UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA (UAB)

Jornada: La revolució metodològica a l'Era Internet. Callús, 11 de novembre de 2005

"Bases didàctiques i tecnològiques de l'escola a l'Era Internet.
Algunes orientacions per impulsar la revolució metodològica".

© Dr. Pere Marquès Graells, 2005 (última revisión: 13/11/05 )

Departamento de Pedagogía Aplicada, Facultad de Educación, UAB

PARA IMPRIMIR ESTA PÁGINA: MARGENES DERECHO E IZQUIERDO= 5 mm

1.- Per què avui són tan importants les TIC? Les aportacions de les TIC a la societat. L'Era Internet.

... Què ens aporten les TIC? Avantatges i inconvenients. http://peremarques.net/tic.htm

... Arriba Internet: ara vivim en 3 móns! http://peremarques.net/usosred2.htm

fup.gif (939 bytes)

2.- Què canvia al món educatiu? El nou paradigma d'ensenyament i aprenentatge: MIE-CAIT

... Apareixen noves necessitats educatives i nous mitjans formatius. http://peremarques.net/siyedu.htm Quines són les competències bàsiques en TIC que necessita tot ciutadà? http://peremarques.net/competen.htm

... Es configura un nou paradigma pels processos d'ensenyament i aprenentatge: MIE-CAIT http://peremarques.net/perfiles.htm

fup.gif (939 bytes)

3.- Quins recursos tecnològics necessita avui l'Escola? Infraestructures i recursos didàctics de suport

... Les bases tecnològiques de l'escola de l'Era Internet http://peremarques.net/perfiles.htm

... La màgia de la pissarra digital http://peremarques.net/pdigital/ca/pissarra.htm i els nous serveis de les plataformes e-centre http://peremarques.net/plataformacentro.htm

... Els recursos de suport necessaris http://peremarques.net/perfiles.htm

fup.gif (939 bytes)

4.- Cap a la revolució metodològica: la formació del professorat

... Quines competències en TIC necessita un docent? http://peremarques.net/docentes.htm

... Les TIC al servei del professorat. Una proposta de pla de formació (bàsicament DIDÀCTICA) pel professorat http://peremarques.net/perfiles.htm

fup.gif (939 bytes)

5.- La clau de l'èxit: recursos, formació i motius.

... No n'hi ha prou amb els recursos (PODER) i la formació (SABER)... cal tenir raons (VOLER) http://peremarques.net/perfiles.htm

fup.gif (939 bytes)


http//peremarques.net