presentació
pla de treball
seminaris

centres professorat
llista telemàtica

DOCUMENTS:
document base BP
catàleg models-TIC
ficha models TIC

fitxa BP
qüestionari professor
qüestionari alumnes

RESULTATS:
síntesi resultats
VÍDEOS de BP
mapa ús TIC
avantatges/problemes
recerca EPSON
recerca Santillana en Red

bibliografía
equip de recerca