UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA (UAB)

Curs de professorat dinamitzador. Jesuïtes Educació.
Recursos digitals on-line.
© Dr. Pere Marquès Graells, 2007 (última revisión: 7/01/07 )

Departament de Pedagogia Aplicada, Facultat d'Educació, UAB

MATERIALS I ENLLAÇOS PER A TREBALLAR AL LLARG DE LA SESSIÓ:

TEMA 11. Xarxes i portals de cooperació educativa. Webs de centre

- En síntesis: què ens proporcionen al professorat les xarxes i portals de comunicació educativa? Com ens poden ajudar en la nostra feina?

- Possibilitats: aprofitar els seveis que ofereixen, registrar-nos i col.laborar, crear una comunitat virtual (de centre, per afinitats de matèria...)

- Què poden aportar les xarxes d'alumnes? (més enllà de la missatgeria instantània)

- Web 2.0 y weblogs. http://dimglobal.net/docs/doloresgarcia.doc (Mª Dolores García)

- Las intranets y las web de centro http://peremarques.net/intranets.htm

* Las comunidades virtuales de profesores. Els casos: DIM i DIOE. http://peremarques.net/comunidadesdeprofesores.htm

- Associació ESPIRAL, Educació i Tecnologia http://www.ciberespiral.org/

- Comunitat Catalana de WebQuest http://www.webquestcat.org/

- Associació d'Ensenyants d'Informàtica de Catalunya (AEIC) http://www.aeic.es/

- iEARN-Pangea http://www.pangea.org/iearn/ Guia de Telemàtica Educativa http://www.callusdigital.org/lacenet/guiaeducativa/index.php

- Foro Pedagógico de Internet http://www.fund-encuentro.org/Foro/foro.htm

- Educared http://www.educared.net/ - Profesores Innovadores http://www.educared.net/profesoresinnovadores/

- Aulablog http://www.aulablog.com/

- Asociación Mundial de Educadores Infantiles http://www.waece.org/index.php

- Observatori per a la cibersocietat http://www.cibersociedad.net/

- Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Portada - Wikipediacommons http://commons.wikimedia.org/wiki/Portada

TEMA 12. Webs d'interès educatiu

- Les webs/portals de l'administració, universitats, empreses, museus, biblioteques, cadenes de TV, cadenes de ràdio...

- Proporcionen sobretot recursos i noticies, però sovint també canals de comunicació i col.laboració.

- Podem trobar utilitat educativa a webs com el Rincón del vago?

- Espacios web de interés educativo. Criterios de calidad. http://peremarques.net/tipoweb.htm

- Portales educativos. Ficha para su catalogación y evaluación. http://peremarques.net/evaport2.htm

* Portales de interès educativo http://peremarques.net/webinter.htm

* Webs de mass media http://peremarques.net/webvideo.htm

* Webs de instituciones y profesores http://peremarques.net/webfuent.htm

- EDU365 http://www.edu365.cat/

- XTEC http://www.xtec.es/ - Servei d'Audiovisuals http://www.xtec.es/audiovisuals/sav/

- CNICE http://www.cnice.mecd.es/

- Programa Ramón y Cajal (Aragón) http://ryc.educaragon.org/experienciasyrecursos/recursos.asp

- Edusabi http://www.edusabi.org/

- Averroes http://www.juntadeandalucia.es/averroes/

- Bescolar. http://bidoc.ub.es/pub/bescolar/

- Aplicaciones didácticas http://www.aplicaciones.info/ (Arturo Ramo)

- Ecobachillerato http://www.ecobachillerato.com/ (Tomàs Guajardo)

- Maestroteca http://www.maestroteca.com/index.php3

- Webs i blogs de professor

- Proporcionen recursos i orientacions; les weblogs solen oferir més notícies i busquen prioritàriament la comunicació amb els lectors.

- Convé que els alumnes tinguin una web o weblog?

- La web de la asignatura http://peremarques.net/psidu.htm

- Las webs docentes http://peremarques.net/webdocen.htm

- Las weblog o cuadernos de bitácora http://peremarques.net/buenidea.htm#weblog

* Comunitat virtual de webs/weblogs docents DIM http://dimglobal.net/webs/

- Notes d'opinió http://ferranrt.blogspot.com/ (Ferran Ruiz)

- Actilingua http://www.actilingua.net/ (Bea Marín)

- Diario de un profe. http://diario-de-un-profe.blogia.com/ (Roger Rey)

- ECOMUR http://www.ecomur.com/ (Fernando Mur)

- Web de Tecnologia Educativa http://peremarques.net/(Pere Marquès)

- Materials didàctics on-line

- Quan i COM utilitzar materials didàctics multimèdia? Què poden aportar en front dels materials didàctics convencionals?

- Multimedia educativo: clasificación, funciones, ventajas e inconvenientes. http://peremarques.net/funcion.htm

- Entornos formativos multimedia: elementos, plantillas de evaluación/criterios de calidad http://peremarques.net/calidad.htm

* Enciclopèdies educatives http://peremarques.net/webfuent.htm

* Webs y portales de interès educativo http://peremarques.net/websinteres.htm

- Gen Mágic http://www.genmagic.org/

- Recursos de matemáticas. I Premio Galicia de TIC. < http://www.recursosmatematicos.com/>

- Laboratorio virtual Ibercaja. <http://www.ibercajalav.net/>

- Laboratori interdisciplinar pel batxillerat. <http://www.edu365.com/aulanet/comsoc/lab.htm>

- Biblioteca Semántica de WebQuest <http://cfievalladolid2.net/webquest/common/index.php>

- Directorio de Ciencias Sociales <http://del.icio.us/pencho>

- Science Clips http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/index_flash.shtml.

- BookPop. . http.//www.bookpop.com

- Kiz club. http://www.kizclub.com/Sbody.html

TEMA 13. Publicació electrònica

- Els diaris i les revistes electròniques. Els portals culturals

- En què es diferencia un diari digital d'un portal cultural?

* Revistas y portales culturales http://peremarques.net/webrevis.htm

- Revista Didàctica, Innovació i Multimèdia (DIM) http://dimglobal.net/revista.htm

- Interactive Educational Multimedia http://www.ub.es/multimedia/iem/

- Quaderns Digitals http://www.quadernsdigitals.net/

- Eduteka http://www.eduteka.org/

- Octeto http://cent.uji.es/octeto/

- Aula Media http://www.aulamedia.org/

- Arc Mediterrani. Humanisme comunicació. http://www.mallorcaweb.net/arc46/

- Vilaweb. http://www.vilaweb.cat/

- Abareque, revista de Bibliotecas escolares http://web.educastur.princast.es/proyectos/abareque/scripts/portada.php

- El libre electrònic

- Quin serà el paper del llibre de text en els propers anys?

- Libro virtual del IES CAVALERI http://www.iescavaleri.com/libro/index.php (para elaborarlos se pueden utilizar programas como MyScrapbook)

- MARQUÈS GRAELLS, Pere et al. La pizarra digital en el aula de clase [en línea]: Posiblemente el mejor instrumento que tenemos hoy en día para apoyar la renovación pedagógica en las aulas. Barcelona: Grupo Edebé, DL 2006. // http://www.edebedigital.net/biblioteca/pizarra-digital_CAST.pdf // [Consulta: 4 mayo 2006].

Y A MANERA DE RECORDATORI...

- Impacto de las TIC en educación: funciones y limitaciones http://peremarques.net/siyedu.htm (especialmente: infraestructuras TIC y modelos didàcticos)

- Cambios en los centros: construyendo la escuela del futuro http://peremarques.net/perfiles.htm


http//peremarques.net