INNOVACIÓ EDUCATIVA
I TÈCNIQUES DIDÀCTIQUES AMB TIC

Pere Marquès Graells (versió 2017.1)

 

INNOVACIÓ EDUCATIVA - CURRICULUM BIMODAL -APORTACIONS TIC - PISSARRA DIGITAl / AULES 2.0 / TAULETES / CONTINGUTS DIGITALS -- COMPETÈNCIES - MÉS DOCUMENTS

1.- INNOVACIÓ EDUCATIVA

Com innovar en els centres docents (2017) (català)
Què fan els centres docents innovadors? (2017) (català)
Bases del nou paradigma educatiu (2017) (català)
Bases del no paradigma formatiu (2017) (català)

 

Portal PROJECTE CENTRES INNOVADORS (català)

2.- CURRICULUM BIMODAL I TÉCNIQUES CONTRA EL FRACÀS ESCOLAR

Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar (2017) (català)
Guia del currículum bimodal (2014) (català)
Per què convé aplicar el currículum bimodal? Investigacions (2016) (català)
¿Qué es el curriculum bimodal? (2012) (català)

La motivació (català)

Nuevas técnicas contra el fracaso escolar (2010) (català)

Portal del curriculum bimodal y contra el fracaso escolar + investigaciones(castellà)

3.- APORTACIONS DE LES TIC A L'EDUCACIÓ

Tecnología i innovació metodològica a l'escola (2015). (català-old: claus del canvi)
Hoja de ruta: Integrando las TIC en Educación. (2012) (català)
¿Por qué TIC en Educación? (2012) (català)
¿Qué debería hacer la Administración Educativa? (català) (2012)

Debemos cambiar nuestras prácticas (2012) (català)

¿Quo vadis escuela? Reflexiones camino del cambio (català)

Avantatges i perills de les pantalles. Els riscos d'Internet (català)

Noves tècniques didàctiques de treball col.laboratiu amb TIC (2011) (català)

4.- PISSARRA DIGITAL / AULES 1x1 / TAULETES / CONTINGUTS DIGITALS

Guia de la pissarra digital (il.lustrada) (2014) (català)
Tauleta digital: Models dús. (2012) (català)
Resultats de la investigació Digital-Text: aprenentatge de l'ortografia amb el suport de continguts digitals (2012) (català)
Aulas 2.0. Reportatge amb entrevista a Pere Marquès (realitzat per NEO, UAB 2011) (català)

Portal PD + investigaciones (castellà)

Portal "aules 2.0" + investigacions realitzades (castellà)

Portal "taletes digitals i llibre de text digital" + investigaciones (castellà)

5.- COMPETÈNCIES

Competències bàsiques de l'àmbit digital a Primària (2013)(català)

Competències bàsiques de l'àmbit digital a ESO (2013) (català)

Orientacions per a integrar les competències digitals al currículum (2013) (català)

Competències docents avui: c. didàctica i c. digital (2014)(català)