DIM: LA PIZARRA DIGITAL

LLENGUA CATALANA. 1- ESO
Bea Marín

TEMES:

1.- GRAMÁTICA

· El senyor i la senyora paraula http://www.grec.net/home/cel/didac/bal/1eso/senyor/f1eso.htm
Web interactiva per jugar amb el gènere i el nombre de les paraules. Disposa de diccionari per fer consultes. Dóna la solució i podem tornar a jugar moltes vegades amb altres paraules que surten aleatòriament.

Autor / Patrocinador: Grup Enciclopèdia Catalana.2003.

 

· La família del verb http://www.grec.net/home/cel/didac/bal/1eso/familia/f1eso.htm
Web interactiva per jugar amb les conjugacions verbals. Disposa de diccionari per fer consultes. Dóna la solució i podem tornar a jugar moltes vegades amb altres paraules que surten aleatòriament.

Autor / Patrocinador: Grup Enciclopèdia Catalana. 2003.

Descriptors: verbs, morfologia,  gènere, nombre.

 

2.- LÈXIC

· La paraula perduda http://www.grec.net/home/cel/didac/bal/1eso/paraula/f1eso.htm
Web amb exercicis interactius. S'han d'omplir els buits amb unes paraules proposades. Disposa de diccionari. Dóna la solució i podem tornar a jugar moltes vegades amb altres paraules que surten aleatòriament.

Autor / Patrocinador: Grup Enciclopèdia Catalana. 2003.

 

· Una de dues http://www.grec.net/home/cel/didac/bal/1eso/una/f1eso.htm
Web amb exercicis interactius. S'ha de triar l'opció correcta d'entre dues proposades. Disposa de diccionari. Dóna la solució i podem tornar a jugar moltes vegades amb altres parelles que surten aleatòriament.

Autor / Patrocinador: Grup Enciclopèdia Catalana. 2003.

 

· A què juguem? http://www.cavallfort.es/jocs/index.html
Pàgina molt entretinguda, amb exercicis de llengua com completar frases fetes, mots encreuats... i per relaxar-nos...¡trencaclosques!

Autor / Patrocinador: Cavall Fort. 2002-2002.

 

Descriptors: frases fetes, jocs, lèxic.

 

3.- ORTOGRAFIA

· Para l'orella: escolta la e: http://www.edu365.com/eso/muds/catala/lae/index.htm
Mini Unitats Didàctiques amb só i escriptura per a aprendre a distingir fonemes vocàlics.

Autor / Patrocinador: Grup Enciclopèdia Catalana. 2003.

· Para l'orella: escolta la o. http://www.edu365.com/eso/muds/catala/la0/index.htm
Mini Unitats Didàctiques amb só i escriptura per a aprendre a distingir fonemes vocàlics.

Autor / Patrocinador: Grup Enciclopèdia Catalana. 2003.

· Com s'accentua la e: http://www.edu365.com/eso/muds/catala/accente/index.htm
Mini Unitats Didàctiques amb la regla ortogràfica d'accentuació oberta o tancada de les vocals.

Autor / Patrocinador: Grup Enciclopèdia Catalana.2003.

· Com s'accentua la o: http://www.edu365.com/eso/muds/catala/accent0/index.htm
Mini Unitats Didàctiques amb la regla ortogràfica d'accentuació oberta o tancada de les vocals.

Autor / Patrocinador: Grup Enciclopèdia Catalana.2003.

· Dictats: http://www.edu365.com/eso/muds/catala/dictats/index.htm
Una página amb dictats de nivells diferenciats. Els textos per a secundària són de les lectures suggerides pel Departament d'Ensenyament. Un recurs adequat per treballar amb tablets.

Autor / Patrocinador: Edu365.2002-2003.

Descriptors: accents, ortografia, dígrafs, dictat, fonemes vocàlics.

 

 

4.- TIPOLOGIA TEXTUAL

· Escriure a l'ESO http://www.xtec.es/aulanet/quadern/
Proposta d’escriptura pautada per tipologies textuals. Pàgina atractiva i fàcil de seguir.

Autor / Patrocinador: Quaderns Digitals. 2003.

· Plantilla de textos periodístics: http://www.enxarxat.org/plantillesnoticia.htm
Web on ens explica com escriure una noticia.  Completa el contingut treballat a  Premsa Digital.

Autor / Patrocinador: Enxarxat. 2002.

· Textos digitals per a la comprensió lectora http://www.xtec.es/~fgarci69/index.htm
Diferents tipologies textuals amb explicació, exemples activitats i solucionari. Web interessant i molt didàctica.

Autor / Patrocinador: Ferran Garcia. Sense data.

Descriptors: textual, premsa, narració, instructius, comprensió lectora.

 

5.- LLENGUA I SOCIETAT

· Euromosaic: http://www.uoc.edu/euromosaic/
Web que tracta de les llengües en el món. Pertany a un projecte de recerca que intenta definir la situació actual de les llengües minoritàries de la Unió Europea.

Autor / Patrocinador: Universitat Oberta de Catalunya. Sense Data.

· Miniorities in Europe: http://www.minority2000.net/
Mapes interactius, on a cop de clic descobrirem la situació geogràfica de les llengües minoritàries d’Europa.

Autor / Patrocinador: Comissió Europea per la Cultura i la Educació. Sense Data.

Descriptors: llengües minoritzades, català, sociolingüística.

 

 

6.- ELS GENERES LITERARIS: LA POESIA

 

· Introducció a la poesia a partir del rock català: http://www.xtec.es/aulanet/ud/catala/poesia/index.htm
Una excel·lent  WebQuest per accedir a la poesia a través de les músiques i les lletres dels grups de rock català.

Autor / Patrocinador: Miquel Queralt i Sebastià Capella. Sense Data.

· La Web de les rondalles: http://www.uv.es/~sillam/RondallaNet/laweb.htm
Pàgina molt atractiva
qui ens conduirà per aquest fantàstic i interminable món dels contes i les faules popularsTé rondalles dels Països Catalans i del món.

Autor / Patrocinador:  Amaia Iturraspe i Josep V. Silla. Sense Data.

Descriptors: poesia catalana, rock, rondalles, llegendes.

 

 

7.- ELS GENERES LITERARIS: LA NARRACIÓ

· El club dels detectius: http://www.geocities.com/clubdelsdetectius/
Els detectius més famosos de la literatura del gènere i referència als seus autors. S’inclouen els detectius catalans. Web molt completa amb enllaços a textos dels autors esmentats. 

Autor / Patrocinador: Joan Oriol i Giralt. 2000-2003.

· Mitologia catalana http://members.fortunecity.es/mitcat/portal.html
Una excel·lent pàgina on es troba un recull de mites i personatges mítics catalans. Bèsties, dracs, dones d'aigua, bruixes i més llegendes. 

Autor / Patrocinador: MitCat. Sense Data.

Descriptors: narració, conte, mitologia catalana, bruixes, llegendes. gènere policial.

 

8.- ALTRES LLENGUATGES: TEATRE, CINEMA I CÓMIC

· El còmic com a llenguatge: http://www.xtec.es/%7Eimagrans/comic.htm
Web didàctica hipertextual molt fácil de llegir i molt bé estructurada. Dóna una visió acurada del tema i amb un nivell adequat al Primer Cicle de la ESO 

Autor / Patrocinador: I. Magrans. Sense Data.

· El joc d'en Tintín: http://personal.redestb.es/ricardester/tintin/joctintininici.htm
Test interactiu sobre el llibre Les aventures d’en Tintín al país dels Soviets.  Abans s’ha de llegir el llibre.

Autor / Patrocinador: Ricard Este. Sense Data.

· Cómic: http://www.xtec.es/~pribas/projecte/projecte.htm
Pàgina molt completa sobre la història del cómic i sobre els seus elements gràfics i lingüístics.
.

Autor/Patrocinador: P. Ribas. 2002.

Descriptors: còmic, narració, tipologia textual, tintín.

 

9.- SUPORT A LA LECTURA

· Si puges al Sagarmatha, J. F. Delgado: http://www.edu365.com/eso/muds/catala/lectures/sagarmata/index.htm
Proposta de lectura informació sobre l’autor i ambient, tests interactius, activitats en línia i per imprimir.

Autor / Patrocinador: Helena Guasch. 2002.

· Que farem i que direm, Pep Coll: http://www.edu365.com/eso/muds/catala/lectures/quefarem/index.htm
Proposta de lectura informació sobre l’autor i ambient, tests interactius, activitats en línia i per imprimir. Hi ha solucionari. 

Autor / Patrocinador: Eulàlia Purtí, Mercè Purtí. 2002.

· Un cadàver per sopar – Treball lector: http://web.terrassa.org/web-pame/eduterrassa/host/fomentlectura/olga/index.htm

Activitats sobre el llibre Un cadàver per sopar d'Olga Xirinacs, presentades en un format actual i interactiu. Website premiat el curs 2002/03 pel Patronat Municipàl d'educació de Terrassa

Autor / Patrocinador: Manel Ramon i Mireia Garcia. 2003.

 

Descriptors: guies de lectura, molts encreuats, narració.

 

10.- SUPORT ALS NOUVINGUTS

· Vincles: http://www.edu365.com/eso/muds/catala/vincles/index.htm
 L'objectiu de Vincles és donar les eines d'aprenentatge suficients perquè l'alumnat de procedències culturals i geogràfiques diverses, que s'incorpora tardanament al sistema educatiu de Catalunya, adquireixi la competència bàsica en llengua catalana.

Autor / Patrocinador: M. Josep Simó i Peralta, amb la col·laboració de Dolors Juanola i Terradellas. Sense Data.

· Dictats: http://www.edu365.com/eso/muds/catala/dictats/index.htm
Una pàgina amb dictats de nivells diferenciats. Els textos per a secundària són de les lectures suggerides pel Departament d'Ensenyament. Un recurs adequat per treballar amb tablets.

Autor / Patrocinador: Edu365. Sense Data.

Descriptor: nouvinguts, català per estrangers, dictats, jocs de llengua.