UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA (UAB)

Seminari formatiu: ICE-UAB
"L'ús de la pissarra digital a les classes presencials"

Dr. Pere Marquès Graells, 2006 (última revisió: 1/04/06 )

Departament de Pedagogia Aplicada, Facultat d'Educació, UAB

PER A IMPRIMIR AQUESTA PÀGINA: MARGES DRET I ESQUERRA= 5 mm

- Les TIC, l'EEES i els crèdits ECTS

- Amb la convergència europea del EEES i la progressiva implantació dels sistema de crèdits ECTS, la integració de les TIC a les tasques docents i discents resulta senzillament imprescindible.Veure més a http://peremarques.net/ectstic.htm

- Les pissarres digitals constitueixen un instrument versàtil, eficient i eficaç de suport a les sessions presencials. Cal però que el professorat tingui unes competències TIC i especialment sobre didàctica amb TIC

fup.gif (939 bytes)

- Quina és la formació bàsica en TIC imprescindible pel professorat?

- Per una part, els aspectes tècnics: Navegar per Internet, ús bàsic d'un editor de textos, enviar i rebre missatges per e-mail

- Y per altra part els aspectes més de "didàctica digital": conèixer els recursos didàctics digitals de l'assignatura i disposar del bons models didàctics sobre l'ús de les TIC com a suport als processos d'ensenyament i aprenentatge. Veure més a http://peremarques.net/docentes.htm

fup.gif (939 bytes)

- Què és una pissarra digital? Funcionalitats

- Presentació del sistema de la pissarra digital de les seves possibilitats generals. Veure document: "les raons de l'èxit": http://peremarques.net/pdigital/ca/exito2.htm. Veure també "aspectes tècnics" http://peremarques.net/pdigital/ca/guia2.htm

 

fup.gif (939 bytes)

- La PD com a puntal de la renovació metodològica a les aules de classe, què aporta? Models d'ús de la PD, propostes didàctiques

- Principis pedagògics per a un bon ús de la pissarra digital. Es presenta el "model d'ensenyament i aprenentatge MIE-CAIT", de perfil socio-constructivista, que en el marc d'un ensenyament centrat en els aprenentatges dels estudiants, promou la interacció, la col.laboració i el desenvolupament de l'autonomia dels alumnes a partir de la labor orientadora, motivadora, contextualizadora i en definitiva mediadora del professor.

- Propostes didàctiques, bones pràctiques per a l'ús de la pissarra digital que, conjuntament amb el model MIE-CAIT, es poden consultar a l'apartat de "propostes didàctiques " http://peremarques.net/pdigital/ca/propuest2.htm del portal de la PD

fup.gif (939 bytes)

- Les pissarres digitals interactives

- Veure http://peremarques.net/pdigital/es/pizinteractiva.htm

fup.gif (939 bytes)

- Investigacions sobre l'ús didàctic de les pissarres digitals

- Veure http://peremarques.net/pdigital/ca/pissarra.htm

fup.gif (939 bytes)

Al final, en un torn obert de paraules, analitzarem com es poden utilitzar en el cas d'assignatures concretes i com es poden aconseguir recursos didàctics de suport


http//peremarques.net