UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA (UAB)

"L'ús de la pissarra digital
al servei dels processos d'ensenyament i aprenentatge de la llengua"

Dr. Pere Marquès Graells, 2005 (última revisió: 18/05/05 )

Departament de Pedagogia Aplicada, Facultat d'Educació, UAB

PER A IMPRIMIR AQUESTA PÀGINA: MARGES DRET I ESQUERRA= 5 mm

 

ORGANITZACIÓ DEL TEMPS

- Breu presentació dels assistents
- Presentació sobre la pissarra digital: avantatges potencials, bon models generals d'utilització
- Col.loqui a partir de les aportacions dels assistents: possibles aplicacions de la PD als processos d'E/A de les llengües
- Recursos de suport per a l'ús de la PD a l'Àrea de Llengues
- Compromisos: els assistents faran propostes d'aplicació de la PD a llengua el proper curs

MATERIALS DE CONSULTA

- Què és la pissarra digital? Funcionalitats

- Presentació del sistema de la pissarra digital de les seves possibilitats generals. Veure document: "les raons de l'èxit": http://peremarques.net/pdigital/ca/exito2.htm

- La PD com a puntal de la renovació metodològica a les aules de classe, què aporta?

- Principis pedagògics per a un bon ús de la pissarra digital. Es presenta el "model d'ensenyament i aprenentatge MIE-CAIT", de perfil socio-constructivista, que en el marc d'un ensenyament centrat en els aprenentatges dels estudiants, promou la interacció, la col.laboració i el desenvolupament de l'autonomia dels alumnes a partir de la labor orientadora, motivadora, contextualizadora i en definitiva mediadora del professor. .

- Models d'ús de la PD, propostes didàctiques

- Propostes didàctiques, bones pràctiques per a l'ús de la pissarra digital que, conjuntament amb el model MIE-CAIT, es poden consultar a l'apartat de "propostes didáctiques " http://peremarques.net/pdigital/ca/propuest2.htm del portal de la PD

- Fonts de recursos per a les PD sobre llengües

- llistat de webs d'interès educatiu per a cada assignatura i curs <http://intranet.sigmat.com/enlacesdim/>
- enciclopèdies virtuals col.laboratives <http://dimglobal.net/evc.htm>
- recursos de l'EDU365 <http://www.edu365.com/> i de la XTEC <http://www.xtec.es/>
- webs docents de professors <http://dimglobal.net/comunita.htm>
- aportacions d'altres portals educatius <http://peremarques.net/websinteres.htm>
- i altres materials de suport que aporten els professors i es difonen a través de la "comunitat virtual d'usuaris de la pissarra digital" mitjançant butlletins informatius periòdics..
- altres informacions sobre XTEC

- Aspectes tècnics a considerar

- Aspectes tècnics de la instal.lació i ús de la pissarra digital que es sintetitzen a la "guia tècnica" http://peremarques.net/pdigital/ca/guia2.htm del portal de la PD. També caldrà assegurar que tot el professorat sàpiga: connexió de la PD, navegació per Internet, captura i impressió d'imatges i documents, edició de textos i/o presentacions multimèdia, ús del correu electrònic...

- Les pissarres digitals interactives

- http://peremarques.net/pdigital/es/pizinteractiva.htm

fup.gif (939 bytes)


http//peremarques.net