RECERCA ACCIÓ PER A LA INNOVACIÓ EDUCATIVA
EN 10 CENTRES DOCENTS D'ALTA DOTACIÓ TECNOLÒGICA
Convocatoria DURSI-2005ARIE10045. Generalitat de Catalunya.
Patrocinis: centre pilot EPSON; centre pilot Santillana en Red