UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA (UAB)

ELS PORTALS EDUCATIUS: FITXA PER A LA SEVA CATALOGACIÓ I AVALUACIÓ

© Dr. Pere Marquès Graells, 2001 (última revisió: 9/06/03 )

Departament de Pedagogia Aplicada, Facultat d'Educació, UAB

 

ELS PORTALS EDUCATIUS

Els portals educatius són espais web que ofereixen múltiples serveis als membres de la comunitat educativa (professorat, alumnat, gestors dels centres i famílies): informació, instruments per a la recerca de dades, recursos didàctics, eines per a la comunicació interpersonal, formació, assessorament, entreteniment…

La majoria dels portals són gratuïts i constitueixen una cortesia dels seus patrocinadors (normalment institucions educatives i empreses del sector) envers els seus destinataris. D'aquesta manera, mitjançant l'oferta de serveis d'interès pels membres de la comunitat educativa, pretenen difondre una bona imatge institucional o contactar amb clients potencials.

PLANTILLA PER A LA CATALOGACIÓ I L'AVALUACIÓ. (arxiu en format Word: FITPORTAL.DOC)

Per tal de facilitar les tasques de catalogació i valoració dels portals educatius als centres de recursos i a les escoles, presentem el següent model de "fitxa per a la catalogació i avaluació de portals educatius" que facilita la identificació dels portals i dels seus serveis, i contempla la seva valoració a partir de diversos criteris tècnics, estètics, funcionals i pedagògics:

FITXA PER A LA CATALOGACIÓ I AVALUACIÓ DE PORTALS EDUCATIUS

Pere Marquès - 2001

NOM DE LA PÀGINA
ADREÇA URL:
AUTORS / EDITORS:

PATROCINADOR PRINCIPAL:

ALTRES PATROCINADORS:

PRINCIPALS DESTINATARIS: ALUMNES - PROFESSORS - FAMÍLIES

LLIURE ACCÉS: SI - NO -/// - INCLOU PUBLICITAT: SI NO

IDIOMES EN QUE ES POT CONSULTAR:

PRINCIPALS SERVEIS QUE PROPORCIONA:                                          (marcar amb una X)
INFORMATIUS / EINES DE RECERCA - Notícies  
- Agenda  
- Accés a "mass media": radio, TV, premsa...  
- Legislació sobre temes educatius   
- Dissenys curriculars base, programes de les matèries i assignatures  
- Informació sobre recursos educatius: llibres, software, vídeos...  
- Selecció comentada de pàgines web d'interès educatiu  
- Llistat de centres de  recursos i  biblioteques (catàleg de serveis...)  
- Llistat de centres, recull de l'oferta educativa per ciutats, barris...  
- Informació concentrada de les ofertes de formació permanent  
- Ofertes: viatges, productes diversos...  
- Buscadors a Internet, metabuscadors, índex temàtics...    
FORMATIUS PEL PROFESSORAT - Recull de experiències educatives, bones pràctiques, didàctica...  
- Recull de consells i reflexions sobre l'ús de les NTIC a l'escola  
- Cursos diversos, activitats d'aprenentatge on-line    
RECURSOS DIDÀCTICS - Recursos educatius utilitzables gratuïtament  
- Materials diversos per a estudiants: apunts, treballs, exàmens...  
- Diccionari / enciclopedia bàsica  
- Atles i mapes de tot el món  
- Biografies  
- Manuals NTIC  
ASSESSORAMENT - Assessorament didàctic  
- Assessorament informàtic  
- Assessorament legal  
- Assessorament sobre l'educació dels fills i gestió de la família  
- "El professor particular"  
CANALS DE COMUNICACIÓ - Borsa de treball  
- Anuncis: segona ma..  
- Accés a fòrums: llistes, news, xats...  
EINES PER A LA COMUNICACIÓ - Serveis de correu electrònic: bústia de correu  
- Servei de "web mail"  
- Espais web per a crear pàgines web  
- Creació de fòrums  
- Traductor on-line (professorat, alumnat, gestors, famílies  
ENTRETENIMENT - Jocs on-line  
- Postals, felicitacions, música...  

 

VALORACIONS

EXCEL.LENT

ALTA

CORRECTA

BAJA

ASPECTES TÈCNICS I ESTÈTICS
- Estructuració. Els continguts i serveis estan ben ordenats i classificats (segons matèries, per perfils d'usuari...)        
- Correcció dels continguts. Els continguts son correctes, actuals        
- Entorn audiovisual: lectura fàcil, qualitat audiovisual.        
- Estètica. L'entorn de audiovisual resulta estètic i agradable.        
- Multimedialitat. Qualitat i quantitat dels recursos multimèdia        
- Bona visualització en els principals navegadors i resolucions de pantalla.        
- Navegació. Mapa de navegació ben estructurat i intuïtiu. L'accés a les informacions es faci amb uns pocs "clics"        
- Rapidesa. El procés de càrrega i presentació de la informació es realitza amb una rapidesa raonable.        
- Autoinstal.lació de software. La web facilita la instal.lació dels plug-in, visualitzadors i altres programes necessaris per a la seva correcta visualització.        
- Autoría. Consten clarament les dates i els noms dels autors dels materials        
ASPECTES FUNCIONALS
- Interès del contingut i serveis. Els continguts i els serveis són de l'interès dels seus destinataris        
- Facilitat d'ús. Resulta senzill pels usuaris moure's pel portal i utilitzar els seus serveis.        
- Atractiu. Té capacitat d'adicció pels seus usuaris.        
- Idiomes. Té versions en espanyol i anglès (al menys dels apartats més importants).        
- Assistència on-line. Té un sistema de suport on-line sobre qüestions relacionades amb el portal.        
- Tecnologia Wap. Soporta tecnologia WAP (accés des del mòbils)        
- Publicitat moderada. La publicitat no interfereix excessivament en la consulta dels continguts i l'us dels serveis del portal.        
ASPECTES PEDAGÒGICS
- Pedagogia actual. El plantejament pedagògic del materials didàctics i dels continguts està d'acord amb les tendències actuals.        
- Adequació. Els continguts i els serveis són adequats als destinataris del portal (professorat, alumnat, famílies…)        

OBSERVACIONS

Aspectes més positius del portal:

.

Aspectes més negatius del portal:

.

Altres observacions

 

VALORACIÓ GLOBAL
- Els serveis que ofereix (és complet)        
- Qualitat tècnica        
- Utilitat pels seus usuaris.        

fup.gif (939 bytes)

FONTS D'INFORMACIÓ

- Grup de treball "Didàctica i Multimèdia" (DIM - UAB): <http://dimglobal.net/portals.htm>

- La página de Tecnologíaa Educativa de Pere Marquès < http://peremarques.net>


http//peremarques.net