UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA (UAB)

La Vall. 14 de diciembre de 2005
"Potenciar l'educació dels fills a través de les noves tecnologies"
© Dr. Pere Marquès Graells, 2005 (última revisión: 12/12/05 )


PARA IMPRIMIR ESTA PÁGINA: MARGENES DERECHO E IZQUIERDO= 5 mm

Potenciar l'educació dels fills a través de les noves tecnologies

1.- Les TIC i les seves aportacions a la societat


2.- Les TIC al món educatiu

 

3.- Les TIC a l'Escola

 

4.- Les TIC a casa

4.1.- Instrument de treball: més productivitat per a tota la família

4.2.- Suport didàctic: els recursos d'aprenentatge

4.3.- Mitjà de comunicació família-escola: web de l'escola, tutories, plataforma e-centre...

 

5.- Les aportacions del ciberespai... a tot arreu

5.1.- Font d'informació, accés a la cultura

5.2.- Canal de comunicació: ampliem l'entorn de relació


5.3.- Altres activitats en el ciberespai: responsabilitat i bones pautes de comportament. Perills a considerar.

 


http//peremarques.net