador: M. Domingo. Sense Data.

Descriptors: jocs de paraula, embarbussaments, lèxic, frases fetes, refranys.

 

3.- ORTOGRAFIA

· Para l'orella: escolta la e: http://www.edu365.com/eso/muds/catala/lae/index.htm
Mini Unitats Didàctiques amb só i escriptura per a aprendre a distinguir fonemes vocàlics.

Autor/Patrocinador: Grup Enciclopèdia Catalana.

· Para l'orella: escolta la o. http://www.edu365.com/eso/muds/catala/la0/index.htm
Mini Unitats Didàctiques amb só i escriptura per a aprendre a distinguir fonemes vocàlics.

Autor/Patrocinador: Grup Enciclopèdia Catalana.2003..

· Com s'accentua la e: http://www.edu365.com/eso/muds/catala/accente/index.htm
Mini Unitats Didàctiques amb la regla ortogràfica d'accentuació oberta o tancada de les vocals.

Autor/Patrocinador: Grup Enciclopèdia Catalana.2003.

· Com s'accentua la o: http://www.edu365.com/eso/muds/catala/accent0/index.htm
Mini Unitats Didàctiques amb la regla ortogràfica d'accentuació oberta o tancada de les vocals.

Autor/Patrocinador: Grup Enciclopèdia Catalana.2003.

· Dictats: http://www.edu365.com/eso/muds/catala/dictats/index.htm
Una página amb dictats de nivells diferenciats. Els textos per a secundària són de les lectures suggerides pel Departament d'Ensenyament. Un recurs adequat per treballar amb tablets.

Autor/Patrocinador: Edu365. 2002.

Descriptors: ortografia, fonemes, vocals, accent, dictats.

 

 

4.- TIPOLOGIA TEXTUAL

· Consell per escriure el vostre poema http://www.xtec.es/aulanet/ud/catala/poesia/web/consells.htm
Pàgina explicativa que dóna pautes per la escriptura creativa.

Autor/Patrocinador: Aulanet. Sense Data.

· La paret de les auques: http://www.xtec.es/centres/a8033924/auques/
Una paret-web dedicada a les auques sobre diferents autors o temes de Literatura Catalana. Excel·lents propostes didàctiques per treballar literatura popular catalana.  Es pot participar escrivint auques, tot mantenint l’estil del gènere.

Autor/Patrocinador: Joan Vilamala. 1997-2003.

· Els goig a Internet: http://www.enlloc.com/goigs/autors/verdaguer.htm
Per conèixer, llegir i sentir goigs d’en Verdaguer.

Autor/Patrocinador: Carles Lindín. 2002-2003.

 

Descriptors: poesia, auques, verdaguer, goig, literatura popular catalana.

 

5.- LLENGUA I SOCIETAT

· Mapa de dialectes del català http://www.geocities.com/perpinya/mapaplc2.html
Només un mapa, però molt útil per explicar els dialectes i la seva zona d’influència.

Autor/Patrocinador: EixampleWeb. Sense Data.

· Els nostres parlars germans: http://www.geocities.com/SoHo/Cafe/9308/indexparlars.html
Descripció fonètica, morfològica i lèxica d’altra català parlat. Per completar l’explicació de dialectes.

Autor/Patrocinador: Josep Saborit Vilar. Sense Data.

· Història de la llengua catalana: http://www.cercat.com/lincaweb/htm/historia.html
Web per ampliar informació sobre l’evolució de la llengua i la seva influència de sustracte i contacte.

Autor/Patrocinador: Lincaweb. Sense Data.

Descriptors: dialectes, fonètica, morfologia, història de la llengua catalana.

 

6. ELS GENERES LITERARIS: LLEGENDA I TRADICIÓ ORAL

· La Web de les rondalles: http://www.uv.es/~sillam/RondallaNet/laweb.htm
Pàgina molt atractiva
qui ens conduirà per aquest fantàstic i interminable món dels contes i les faules popularsTé rondalles dels Països Catalans i del món.

Autor/Patrocinador: Amaia Iturraspe i Josep V. Silla. Sense Data.

· La llegenda del Compte Arnau: http://usuarios.lycos.es/allagostera/trobadors/arnau.htm
Encara que el nivell és una mica alt per 2ESO, igualment és una web recomanable per ampliar una llegenda tan arrelada com aquesta.

Autor/Patrocinador: Antoni Llagostera. Sense Data.

· Mitologia catalana http://members.fortunecity.es/mitcat/portal.html
Una excel·lent pàgina on es troba un recull de mites i personatges mítics catalans. Bèsties, dracs, dones d'aigua, bruixes i més llegendes.  Té molt material que es pot aprofitar per treballar la narració en general.

Autor/Patrocinador: MitCat. Sense Data.

Descriptors: faules, rondalles, llegendes, mitologia.

 

7.- ELS GENERES LITERARIS: LA NARRACIÓ

· Contes arreu del món: http://www.xtec.es/recursos/cultura/contes/arreu/
Un bon recull de contes per llegir a pantalla o per imprimir. Vol donar a conèixer la infinita varietat de la cultura popular de tradició oral, la importància de la paraula i de les històries que expressen la manera de sentir i pensar dels pobles.

Autor/Patrocinador: Servei d'Ensenyament del Català, Ajuntament de Manresa. Sense Data.

· El llibre de les bèsties http://www.xtec.es/~lrius1/llull/contenidor.htm
Una pàgina
interactiva de literatura catalana que vol posar a l'abast de l'usuari un seguit de textos literaris catalans, acompanyats de pautes de lectura i d'exercicis de comprensió.  

Autor/Patrocinador: Biblionet. Sense Data.

Descriptors: contes, tradició, llull, llegendes, narració.

 

8.- ALTRES LLENGUATGES: TEATRE, CINEMA I CÓMIC

· La Bola del drac: http://club.telepolis.com/boladedrac/
Web dedicada a un dels artistes més cotitzat del segle XX: Akira Toriyama. A més de ser molt atractiva i completa, pot servir d’exemple per estudiar el gènere còmic.

Autor/Patrocinador: Carlitos i Funspot. Sense Data.

· La página oficial d’Asterix: http://www.asterix.tm.fr/#
Un clàssic del còmic per descriure els personatges, i conèixer tècniques del gènere.

Autor/Patrocinador: La Site officiele d’Asterix..2003.

· Tintín s’avançà 16 anys a Armstrong: http://www.xtec.es/~acosiall/lluna3.htm
L´intrèpid periodista creat per Hergé descrigué l’espectacular paisatge lunar pràcticament amb el mateix esperit que el comandant nord-americà. Activitats al voltant de la lectura de Tintín.

Autor/Patrocinador: Anicet Cosialls Manonelles. Sense Data.

Descriptors:  còmic,  bola de drac, tintín, asterix.

 

 

9.- SUPORT A LA LECTURA

· El valor dels anells http://www.xtec.es/aulanet/ud/catala/anells/index.htm
Una WebQuest sobre els valors dels joves a El senyor dels anells. Un viatge al món de Tolkien que et mostrarà què hi ha al darrere d'aquesta aventura que la fa tan atractiva per a tanta gent i que n'ha permès la difusió i pervivència. 

Autor/Patrocinador: Ricard Camara i Ricard Garcia. Sense Data.

· Josep Francesc Delgado http://www.escriptors.com/autors/delgadojf/index.html
Vida i obra del escriptor català, amb guies de lectura i propostes didàctiques dels seus llibres.

Autor/Patrocinador: Associació Escriptors Llengua Catalana. Sense Data.

· Marius Serra: http://www.escriptors.com//autors/serram/index.html

Vida i obra del escriptor català especialitzat en jocs lingüístics, amb guies de lectura i propostes didàctiques dels seus llibres.

Autor/Patrocinador: Associació Escriptors Llengua Catalana. Sense Data.

Descriptors: guies de lectura, tolkien, jocs lingüístics, francesc delgado.

 

10.- SUPORT ALS NOUVINGUTS

· Vincles: http://www.edu365.com/eso/muds/catala/vincles/index.htm
 L'objectiu de Vincles és donar les eines d'aprenentatge suficients perquè l'alumnat de procedències culturals i geogràfiques diverses, que s'incorpora tardanament al sistema educatiu de Catalunya, adquireixi la competència bàsica en llengua catalana.

Autor/Patrocinador: M. Josep Simó i Peralta, amb la col·laboració de Dolors Juanola i Terradellas. Sense Data.

· Dictats: http://www.edu365.com/eso/muds/catala/dictats/index.htm
Una pàgina amb dictats de nivells diferenciats. Els textos per a secundària són de les lectures suggerides pel Departament d'Ensenyament. Un recurs adequat per treballar amb tablets.

Autor/Patrocinador: Edu365. 2002.

· Jocs en cátala: http://www.cpnl.org/jocs/index.htm
El joc arrela, el joc és cultura, el joc relaciona persones. Així es presenta aquesta excel·lent pàgina recomanada per introduir lèxic català.

Autor/Patrocinador: Normalització Lingüística. 2002.

Descriptors: nouvinguts, català per estrangers, dictats, jocs de paraules.