UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA (UAB)

INTERNET: SOLUCIÓ O PROBLEMA?
Dr. Pere Marquès Graells, 2008 (última revisió: 18/02/08 )

Departament de PedagogIa Aplicada, FacultaT d'Educació, UAB

 

1.- La Societat de la Informació i les TIC <http://peremarques.net/si.htm>

fup.gif (939 bytes)

2.- Les funcionalitats dels ordinadors, i després Internet, van provocar grans canvis... <http://peremarques.net/tic.htm>.

 

... però Internet ha suposat una revolució social i ha generat un nou món: el ciberespai. <http://peremarques.net/usosred2.htm> ; <http://peremarques.net/web20.htm>

TRES MONSTRES MONS

fup.gif (939 bytes)

3.- Les TIC també han incidit en el món educatiu y poden contribuir a millorar la gestió dels centres i els processos d'ensenyament, aprenentatge... <http://peremarques.net/impacto.htm>

 

... però els centres necessiten noves infraestructures y recursos didàctics digitals. <http://peremarques.net/perfiles.htm>

 

I el professorat també necessita formació per a adquirir noves competències digitals i didàctiques... <http://peremarques.net/docentes.htm>

 

... per a aplicar els nous models didàctics amb suport TIC <http://peremarques.net/siyedu.htm>

fup.gif (939 bytes)

4.- Però l'aprofitament d'Internet i de les TIC en general també comporta problemes i perills <http://peremarques.net/habilweb.htm>

fup.gif (939 bytes)

CONSELLS I INICIATIVES PER A UN ÚS SEGUR D'INTERNET

- Decàleg dels drets de la infància a Internet. Davant aquests perills potencials, el millor és adoptar mesures preventives per a neutralitzar els possibles riscos d'aquesta nova i poderosa infraestructura cultural. Una de les iniciatives, amb el suport d'UNICEF, ha estat l'elaboració del "decàleg dels drets de la infància a Internet" ( veure http://www.internetsegura.net/web2003ESP/6feb/decalogo.htm). Alguns d'aquests drets són:

- Dret a l'accés a la informació i la tecnologia. Especialment aquest dret a l'accés s'aplicarà als nens i nenes discapacitats.

- Dret a buscar, rebre i difondre informacions i idees de tot tipus per mitjà de la Xarxa. Aquests drets només podran ser restringits per a garantir la protecció dels nens i nenes d'informacions i materials perjudicials per al seu benestar, desenvolupament i integritat; i per a garantir el compliment de les lleis, la seguretat, els drets i la reputación d'altres persones.

- Dret a la protecció contra l'explotació, el comerç il·legal, els abusos i la violència de tot tipus que es produeixin utilitzant Internet.

- Dret al desenvolupament personal i a l'educació, i a totes les oportunitats que les noves tecnologies com Internet puguin aportar per a millorar la seva formació.

- Dret a la intimitat de les comunicacions per mitjans electrònics. Dret a no proporcionar dades personals per la Xarxa, a preservar la seva identitat i la seva imatge de possibles usos il·lícits.

- Consells. Diverses iniciatives institucionals, com "Internet Segura", han elaborat estudis i programes de sensibilització per a promoure l'ús segur d'Internet contribuint a generar una cultura de responsabilitat que permeti als nens i adolescents beneficiar-se cada vegada més d'aquest nou mig al mateix temps que es minimitzen els seus riscos. Es considera que més enllà dels filtres que puguin proporcionar certs programes de protecció, s'ha d'incidir sobretot en la informació i l'educació dels menors, A partir de les seves indicacions a continuació es presenten uns consells:

- Sistemes de seguretat i instruments de control.

- Tallafocs (firewall). regula el tràfic d'entrada i sortida de l'ordinador amb Internet. Admet filtres.

- Antivirus, que ha d'estar sempre actiu i actualitzat (avui dia solen ser autoactualizables a través d'Internet). Convé que revisi el correu d'entrada i sortida, analitzi disquets i pendrives. Vigilar accions sopitoses de que siguin originades per virus. Fer còpies de seguretat dels programes i els arxius importants.

- Utilitzar programes legals, Evitar descarregues d'arxius no sol.licitats o de llocs no segurs.

- Definir comptes d'usuari personalitzades per a cada usuari de l'ordinador (panell de control-configuració)

- Ajustar el nivell de seguretat del navegador, indicant els llocs que volem que siguin llocs restingidos.

- Ajustar els filtres de continguts del navegador, restringint l'accés a continguts com:< violència, sexe...

- Ús de programes de protecció, que filtri la informació facilitant l'accés a llocs web segurs i controlant el temps de connexió.

- Posar com pàgina d'inici un portal "segur"

- Revisar de manera periòdica l'historiali els "arxius temporals" del navegador, per a conèixer les pàgines que els menors han visitat.

- Consells pràctics a tenir en compte pels pares i educadors (és necessari formar als pares, que moltes vegades no saben com funciona Internet ni els seus riscos, i han d'assumir el seu deure educar i negociar regles sobre l'ús d'Internet en casa amb els seus fills menors) :

- Convé que els pares parlin amb els centres educatius per a assessorar-se i conèixer com es tracta el tema en l'escola.

- A casa, col·locar l'ordinador a la vista de tot el món, en una dependència familiar (saló, biblioteca) distinta del dormitori dels nens

- Establir regles bàsiques de seguretat en casa i en el centre educatiu: moment del dia en el qual es pot usar Internet, temps... Tenir en compte les possibilitats d'accés a Internet a la casa d'amics, cibercafés..

- Parlar obertament amb els menors sobre l'ús d'Internet, la seva utilitat i els seus riscos. Ensenyar-los a navegar amb seguretat: explicar-los normes bàsiques d'ús i aspectes legals a tenir en compte, que distingeixin continguts no recomanables....

- Fer d'Internet una activitat oberta i familiar, navegar junts, saber amb qui es comuniquen.. moltes vegades els fills poden ensenyar molt als seus pares..

- Si es detecta algun perill, contactar amb les autoritats o amb institucions com "Protegeles"

- Consells per a nens i cibernautes en general:

- No divulgar informació privada personal (contrasenyes, adreça del domicilio familiar, dades bancàries...) o de persones conegudes per Internet.
- No enviar fotografies sense el permís dels pares.
- No comprar sense la supervisió d'un adult. I davant instruccions poc clares, NO seguir el procés de compra.
- No contestar e-mails que tinguin contingut ofensiu o resultin incòmodes i cuidar de no molestar o ofendre a uns altres en els missatges per e-mail o xat.
- No concertar trobades amb persones conegudes on-line, les persones que es coneixen on-line poden ser molt distintes al que semblen (en Internet de vegades les persones oculten la seva veritable personalitat)
- Si es rep o es troba una informació que resulti incòmoda, comunicar-ho als pares
- Assegurar-se que l'antivirus està activat, i passar-ho als nous disquets o pendrive que s'introdueixin en l'ordinador.
- No obrir missatges de desconeguts ni missatges dels quals es desconeix el contingut.
- Després de connectar-se des d'un lloc públic (cibercafé, escola...) sempre tancar la connexió per a evitar que una altra persona pugui usurpar la seva personalitat.
- Evitar delinquir distribuint a través d'Internet materials (música, imatges, pel·lícules...) dels quals no tinguin permís per a això..

- Institucions que realitzen estudis i campanyes per a la Seguretat a Internet i la protecció de la infància i la juventud

- Portals Segurs

- Software per a la protecció: programes filtre que bloquegen llocs web (a partir d'una llesta configurable de temes: pornografia, drogues, violència...) i restringeixen l'ús dels serveis de missatgeria i els xats; controladors del temps de connexió, navegadors per a nens...

fup.gif (939 bytes)


http//peremarques.net